Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia dziecka w jego początkowych etapach rozwoju. Niesie ono liczne korzyści zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki. Według danych Amerykańskiej Akademii Pediatrii, karmienie piersią przez okres powyżej 12 miesięcy zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika o 28%, a z każdym kolejnym rokiem o około 4,3%. Niektóre badania wskazują, że ryzyko spada nawet o 50% zwłaszcza u kobiet, które karmiły dłużej.

W 2023 roku obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią przypadają na okres od 1 sierpnia do 7 sierpnia.

Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia. Jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha.

Karmienie piersią – a rak piersi

Według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem karmienie piersią zmniejsza ryzyko rozwoju choroby nowotworowej u matki. Rak piersi jest nowotworem złośliwym gruczołu sutkowego. Rozwija się w piersiach, ale może również rozprzestrzeniać się w postaci przerzutów do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych.

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, większość zachorowań na raka piersi (tj. 80%) dotyka kobiet powyżej 50 roku życia. W ciągu ostatnich 30 lat, liczba nowych przypadków wśród młodszych kobiet, wzrosła niemal dwukrotnie.

Korzystny wpływ karmienia piersią na zmniejszenie zachorowalności na raka piersi udowodniono naukowo, gdy porównywano grupy kobiet karmiących z takimi, które nigdy nie karmiły. Odpowiada za to m.in. mniejsza liczba cykli miesięcznych, a tym samym niższy poziom estrogenów, które mogą zwiększać ryzyko raka. Pozytywnym czynnikiem jest też szybsze dojrzewanie komórek nabłonka piersi w czasie laktacji, które zmniejsza szansę na ich przemianę w komórki raka – tłumaczy dr n. med. Paweł Kabata z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku życia i dłużej przy jednoczesnym podawaniu żywności uzupełniającej.

Każde pięć miesięcy karmienia piersią obniża ryzyko zachorowania na raka piersi o 2 proc. – wynika z raportu opublikowanego przez American Institute for Cancer Research (AICR) i World Cancer Research Fund (WCRF). Rezultaty analiz 18 badań dotyczących laktacji i karmienia piersią wskazują, że kobiety karmiące piersią rzadziej chorują na premenopauzalnego i postmenopauzalnego raka piersi.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w tym, iż karmienie piersią opóźnia rozpoczęcie menstruacji po porodzie, a więc skraca czas ekspozycji na hormony z grupy estrogenów, powiązane z występowaniem raka piersi.

Ponadto istnieją przypuszczenia, że laktacja umożliwia wyzbycie się przez kobietę komórek z uszkodzonym DNA, które mogłyby dać początek chorobie nowotworowej. Pod uwagę brana jest też następująca w wyniku laktacji zmiana w zakresie ekspresji genów.

WARTO WIEDZIEĆ: OBJAWY RAKA

Karmienie piersią obniża ryzyko raka jajnika

Udowodniono, że karmienie piersią wpływa na obniżenie ryzyka rozwoju raka jajnika u matki.

Regularna owulacja jest w pewnym sensie przyczyną powtarzających się urazów jajnika, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu. W czasie karmienia piersią owulacja jest wstrzymana nawet na wiele miesięcy i właśnie to może „chronić” jajniki przed rakiem – tłumaczy dr n. med. Kamil Zalewski, ginekolog onkolog ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Prezydent Europejskiej Sieci Młodych Ginekologów Onkologów.

Karmienie piersią – zalety dla matki

 • zmniejsza ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego,
 • obniża ryzyko rozwoju cukrzycy,
 • pozytywnie wpływa na obniżenie liczby zachorowań na choroby układu krążenia,
 • redukuje złamania stawu biodrowego po ukończeniu 50 roku życia,
 • zmniejsza zachorowania na raka piersi, raka jajnika,
 • skutkuje dla matki szybszą utratą zbędnych kilogramów nabytych w okresie ciąży,
 • sprzyja obniżeniu depresyjności u kobiet karmiących piersią,
 • dzięki karmieniu rozwijasz silną więź z dzieckiem.

Karmienie piersią – zalety dla dziecka

 • obniża ryzyko zachorowania dziecka na następujące typy nowotworów: chłoniaka nieziarnicznego, ziarnicę złośliwą, białaczkę limfatyczną i szpikową, raka piersi w okresie przed menopauzą,
 • zapobiega pojawieniu się nadwagi oraz otyłości, które sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych,
 • karmiąc piersią zmniejszasz u swojego dziecka ryzyko: cukrzycy, infekcji i wielu chorób przewlekłych i niezakaźnych takich jak alergia, astma, nadciśnienie.

 
źródła:
www.aicr.org/continuous-update-project/reports/breast-cancer-report-2017.pdf
www.mz.gov.pl
materiały kampanii #PiersiąZdrowie

ZOBACZ WIĘCEJ: JAK BADAĆ PIERSI