W Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie zainaugurowano program skoordynowanej opieki nad pacjentem z rakiem starcza. W przypadku podejrzenia raka gruczołu krokowego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Prostaty prowadzi konsultacje urologiczne, kieruje na badania diagnostyczne i konsylium oraz zapewnia pacjentom opiekę przed operacją, jak i po zakończeniu leczenia.

Dzięki powołaniu Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Prostaty cały proces diagnostyki, leczenia i obserwacji realizowany jest w jednym miejscu. Wszystkie oferowane w tym zakresie usługi są dla pacjenta bezpłatne i refundowane w ramach NFZ.

Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Prostaty – Prostate Cancer Unit

Rak prostaty to najczęstszy nowotwór mężczyzn, stanowi aż 20% wszystkich zachorowań na nowotwory w tej grupie chorych. W ostatnich latach Polska jest państwem o największej dynamice wzrostu śmiertelności z powodu raka stercza w całej UE. Wczesne wykrycie raka prostaty zapewnia przeżywalność na poziomie 99,8%. Niestety, od podejrzenia nowotworu do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia często upływa wiele czasu.

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie od 1 kwietnia 2024 roku oferuje pacjentom kompleksowe leczenie w zakresie raka prostaty zapewniając dostęp do pełnej diagnostyki, multidyscyplinarnego leczenia urologiczno-operacyjnego (laparoskopowego i w asyście robota), onkologicznego (z zastosowaniem radioterapii, chemioterapii, programów lekowych i badań klinicznych) oraz wielokierunkowego leczenia wspomagającego (psycholog, rehabilitacja). Leczenie chorych jest planowane i realizowane przez wielospecjalistyczny zespół lekarski.

Dzięki powołaniu Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Prostaty cały proces diagnostyki, leczenia i obserwacji realizowany jest w jednym miejscu. Konsultacje z lekarzami, biopsje oraz podsumowanie wyników badań prowadzimy w jednej przestrzeni Poradni Urologicznej WIM-PIB.

 – Podstawą przyjęcia do centrum jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub urologa. Na konsultację urologiczną w naszym centrum trafiają pacjenci z podwyższonym PSA lub PSA nieadekwatnym do wieku. Po analizie wyniku najczęściej są kierowani na badanie rezonansu magnetycznego, a następnie na biopsję gruczołu krokowego – wyjaśnia ppłk lek. Agnieszka Grabińska z poradni urologicznej WIM.

Współpraca koordynatorów medycznych pozwala na płynne przejście pacjenta pomiędzy poszczególnymi etapami. W ramach diagnostyki przeprowadzane są badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, scyntygrafii kości. Ośrodek oferuje dostęp do nowoczesnej i precyzyjnej biopsji fuzyjnej. Wszystkie oferowane w tym zakresie usługi są dla pacjenta bezpłatne, są refundowane w ramach NFZ.

Leczenie operacyjne jest jedną z podstawowych metod leczenia raka prostaty niskiego i średniego ryzyka. Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy zapewnia dostęp do operacji roboczych (w asyście robota i laparoskopowych). Pacjenci – przed, jak i po operacji – mają dostęp do konsultacji fizjoterapeuty urologicznego oraz psychologa.

Tak rozbudowany i skoordynowany system opieki powoduje, że leczenie staje się mniej uciążliwe i daje najlepsze efekty.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO