"WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!"
Więcej w brachyterapia nowotworów, radioterapia
napromienianie na głębokim wdechu DIPH

Procedura DIBH – napromienianie na głębokim wdechu


Zamknij