LUX MED Onkologia otrzymała pozwolenie od Ministerstwa Zdrowia na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych. Dzięki temu już wkrótce stanie się jednym z wysokospecjalistycznych ośrodków prowadzących nowoczesne terapie transplantologiczne. Będą one realizowane w nowo powstającym Centrum Terapii Komórkowych (CTK) w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy.

Centrum Terapii Komórkowych

W najbliższym czasie LUX MED Onkologia rozpocznie prace nad poszczególnymi elementami projektu dotyczącego Centrum Terapii Komórkowych. Planuje się, że w 2022 roku ośrodek uruchomi działalność w pełnym wymiarze i rozpocznie kwalifikację chorych do zabiegów. Wysoko wykwalifikowanym zespołem kieruje dr hab. n. med. Emilian Snarski – Członek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku (EBMT)

Uruchomienie Centrum Terapii Komórkowych to wyjątkowo ważny etap w rozwoju naszej opieki nad pacjentami. Dzięki przeszczepom wykonywanym przez uznanych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, przy pomocy nowoczesnej aparatury będziemy mogli pomóc kolejnej grupie ciężko chorych osób – komentuje Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

W ostatnich latach przeszczepy szpiku znalazły zastosowanie w nowoczesnych terapiach chorób z autoagresji – szczególnie w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz twardziny układowej.

Od wielu lat stosowane są one z powodzeniem między innymi w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, ostrych białaczek oraz aplazji szpiku. Terapie komórkowe stosowane są coraz częściej w chorobach degeneracyjnych, terapii nowotworów (CAR-T) oraz w przypadkach poważnych zaburzeń immunologicznych.

PRZEJDŹ DO: ONKOHEMATOLOGIA

LUX MED Onkologia

LUX MED Onkologia to wiodące centrum leczenia nowotworów. Prowadzi obecnie trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ.

W szpitalach i poradniach LUX MED Onkologia najważniejszym standardem jest indywidualne podejście do Pacjenta. Oferują one procedury medyczne w ramach finansowania NFZ, jak i poza nim, zapewniają dostęp do nowoczesnych leków, np. udział w różnorodnych badaniach klinicznych oraz w programach lekowych.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: AKTUALNOŚCI