Jakie zmiany nastąpiły ostatnio w prowadzeniu nowoczesnych terapii onkologicznych? Jak można wykorzystać mechanizmy naprawy DNA jako potencjalne cele leków przeciwnowotworowych? Jakie wyzywania niesie za sobą leczenie poszczególnych lokalizacji zmian przerzutowych? Te i inne zagadnienia poruszone zostaną przez wybitnych ekspertów podczas konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Innowacyjne Terapie w Onkologii”, która odbędzie się 15 kwietnia w Warszawie. Partnerem Organizacyjnym wydarzenia jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i Instytut PWN.

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromnego postępu w medycynie, a wyniki wciąż publikowanych badań klinicznych obligują lekarzy zajmujących się chorobami nowotworowymi do weryfikowania zasad postępowania u pacjentów. Z innowacyjnymi terapiami w onkologii wiążą się szczególne nadzieje na zwiększenie skuteczności leczenia antynowotworowego i wydłużenia długości życia u pacjentów.

Najnowsze osiągnięcia i postępy w tej dziedzinie oraz wyniki badań klinicznych uczestnikom zebranym na II edycji konferencji „Innowacyjne terapie w onkologii” przybliżą: prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Kierownik Naukowy Konferencji, prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, prof. nadzw. dr hab. n. med. Sergiusz Markowicz, prof. nadzw. dr hab. n.med. Anna Niwińska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski oraz grono wybitnych ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

– Skuteczne leczenie choroby nowotworowej wymaga od prowadzących terapię ogromnej wiedzy, także tej dotyczącej biologii nowotworuNasza wiedza bardzo szybko narasta w ostatnich czasach, co jest niewątpliwie powodem do zadowolenia, ale także troski by wszystkie informacje były szeroko dostępne dla specjalistów zajmujących się terapią chorych na nowotwory złośliwe. Konieczność wymiany wiedzy i doświadczenia jest powodem zorganizowania w Warszawie cyklicznej konferencji Innowacyjne Terapie w Onkologii – komentuje prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno.

Partnerem organizacyjnym konferencji jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL i Instytut PWN, organizator wielu wydarzeń z zakresu tematyki onkologicznej, m.in.  Akademii Czerniaka, Akademii Raka Piersi, Akademii Raka Płuca,Akademii Raka Jelita Grubego, Akademia Onkologii Urologicznej.

INNOWACYJNE TERAPIE W ONKOLOGII 2019

  • Termin:  15 kwietnia 2019
  • Miejsce: Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa
  • Informacje na temat konferencji i rejestracja: www.instytutpwn.pl/pto/