21 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się czwarte Sympozjum Naukowe Nowotwory Układu Pokarmowego. Konferencja jest cyklicznym edukacyjnym wydarzeniem naukowym, a w bieżącym roku organizowana jest we współpracy z Wydawnictwem Termedia z Poznania i zbiega się z inauguracją radioterapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie.


Głównym tematem sympozjum będą postępy skojarzonego leczenia nowotworów układu pokarmowego, a celem podsumowanie dotychczasowych wyników skojarzonego leczenia złośliwych nowotworów w warunkach polskich i w odniesieniu do danych z medycznej literatury światowej. Udział w spotkaniu wezmą czołowi polscy eksperci w poszczególnych grupach narządowych. Wykłady szczegółowe będą poprzedzone wykładami wprowadzającymi na temat postępów w diagnostyce molekularnej, innowacyjnych lekach onkologicznych i innowacyjnych technikach radioterapii. Sesja końcowa będzie miała charakter praktyczny i zostanie poświęcona prezentacji przypadków klinicznych związanych z omawianą tematyką i dyskusji.

Nowotwory układu pokarmowego stanowią poważny problem epidemiologiczny w Polsce. W sumie u mężczyzn obserwuje się ok. 16 tys. nowych zachorowań rocznie (rak przełyku – 904, pierwotny rak wątroby – 829, rak trzustki – 1626, rak żołądka – 3267, rak jelita grubego – 9109 przypadków), a u kobiet ok. 10 tys. nowych zachorowań rocznie (rak przełyku – 243, pierwotny rak wątroby – 587, rak trzustki – 1628, rak żołądka – 1872, rak jelita grubego – 5800 przypadków). Łączna populacja nowych chorych na złośliwe nowotwory układu pokarmowego wynosi ok. 26 tys. przypadków rocznie.

Szczegółowe informacje i zapisy: www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=491&p=3575

Więcej: NOWOTWORY UKŁADU POKARMOWEGO

czwarte sympozjum nowotwory układu pokarmowego 2016

 


IV SYMPOZJUM NAUKOWE NOWOTWORY UKŁADU POKARMOWEGO 2016 – PROGRAM

9.00–9.30 Rejestracja uczestników
9.30–9.40 Powitanie uczestników oraz prowadzenie Sympozjum prof. dr hab. Marek DURLIK – Dyrektor Szpitala MSW, Warszawa prof. dr hab. Andrzej W.SZAWŁOWSKI

9.40–12.10 SESJA I Wykłady wprowadzające
9.40–10.30 Od Roentgena do stereotaktycznej radiochirurgii prof. dr hab. Bogusław MACIEJEWSKI (Centrum Onkologii, Gliwice)
10.30–10.50 Biomarkery molekularne w nowotworach układu pokarmowego prof. dr hab. Anna NASIEROWSKA-GUTTMEJER (Szpital MSW, Warszawa)
10.50–11.10 Markery genetyczne raka żołądka dr hab. Zoran STOJCEV (Akademia Pomorska, Słupsk)
11.10–11.30 Rak jelita grubego – aspekt chemioterapeutyczny prof. dr hab. Andrzej DEPTAŁA (Szpital MSW, Warszawa)
11.30–11.50 Co nowego w radioterapii nowotworów układu pokarmowego? prof. dr hab. Lucyna KĘPKA (Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii, Olsztyn; Szpital MSW, Warszawa)
11.50–12.10 Rola i miejsce brachyterapii w leczeniu nowotworów układu pokarmowego dr Jarosław ŁYCZEK (Ośrodek Onkologiczny, Brzozów)
12.10–12.30 Przerwa na kawę

12.30–14.30 SESJA II Dotychczasowe efekty skojarzonego leczenia raka układu pokarmowego: Postęp czy stagnacja? Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Grzegorz WALLNER, prof. dr hab. Adam DZIKI
12.30–12.50 Rak przełyku prof. dr hab. Grzegorz WALLNER (Uniwersytet Medyczny, Lublin; konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej)
12.50–13.10 Rak żołądka dr hab. Mariusz FRĄCZEK (Szpital Praski, Warszawa)
13.10–13.30 Rak trzustki prof. dr hab. Marek DURLIK (Szpital MSW, Warszawa)
13.30–13.50 Rak wątroby dr hab. Rafał STEC (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
13.50–14.10 Rak jelita grubego – aspekt chirurgiczny prof. dr hab. Adam DZIKI (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
14.10–14.30 Rak jelita grubego – aspekt radioterapeutyczny dr hab. Adam MACIEJCZYK (Zakład Teleradioterapii – Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wrocław)
14.30–15.30 Przerwa na Lunch

15.30–16.50 SESJA III Prezentacja przypadków klinicznych Prowadzenie i komentarz: Prof. dr hab. Grażyna RYDZEWSKA (Szpital MSW, Warszawa) Prof. dr hab. Anna NASIEROWSKA-GUTTMEJER (Szpital MSW, Warszawa) Prof. dr hab. Andrzej W. SZAWŁOWSKI (Centrum Onkologii, Warszawa; Szpital MSW, Warszawa)
15.30–15.50 Przypadek 1 – dr hab. Jadwiga Snarska Prezentacja 10 min. i dyskusja.
15.50–16.10 Przypadek 2 – prof. dr hab. Stanisław Głuszek Prezentacja 10 min. i dyskusja.
16.10–16.30 Przypadek 3 – dr hab. Marek Szczepkowski Prezentacja 10 min. i dyskusja.
16.30–16.50 Przypadek 4 – prof. dr hab. Wojciech Zegarski Prezentacja 10 min. i dyskusja.
16.50–17.10 Zakończenie i podsumowanie Konferencji prof. dr hab. Marek DURLIK prof. dr hab. Andrzej W. SZAWŁOWSKI

 

IV Sympozjum Naukowe Nowotwory Układu Pokarmowego 2016, informacja prasowa, www.termedia.pl