WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!
Więcej w brachyterapia nowotworów, radioterapia
napromienianie na głębokim wdechu DIPH
Procedura DIBH – napromienianie na głębokim wdechu

Zamknij