17 czerwca 2016 r. o godzinie 10:30 w Szpitalu Klinicznym Przemieniania Pańskiego na ul. Szamarzewskiego 82/84 odbędzie się Oficjalne Otwarcie nowego Obiektu w którym powstało Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej, Bank Komórek Macierzystych i Pracownia Histopatologii. A wszystko dzięki realizacji Projektu Wielkopolska Onkologia, wartego ponad 25 mln złotych. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu to jedyny ośrodek kliniczny w Polsce, któremu udało się pozyskać fundusze z norweskiego grantu.

Projekt Wielkopolska Onkologia – poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Ministerstwa Zdrowia – realizowany jest przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu od sierpnia 2014.

Nadrzędnym celem programu realizowanego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest poprawa oraz dostosowanie diagnostyki onkologicznej i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Zgodnie ze statystykami zaprezentowanymi w raporcie WHO World Cancer Report 2014 liczba zachorowań na nowotwory na świecie w 2025 roku wzrośnie z 14 mln do 19 mln rocznie. W samej tylko Wielkopolsce, która zajmuje 3 miejsce w kraju pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe, każdego roku u blisko 1600 kobiet wykryty zostaje rak piersi. Idea projektu Wielkopolska Onkologia opiera się na budowie sieci współpracy na rzecz walki z chorobami nowotworowymi pomiędzy lekarzami rodzinnymi a specjalistami. Projekt Wielkopolska Onkologia finansowany jest w całości ze środków pozyskanych w ramach EOG i MZ. Wartość programu to 24 mln zł. Jego realizacja potrwa do kwietnia 2016 roku.

Główne założenia projektu Wielkopolska Onkologia dotyczą profilaktyki mieszkańców wielkopolski, działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz inwestycji na rzecz działalności onkologicznej Szpitala. Jednym z ważniejszych działań profilaktycznych jest zwiększenie dostępu do badań dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego.

W dniach 5-6 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja Forum Onkologii. Międzynarodowe spotkanie poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z leczeniem i profilaktyką nowotworów zostało zrealizowane w ramach projektu Wielkopolska Onkologia.

 

Projekt Wielkopolska Onkologia to również wsparcie finansowe dla inicjatyw na rzecz onkologii w Szpitalu Klinicznym. Obiekt przy ulicy Szamarzewskiego dzięki wsparciu państw darczyńców rozbudował się o Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej, Bank Komórek Macierzystych i Pracownię Histopatologii. Inwestycja to ponad 5 mln złotych. Zyskał również dodatkowy sprzęt i zmodernizował istniejącą Pracownię Endoskopii. Te najnowocześniejsze wyposażenie jest już używane przez lekarzy i daje możliwości przeprowadzenia badań dużej liczby pacjentów nie tylko z Poznania, ale z całego regionu. Ponadto dzięki nowym inwestycjom znacznie zwiększono standard świadczonych usług, zminimalizowano czas oczekiwania na wyniki badań, co przyczyniło się do skrócenia ścieżki diagnostyki pacjenta.

Projekt „Wielkopolska Onkologia” to doskonały przykład na połączenie profilaktyki wtórnej i pierwotnej w onkologii. O wyjątkowości projektu świadczą przede wszystkim osiągnięte efekty z działań profilaktycznych. Dzięki kampaniom promocyjnym w prasie i telewizji, akcjom profilaktycznym oraz szkoleniom dla szkół i nauczycieli, udaje się promować zdrowy tryb życia i zachęcać do zmiany nawyków żywieniowych. Warto dodać, że powyższe działania zostały pozytywnie ocenione przez kapitułę prestiżowego konkursu Lider Ochrony Zdrowia. Projekt „Wielkopolska Onkologia” realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu otrzymał główną nagrodę w konkursie Lider Ochrony Zdrowia w kategorii profilaktyka i promocja zdrowia

 

projekt Wielkopolska Onkologia, szpital kliniczny

program wielkopolska onkologia, badania

zdjęcia: projekt RAKOOPORNI – Wielkopolska Onkologia, foto: www.skpp.edu.pl

 

ZOBACZ: PROFILAKTYKA RAKA

WCZESNE OBJAWY RAKA

DIETA ANTYRAKOWA