W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy NCCN, a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Fundacją Alliance for Innovation opublikowano pierwsze z kilku wytycznych dla ośrodków onkologicznych. Opracowane w wyniku współpracy ekspertów wytyczne zostały oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów. Zawierają najnowsze zalecenia dotyczące leczenia nowotworów raka szyjki macicy.

The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) to organizacja skupiająca wiodące ośrodki leczące nowotwory w Stanach Zjednoczonych. Opracowywane standardy mają na celu usprawnienie ogólnoświatowej opieki nad chorymi na raka tak, aby pacjenci onkologiczni mieli dostęp do leczenia na zbliżonym poziomie w swoich krajach.

Wytyczne NCCN dotyczące nowotworów

Polska edycja wytycznych NCCN jest jedną z pierwszych jakie udało się opracować w gronie międzynarodowych ekspertów i które będą miały zastosowania poza Stanami Zjednoczonymi.

– Łatwiej jest przewidzieć, jakie będą potrzeby w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi, jeśli pracujemy razem, a naszym celem jest ujednolicenie opieki zdrowotnej w skali międzynarodowej – uważne dostosowanie jej do unikalnych potrzeb lokalnych – poprawienie jej jakości przy jednoczesnej kontroli kosztów. Wszyscy ludzie na całym świecie powinni korzystać z naszej dynamicznie rozwijającej się wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób można skuteczniej leczyć nowotwory. Działa to w obie strony; podczas współpracy z ekspertami na całym świecie zdobywamy cenną wiedzę pozwalającą nam na poprawę opieki nad pacjentami onkologicznymi w Stanach Zjednoczonych – powiedział dr Robert W. Carlson, Prezes Zarządu, NCCN.

Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne dla nowotworów

Edycja polska wytycznych NCCL to projekt pilotażowy, który działa w ramach współpracy zorganizowanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy (NIO-BIP), Polsko-Amerykańską Fundację Alliance for Innovation (AFI) oraz NCCN.

W projekcie dotyczącym raka szyjki macicy wzięła udział grupa polskich onkologów, której przewodniczył prof. Radosław Mądry.

Planowane jest rozszerzenie edycji polskiej wytycznych NCCN, w taki sposób, aby obejmowały one większość przypadków zachorowań na nowotwory w Polsce. Kolejne wytyczne NCCN, które już zostały zaadaptowane to nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Grupie ekspertów przewodniczył prof. Rafał Tarnawski.

Proces adaptacji wytycznych NCCN rozpoczęła również trzecia grupa prowadzona przez prof. Andrzeja Kaweckiego: nowotwory głowy i szyi.

Wytyczne NCCN to uznany standard wytycznych klinicznych oraz polityki w leczeniu nowotworów, a także najbardziej dokładne i najczęściej aktualizowane wytyczne dotyczące praktyki klinicznej dostępne dla każdej dziedziny medycyny. Mają one szerokie zastosowanie i są powszechnie doceniane przez specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów na całym świecie.

NCCN pracuje również nad regionalnymi adaptacjami wytycznych, wykonaniem tłumaczeń oraz zharmonizowaniem ich z lokalnymi dostawcami usług medycznych w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA), na Karaibach oraz w innych krajach w Azji, Europie i Ameryce Południowej.

NIO-PIB w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej odpowiada za opracowanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno – leczniczego oraz koordynację projektu adaptacji wytycznych NCCN.

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA