Grupy Wsparcia Chorych na Nowotwory MieloproliferacyjneSwoją działalność zainaugurowała Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne. Nowopowstała organizacja zrzesza osoby chore na mielofibrozę oraz inne rzadkie nowotwory krwi.

Głównym celem nowej inicjatywy jest edukacja i wszechstronna pomoc pacjentom chorym na nowotwory rzadkie krwi i choroby rozrostowe (włóknienie) szpiku, a także wsparcie ich rodzin i bliskich. Powstała Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne działa we współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych.


Statystyki i grupa wsparcia dla chorujących na nowotwory mieloprofoliferacyjne

Jak szacują eksperci, w Polsce na rzadkie nowotwory krwi cierpi dziś kilka tysięcy osób. Oddolna inicjatywa z jednej strony ma nieść pomoc i wsparcie cierpiącym na bardzo rzadkie nowotwory krwi, z drugiej natomiast służyć poprawie dostępu do leczenia, na który część chorych nie może dziś liczyć. Znacznie powiększona śledziona, osiągająca wagę 10 kg i rozmiar nawet 36 cm, utrudniająca poruszanie się i przyjmowanie pokarmu, przemęczenie, duszności, niedokrwistość, a przy tym utrata masy ciała i gorączki – to problemy, z którymi chorzy borykają się na co dzień.

Grupa wsparcia jest otwarta na osoby poszukujące pomocy. Chorzy chcący przyłączyć się do grupy mogą skontaktować się z jej przedstawicielami za pośrednictwem strony www.grupawsparciampn.pl, tam również mogą uzyskać więcej informacji na temat nowotworów mieloproliferacyjnych.

 

Powstała Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne, opracował JG, źródło: informacja prasowa

 

PRZEJDŹ DO:  STRONA GŁÓWNA

ONKOHEMATOLOGIA