Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia dziecka w jego początkowych etapach rozwoju. Niesie ono liczne korzyści zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki. Według danych Amerykańskiej Akademii Pediatrii, karmienie piersią przez okres powyżej 12 miesięcy zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika o 28%, a z każdym kolejnym rokiem o około 4,3%. Niektóre badania wskazują, że ryzyko spada nawet o 50% zwłaszcza u kobiet, które karmiły dłużej.

Według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem karmienie piersią zmniejsza ryzyko rozwoju choroby nowotworowej u matki. Rak piersi jest nowotworem złośliwym gruczołu sutkowego. Rozwija się w piersiach, ale może również rozprzestrzeniać się w postaci przerzutów do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, większość zachorowań na raka piersi (tj. 80%) dotyka kobiet powyżej 50 roku życia. W ciągu ostatnich 30 lat, liczba zachorowań wśród młodszych kobiet, wzrosła niemal dwukrotnie.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku życia i dłużej przy jednoczesnym podawaniu żywności uzupełniającej.
 


 

Zalety dla matki – karmienie piersią zmniejsza ryzyko:

  • pojawienia się nadciśnienia tętniczego,
  • rozwoju cukrzycy,
  • zachorowania na choroby układu krążenia,
  • złamania stawu biodrowego po ukończeniu 50 roku życia,
  • zachorowania na raka piersi, raka jajnika oraz raka błony śluzowej macicy,
  • skutkuje dla matki szybszą utratą zbędnych kilogramów nabytych w okresie ciąży,
  • sprzyja obniżeniu depresyjności u kobiet karmiących piersią.

 

Zalety dla dziecka – karmienie piersią zmniejsza ryzyko:

  • zachorowania dziecka na następujące typy nowotworów: chłoniaka nieziarnicznego, ziarnicę złośliwą, białaczkę limfatyczną i szpikową, raka piersi w okresie przed menopauzą,
  • pojawienia się nadwagi oraz otyłości, które sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych.

 

[accordion]
[acc_item title=”KARMIENIE PIERSIĄ ZMNIEJSZA RYZYKO RAKA”]Każde pięć miesięcy karmienia piersią obniża ryzyko zachorowania na raka piersi o 2 proc. – wynika z raportu opublikowanego przez American Institute for Cancer Research (AICR) i World Cancer Research Fund (WCRF).
Rezultaty analiz 18 badań dotyczących laktacji i karmienia piersią wskazują, że kobiety karmiące piersią rzadziej chorują na premenopauzalnego i postmenopauzalnego raka piersi.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w tym, iż karmienie piersią opóźnia rozpoczęcie menstruacji po porodzie, a więc skraca czas ekspozycji na hormony z grupy estrogenów, powiązane z występowaniem raka piersi. Ponadto istnieją przypuszczenia, że laktacja umożliwia wyzbycie się przez kobietę komórek z uszkodzonym DNA, które mogłyby dać początek chorobie nowotworowej. Pod uwagę brana jest też następująca w wyniku laktacji zmiana w zakresie ekspresji genów.

źródła: www.aicr.org/continuous-update-project/reports/breast-cancer-report-2017.pdf, www.mz.gov.pl[/acc_item]
[/accordion]

 

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na raka
4.8 (95%) 8 votes