Zapraszamy na bezpłatny webinar on-line z udziałem Profesora Piotra Potemskiego, eksperta z Kliniki Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Wydarzenie odbędzie się 26.08.2021r. o godz. 19:00. Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Prof. dr hab. med. Piotr Potemski kieruje Kliniką Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

  • Podczas wykładu zostaną omówione zaktualizowane europejskie i światowe wytyczne leczenia RCC.
  • Dowiesz się o nowych możliwościach terapii zaawansowanego raka nerki.
  • Poznasz wskazówki, jak należy postępować, gdy pojawią się działania niepożądane nowych połączeń lekowych.

Webinar kierujemy do onkologów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematem.

Zapisz się bezpłatnie na www.fmp.pl/webinar-rak-nerki

Prowadzący:

Prof. dr hab. med. PIOTR POTEMSKI

Prof. dr hab. med. Piotr Potemski kieruje Kliniką Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej w województwie łódzkim. Jest autorem ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych, kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach oraz redaktorem kilku monografii.

PRZEJDŹ DO: KONFERENCJE ONKOLOGICZNE