Choroby onkologiczne to jedne z najczęstszych przyczyn zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dotykają one nie tylko samego pacjenta, ale również jego najbliższych – rodzinę oraz otoczenie, w którym pacjent na co dzień funkcjonuje. Stąd też leczenie onkologiczne powinno być ukierunkowane na działanie interdyscyplinarne, w którym postępowanie operacyjne jest traktowane jako rdzeń, wokół którego skupiają się pozostałe formy pomocy tj.: postępowanie pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, opieka psychologiczna, pomoc socjalna i wiele innych subdyscyplin medycznych i około medycznych.

Holistyczne podejście do problemów pacjentów onkologicznych to dzisiaj podstawa profilaktyki i leczenia raka piersi. Owa interdyscyplinarność to serce konferencji WCZESNE WYKRYCIE TO ŻYCIE – dotyczącej profilaktyki i leczenia raka piersi w ujęciu holistycznym, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Wydarzenie adresowane jest do lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychoonkologów, dietetyków medycznych, inżynierów biomedycznych, kosmetologów oraz specjalistów, którzy na co dzień mają do czynienia z pacjentem onkologicznym.

Konferencja ma charakter otwarty – wstęp bezpłatny. Dlatego do udziału w niej, w sposób szczególny zachęcamy rodziny pacjentek onkologicznych, amazonki oraz kobiety, w rodzinach których występują genetyczne predyspozycje do zachorowania na raka piersi.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.konferencja.pwsz-gniezno.edu.pl
 

 

PROGRAM KONFERENCJI WCZESNE WYKRYCIE TO ŻYCIE

DZIEŃ I: 23 MAJA 2018 (ŚRODA), 10:00 – 16:00

Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie do tematu
 
Blok przewodni

 1. Funkcja i znaczenie gruczołu piersiowego dla kobiet oraz sposób jego przedstawiania w dziełach sztuki na przestrzeni wieków – dr n. med. Adam M. Pogorzała
 2. Najczęstsze choroby onkologiczne w populacji XXI wieku. Metody leczenia chorób onkologicznych z uwzględnieniem leczenia operacyjnego raka piersi i procedur z nim związanych – dr hab. med. Dawid Murawa

 
Blok medyczny 11.30 – 14.00

 1. Czynniki bezpośrednie i pośrednie wpływające na rozwój nowotworu piersi – Katarzyna Trubicka
 2. Postępowanie pielęgnacyjne po mastektomii – mgr Justyna Skrzyńska, Małgorzata Majchrzak, Kamila Wolkiewicz
 3. Leczenie usprawniające po przebytym leczeniu operacyjnym (mastektomia, chemio i radioterapia) – dr n. med. Adam M.  Pogorzała, mgr Monika Osińska
 4. Obrzęk limfatyczny po zabiegach operacyjnych i metody jego leczenia – mgr Martyna Gibes
 5. Praca z blizną – opracowanie blizny pooperacyjnej po mastektomii i uwolnienie zrostów skórno-powięziowych – mgr Emilia Gnus
 6. Taping limfatyczny – czyli prosto, skutecznie ale przede wszystkim bezboleśnie – mgr Małgorzata Frankowska
 7. Fizjoterapia w zapobieganiu i leczeniu polineuropatii indukowanej chemioterapią – dr n. med. Błażej Ciesielczyk

 
Blok dotyczący profilaktyki 15.30 – 16.00

 1. „Czarodziejski terminarz”- kalendarz badań profilaktycznych – dr n. med. Mateusz Wichtowski
 2. Procedury dofinansowania środków medycznych dla kobiet po mastektomii i sposób ich pozyskania – mgr Jacek Pluta Kierownik Fundacji na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie
 3. „Dotyk, który może uratować twoje życie”- znaczenie badania palpacyjnego w ramach profilaktyki raka piersi – mgr Bożena Nowaczyk

 

DZIEŃ II – 24 MAJA 2018 (CZWARTEK), 10:00 – 17:00

Przywitanie uczestników – dr n. med. Adam M. Pogorzała

Blok techniczny

 1. Czynniki kancerogenne w otaczającym nas świecie – dr n. chem. Sławomir Binkowski, dr hab. Iwona Binkowska
 2. Zaopatrzenie ortopedyczne obrzęków limfatycznych – mgr Weronika Łukaszyk
 3. Zaopatrzenie protetyczne kobiet po mastektomii – epitetyka – mgr Artur Rohde, dr n. med. Adam M. Pogorzała
 4. Możliwość wykorzystania skanera i drukarek 3D w projektowaniu indywidualnie dedykowanych protez kosmetycznych – dr Tomasz Walczak, inż. Adam Gramala
 5. „Sztuczna inteligencja, czyli jak współczesne technologie mogą wspomóc diagnozę i leczenie pacjentów.” – dr Tomasz Walczak, inż. Adam Gramala

 
Studium przypadku 12.30 – 13.30

 1. Profilaktyka raka piersi – Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka, Bydgoszcz
 2. „Walczyłam, zwyciężyłam! Bo jestem Łuczniczką!” Studium przypadku – Stowarzyszenie Amazonek, Gniezno

 
Blok holistyczny 14.00 – 17.00

 1. Postępowanie psychoterapeutyczne w chorobach onkologicznych – dr Stefan Szary
 2. Trudna rozmowa z pacjentem leczonym onkologicznie – mgr Dorota Gołąb, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 3. „Zadbać o Duszę, a nie tylko o ciało!” Wiara jako ważny element w leczeniu chorób nowotworowych – ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz
 4. Jakość życia kobiet po przebytym leczeniu operacyjnym – dr hab. Grażyna Bączyk, prof. PWSZ Gniezno, Małgorzata Majchrzak, Kamila Wolkiewicz
 5. Stany emocjonalne kobiet po wykryciu i w trakcie leczenia raka piersi – dr n. med. Amelia Patrzała
 6. Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej – dr hab. n. med. Marta Stelmach-Mardas
 7. Problemy ginekologiczne u pacjentek z rakiem piersi – dr hab. n. med. Marcin Mardas
 8. „Nadal jestem piękna”- jak przy pomocy kosmetologa i wizażystki podnieść samoocenę kobiety z rakiem piersi – mgr Karolina Kujawa
 9. „Bóg nie może być wszędzie, więc zsyła nam Anioły” – o wsparciu chorego i jego rodziny – mgr Sylwia Kamińska
 10. Wykorzystanie muzyki i tańca w leczeniu pacjentów onkologicznych – wstępne wnioski z pięcioletniego wolontariatu w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu – mgr Monika Kistowska

 
Zakończenie konferencji – podziękowania Małgorzata Majchrzak, dr n. med. Adam M. Pogorzała