W dniach 01-04 października 2015 odbędą się XII Usteckie Dni Onkologiczne (Onkoustka2015) organizowane przez oddział chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku.


USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE – TEMATYKA

Tematami przewodnimi tegorocznego spotkania są: przypadki kliniczne i postępowanie w zaawansowanych nowotworach układu pokarmowego, kontrola po leczeniu radykalnym wybranych nowotworów, współpraca wielospecjalistyczna przy operacjach bariatrycznych oraz główne aspekty opieki pooperacyjnej w chirurgii onkologicznej.

Patronat nad XII Usteckimi Dniami Onkologicznymi sprawują Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Onkologicznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Ogólnej i Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Patologów oraz Redaktor Naczelnego miesięcznika „Nowotwory”.

Podczas konferencji XII Usteckie Dni Onkologiczne odbędzie się również sesja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek Główne aspekty opieki pooperacyjnej w chirurgii onkologicznej. W jej ramach przewidziano dwa bloki tematyczne:

  1. POWIKŁANIA LECZENIA CHIRURGICZNEGO WYBRANYCH  NOWOTWORÓW – ZASADY PROFILAKTYKI I POSTĘPOWANIA
  2. WYBRANE PROBLEMY I TRUDNOŚCI  W  OPIECE NAD PACJENTEM  ONKOLOGICZNYM  LECZONYM CHIRURGICZNIE

 


ONKOUSTKA 2015 – XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE – PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

Więcej informacji na temat Usteckich Dni Onkologicznych na www.onko.ustka.pl

 

PRZEJDŹ DO:  STRONA GŁÓWNA