Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu realizuje program „Kardioonkologia – program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Program Kardioonkologia opiera się na współpracy kardiologów i onkologów, aby ograniczyć ryzyko związane z chorobą serca u pacjentów onkologicznych. Ma służyć prewencji niewydolności serca oraz zwiększeniu świadomości zarówno Pacjentów, jak i lekarzy, w temacie kardiotoksyczności leczenia onkologicznego, a także możliwości jej zapobiegania.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 2 283 690,16 PLN umożliwi w kolejnych miesiącach pracę Zespołów Kardioonkologicznych na terenie Wielkopolski – w tym dwóch w Szpitalu Przemieniania Pańskiego UM w Poznaniu przy ul. Długiej 1/2 oraz przy ul. Szamarzewskiego 84.

Zespoły będą przeprowadzały konsultacje kardiologiczne u Pacjentów leczonych onkologicznie, zakwalifikowanych uprzednio do programu.

ZOBACZ: CO TO JEST KARDIOONKOLOGIA

Pogram prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych

Wstępna kwalifikacja Pacjentów do programu spoczywa na lekarzach onkologach, którzy podczas pierwszej wizyty przeprowadzają stosowny wywiad z Pacjentem, uzupełniając ankietę ryzyka wystąpienia niewydolności serca związanej z leczeniem onkologicznym oraz wykonują badanie ECHO Serca.

Zakwalifikowany do programu Pacjent przekazywany pod opiekę lekarza kardiologa należącego do Zespołu Kardioonkologicznego, a następnie przypisany do jednej z czterech ścieżek uczestnictwa.

W ramach każdej ścieżki Pacjent skorzysta w okresie 12 miesięcy m. in. z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych, badań EKG, ECHO serca oraz badań laboratoryjnych.

Warunki jakie musi spełnić Pacjent, aby zakwalifikować się do Programu Kardioonkologia to:

  • wiek w przedziale 18 – 74 lata,
  • miejsce zamieszkania, pracy bądź nauki na terenie Wielkopolski,
  • zdiagnozowany nowotwór złośliwy,
  • leczenie chemioterapią lub radioterapią skierowaną na klatkę piersiową,
  • aktywność zawodowa lub gotowość do podjęcia zatrudnienia,
  • kwalifikacja do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Oprócz części medycznej program Kardioonkologia uwzględnia także działania merytoryczne związane z poszerzaniem wiedzy o profilaktyce kardiologicznej, zarówno wśród Pacjentów, jak i lekarzy. W ramach
programu zrealizowanych zostanie sześć spotkań dla Pacjentów, przybliżających problematykę zdrowotną, dla medyków zaś przewidziano dwie konferencje naukowe.

Obecnie już 21 Pacjentów skorzystało z programu. W obecnym czasie Szpital przygotował się na przyjęcie dodatkowych pacjentów, a wizyty odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jak skorzystać z programu

Zachęcamy lekarzy oraz Pacjentów do zasięgnięcia wiedzy o możliwościach, jakie daje program Kardioonkologia. Jak skorzystać z programu?

  • poproś swojego onkologa o zakwalifikowanie do programu
  • po zakwalifikowaniu do programu i pozyskaniu skierowania zgłoś się do Poradni Kardiologicznej

Więcej na: https://www.skpp.edu.pl

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA