GLG Pharma S.A. – polska spółka zależna od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, pracuje nad projektem rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi oraz rozwija testy oparte o diagnostykę immunochemiczną służącą do szybkiego wykrywania nowotworów. Firma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności. GLG Pharma na swoje badania otrzymała dotację ze środków unijnych. Czas realizacji projektu został przewidziany na lata 2016-2018.

Pierwszą jednostką chorobową, którą GLG Pharma postanowiła „wziąć na warsztat” jest potrójnie negatywny rak piersi  (ang. TNBCTriple Negative Breast Cancer), którego od innych nowotworów piersi odróżnia to, że charakteryzuje się zdecydowanie gorszym rokowaniem w porównaniu z pozostałą grupą chorych oraz nie ma wobec niego standardów terapii. Według szacunków, potrójnie negatywny rak piersi stanowi ok. 12-17 proc. wszystkich przypadków nowotworów piersi, które są najczęściej wykrywanymi nowotworami u kobiet na całym świecie. Do tej pory naukowcom nie udało się opracować terapii na tę odmianę nowotworu. Projekt rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi oraz rozwój testów opartych o diagnostykę immunochemiczną do diagnostyki tego samego nowotworu jest realizowany w ramach Programu INNOMED. Jego celem jest przeprowadzenie kompleksowych badań klinicznych oraz opracowanie i walidacja testów o dużym potencjale terapeutycznym. Całkowita wartość projektu wynosi 13,6 mln zł, z czego wsparcie NCBiR, które Spółka uzyskała w czerwcu 2016 roku stanowi 10 mln zł. Brakujące środki sfinansuje GLG Pharma.
 

GLG PHARMA rak piersi potrójnie ujemny

 
Oczekujemy, że nasza spersonalizowana terapia okaże się przełomem w leczeniu TNBC. Pomoże w sposób bardziej skuteczny wyleczyć tę chorobę przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka komplikacji i działań niepożądanych w porównaniu do obecnie stosowanych terapii onkologicznych. Jednocześnie jej użycie pozwoli zapobiec i zmniejszyć odporność nowotworów na leczenie chemioterapeutykami. Stosowanie w terapii STAT-3 to nasza odpowiedź na poprawę opieki nad pacjentem – tłumaczy Richard Gabriel, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

Terapia nowej generacji jest oparta o inhibitory białka STAT3 – unikalne cząsteczki, które blokują zaburzone działanie białka STAT3 w chorych komórkach nowotworowych poprzez hamowanie ich niekontrolowanego wzrostu. Białko STAT3 przekazuje sygnały kontrolujące czynności życiowe i proces wzrostu komórek. W oparciu o testy in vivoin vitro na modelach zwierzęcych, cząsteczki opracowane przez GLG wykazały dużą skuteczność w zwiększeniu wskaźnika przeżywalności chorych, hamowaniu wzrostu komórek rakowych, zmniejszeniu guza i zapobieganiu nowotworom. Ponadto inhibitory STAT3 pomogą też poprawić skuteczność chemioterapii i innych celowanych terapii poprzez zapobieganie i leczenie nabytej odporności komórek rakowych na terapie onkologiczne. Po przeprowadzeniu badań na dwóch gatunkach zwierząt, nowy potencjalny lek na nowotwór TNBC wykazał brak toksyczności i zniszczył aż 90 proc. komórek nowotworowych. Po zakończeniu badań klinicznych GLG Pharma planuje złożyć dokumenty o rejestrację leku do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. FDA, Food and Drug Administration) oraz Europejskiej Agencji Leków (ang. EMA, European Medicines Agency).

Liczymy na współpracę z wiodącymi polskimi uczelniami, instytucjami badawczymi i producentami kontraktowymi. Te prace ruszyły z początkiem roku i spodziewamy się na przełomie I i II kwartału 2017 r. wybrać podwykonawcę, co umożliwi nam uruchomienie prac bezpośrednio związanych z pierwszym etapem klinicznym. Równolegle pracujemy nad przygotowaniem wytycznych do badań przedklinicznych i klinicznych. Liczymy, że pod koniec roku ruszą prace związane z etapem czwartym. Opracowanie i walidacja testu do immunodiagnostyki nowotworu TNBC wyniesie 36 miesięcy – wyjaśnia Piotr Sobiś, Dyrektor Zarządzający GLG Pharma.

Nowotwory złośliwe są w Polsce drugą najczęstszą przyczyną zgonów. Potrójnie ujemny rak piersi to typ nowotworu, który związany jest z brakiem receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz w którym nie wykazuje się nadekspresji receptora HER2. Na inne typy nowotworów piersi istnieją już leki celowane molekularnie, które działają na konkretne receptory. Przez to, że w nowotworze TNBC nie jest znany receptor, którego aktywność prowadzi do rozwoju choroby, naukowcom trudno jest określić na jaki cel powinien być skierowany lek. Obecne możliwości leczenia potrójnie negatywnego raka piersi pozostają bardzo ograniczone.

 

ZOBACZ WIĘCEJ: RAK PIERSI – BAZA WIEDZY

 

GLG Pharma rozpoczyna prace nad terapią celowaną oraz testami na potrójnie negatywnego raka piersi, opracował PG