Rusza kolejna edycja kampanii Nie Miej Tego Gdzieś, której celem jest podnoszenie świadomości Polaków na temat raka jelita grubego, organizowanej przez Fundację EuropaColon Polska. – W pierwszej edycji nacisk kładliśmy przede wszystkim na profilaktykę. W tym roku chcemy być bliżej pacjenta u którego już rozpoznano raka jelita grubego – wyjaśnia Iga Rawicka, Prezes Fundacji EuropaColon Polska.

W ramach naszych kampanijnych działań kontynuujemy edukację na temat zapobiegania rakowi jelita grubego poprzez znajomość czynników ryzyka i objawów, których nie należy ignorować. Zachęcamy do zgłoszenia się na badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego po 50. roku życia, ponieważ wczesne wykrycie daje szanse na całkowite wyleczenie. A w trakcie drugiej edycji towarzyszymy pacjentowi z rakiem jelita grubego i wspieramy go w kolejnych etapach choroby – dodaje Rawicka.

Colectoral Cancer Unit

W Polsce od czerwca 2021 roku powstają kolejne Centra Kompetencji Raka Jelita Grubego czyli tzw. Colorectal Cancer Unity. Każdy szpital musi spełnić wiele warunków, by móc podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niezbędna jest np. odpowiednio wyposażona pracownia tomografii, rezonansu oraz pracownia endoskopowa.

Szpital powinien wykazać się wymaganą liczbą badań endoskopowych i operacji raka jelita grubego, a w zespole multidyscyplinarnym mają znaleźć się m. in. onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, radioterapeuta, patomorfolog, ale również psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk i zespół pielęgniarek onkologicznych.

Nad kolejnymi krokami pacjenta od momentu przyjęcia go do szpitala aż po kontrolę po leczeniu ma odpowiadać koordynator, którego rolą jest także ułatwienie przepływu informacji między lekarzem a pacjentem i nadzór nad kompleksowym planem leczenia.

Takie wymagania spełnia Białostockie Centrum Onkologii i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii, z którymi Fundacja EuropaColon Polska współpracuje już od kilku lat. Co więcej DCOPiH jako pierwszy szpital w Polsce i drugi w Europie uzyskało międzynarodową certyfikację iPAAC dla Centrum Leczenia Raka Jelita Grubego.

O procesie certyfikacji opowiada lek. Aleksandra Sztuder w specjalnie przygotowanych w ramach kampanii Nie miej tego gdzieś materiałach wideo, również z udziałem wielu innych specjalistów z DCOPiH i BCO, prezentujących ważne zagadnienia dla pacjenta z rakiem jelita grubego.

Wszystkie nagrania i materiały edukacyjne można obejrzeć na stronie internetowej www.niemiejtegogdzies.pl, na którą może przenieść nas dedykowany kod QR umieszczony na specjalnych wyświetlaczach ledowych na terenie obu ośrodków onkologicznych. W trakcie kampanii interaktywne wyświetlacze będą dostępne w kolejnych ośrodkach typu Colorectal Cancer Unit na terenie Polski, m.in. w Kielcach, Krakowie i Łodzi.

ZAJRZYJ: PRZERZUTOWY RAK JELITA GRUBEGO

Bliżej Pacjenta, czyli wsparcie w chorobie

W materiałach przygotowanych dla pacjentów członkowie zespołu wielodyscyplinarnego wyjaśniają m.in. czym jest współczesna radioterapia, a zwłaszcza radioterapia stereotaktyczna, stosowana w przypadku pojawienia się guzów przerzutowych lub o operacji TATME (skrót od: Transanal Total Mesorectal Excision czyli laparoskopowa operacja przezodbytniczego całkowitego wycięcia odbytnicy) – innowacyjnym zabiegu pozwalającym uratować zwieracz odbytnicy u pacjentów z nisko położonymi guzami odbytnicy.

Fizjoterapeutka tłumaczy, dlaczego rehabilitacja jest ważna w procesie rekonwalescencji i dlaczego warto jak najszybciej wstać po operacji, a pielęgniarka stomijna obala mity na temat stomii.

Prof. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii uważa, że – Centra Kompetencji Raka Jelita Grubego zapewniają dużo wyższą jakość leczenia tego nowotworu.

Prof. Marek Bębenek, kierownik Colorectal Cancer Unit w DCOPiH potwierdza, że – Skupienie się na jednym narządzie daje zdecydowane lepsze efekty, dzięki temu zespół jest bardzo doświadczony.

Zaś dr n med. Kamil Safiejko, chirurg onkolog z Białostockiego Centrum Onkologii potwierdza, że – Każdy pacjent zostanie objęty kompleksową opieką, dzięki czemu nie czuje się zagubiony.

Temu również ma służyć wprowadzenie do zespołu multidyscyplinarnego koordynatora, który prowadzi pacjenta na każdym etapie leczenia.

– Wszystkie powyższe działania w trakcie całego procesu leczenia pacjenta z rakiem jelita spowodowały, że podnosi się jakość opieki nad chorymi, zespoły wielodyscyplinarne są bardziej doświadczone, a co za tym idzie bardziej skuteczne. Tylko w tych dwóch ośrodkach onkologicznych jest przyjmowanych w sumie niemal 1000 pacjentów, z czego ponad połowa jest operowanych. A to już są statystyki na poziomie międzynarodowym – ocenia Iga Rawicka z Fundacji EuropaColon Polska.

Nie miej tego gdzieś – wszystko o raku jelita grubego

Więcej szczegółów na temat samej kampanii i materiały edukacyjne można również znaleźć na dedykowanej podstronie Fundacji EuropaColon Polska.

Partnerem Kampanii jest firma Pierre Fabre Medicament.

Patronat nad kampanią objęły: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej. Patronat medialny udzieliły: Poradnik Zdrowia, Medexpress, Służba Zdrowia, Rynek Zdrowia, mZdrowie, Co w Zdrowiu, ISBZdrowie, MedKurier i Zwrotnik Raka.

Rak jelita grubego to jedyny nowotwór układu pokarmowego, któremu można zapobiec. Łatwo się go diagnozuje, poddając się kolonoskopii lub wykonując test na krew utajoną w kale. Rak jelita grubego wcześnie wykryty daje niemal 90% pewność wyleczenia. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba chorych na raka jelita grubego wzrośnie do ok. 27 000.

Aktualnie mamy 19 000 nowych przypadków rocznie, w tym 12 000 zgonów, ponieważ w Polsce rak jelita grubego wykrywany jest zbyt późno -często w III lub IV stadium choroby, co stanowi ponad 65% nowo zdiagnozowanych przypadków.

Kampania Nie miej tego gdzieś. Wszystko o raku jelita grubego potrwa do końca roku.

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA