Najnowsze możliwości terapeutyczne odmieniają życie pacjentek z HER2+ zaawansowanym rakiem piersi. Wyniki badań zaprezentowane podczas tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ESMO2021, a następnie rekomendacje wypracowane przez międzynarodowy panel ekspertów podczas listopadowej konferencji Advanced Breast Cancer w Lizbonie potwierdzają, że perspektywy leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi stają się coraz lepsze.

Czy to kolejny etap w ewolucji terapii tego nowotworu, a może już rewolucja? Odpowiedzieć na to pytanie starali się odnaleźć eksperci oraz przedstawiciele organizacji pacjentów podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Fundację OmeaLife – Rak piersi nie ogranicza.

Rak rakowi nierówny

Odkrycie biologicznych podtypów choroby odmieniło sposób, w jaki leczony jest zaawansowany rak piersi. Stosowanie terapii celowanej, której podstawą jest znajomość biologii danego podtypu choroby, pozwoliło na przedłużenie życia pacjentek.

Terapie celowane są skuteczniejsze w walce z rakiem piersi ze względu na wąskie działanie, blokujące konkretny dominujący mechanizm komórek nowotworowych.

– Odkrycie białek receptorowych HER2 odpowiedzialnych w komórkach raka piersi za kontrolę wzrostu i funkcjonowania postawiło chorobę w nowym świetle. W zaawansowanym raku piersi występuje nadmiar białka HER2, co prowadzi do bardziej agresywnego namnażania komórek nowotworu. Dzięki odkryciom medycyny, HER2+ rak piersi z jednego z najbardziej agresywnych podtypów, stał się chorobą, którą można kontrolować i leczyć – zauważa dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

Co istotne, zadaniem terapii celowanej jest działanie jedynie na te konkretne komórki, w których występuje nadmiar receptorów HER2, nie wpływając na zdrowe komórki. Niezależnie od tego, jak daleko zajdzie biologia molekularna, zawsze pozostaje pole do rozwoju:

Niegdyś odkrycie trastuzumabu i wykorzystanie go w leczeniu zaawansowanego raka piersi stanowiło przełomowe odkrycie. Dzięki niemu pacjentki odzyskały nadzieję na dalsze życie z rakiem piersi – dodaje dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld.

ZAJRZYJ: ZAAWANSOWANY RAK PIERSI

zaawansowany rak piersi rewolucja

Zaawansowany rak piersi. Na progu rewolucji w leczeniu?

Podczas tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zaprezentowano wyniki badania klinicznego, które zdaniem ekspertów, może być kolejnym krokiem milowym w leczeniu zaawansowanego raka piersi:

Ponad 20 lat od wspomnianego przełomu naukowcy opracowali kolejną substancję czynną – trastuzumab derukstekan, który znamiennie poprawia rokowania pacjentek. W badaniu klinicznym zaprezentowanym podczas konferencji ESMO 2021, prawie każda pacjentka leczona trastuzumabem derukstekanem odpowiedziała na terapię. Oznacza to, że albo doszło do całkowitej remisji, do zmniejszenia choroby, albo do stabilizacji. Można zatem powiedzieć, że jest to terapia, która działa u praktycznie 100% pacjentek – mówi dr n. med. Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

Kolejne dobre wieści przyniosła listopadowa konferencja Advanced Breast Cancer w Lizbonie. Podczas tegorocznego spotkania, które stanowi najważniejsze źródło informacji nt. leczenia zaawansowanego raka piersi, ustalono nowy konsensus terapeutyczny. Zaproponowano wykorzystanie wspomnianej terapii już w drugiej linii leczenia zaawansowanego raka piersi.

Konsensus ten to ważna zmiana dla pacjentek. Ich choroba może stać się przewlekłym, dobrze kontrolowanym stanem – dodaje dr Pogoda.

PRZEJDŹ DO: RAK PIERSI HER2 DODATNI

Badania versus życie pacjentek

Co omówione wyniki badań i nowe rekomendacje oznaczają dla pacjentek?

Przede wszystkim to możliwość na powrót do normalnego życia. Kontrolowana choroba to możliwość uczestniczenia w życiu swoich bliskich, to powrót do pracy czy życia towarzyskiego. Rak piersi staje się jedynie elementem życia, a nie jego osią – – podkreśla Magdalena Kardynał, prezes fundacji OmeaLife – Rak piersi nie ogranicza, która zajmuje się na co dzień pomocą i wsparciem pacjentek z rakiem piersi.

Dla Anny Kupieckiej, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, najnowsze doniesienia przyniosły radość.

Sama byłam leczona trastuzumabem, który wtedy był przełomem. Do dziś z sukcesem stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka piersi, jednak informacja o tym, że istnieje lek, który ma jeszcze większe korzyści terapeutyczne jest dla mnie ogromną radością. Codziennie spotykam się z pacjentkami z rakiem piersi i wiem, z czym się mierzą. Najważniejszy jest teraz szybki dostęp do leczenia. 

Historię rozwoju leczenia raka piersi obserwuje Elżbieta Kozik, prezes zarządu Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Ostatnie 40 lat w leczeniu raka piersi to postęp nie do opisania, a każdy nowy lek stanowi przełom lub jest pomostem do przełomu, bo musimy pamiętać, nie każdy reaguje na leczenie tak samo. Czasem nowa terapia stanowi jedynie wydłużenie okresu oczekiwania na leczenie, które spowoduje remisję choroby – podkreśla.

Nowa terapia daje nadzieję pacjentkom z zaawansowanym rakiem piersi na dłuższe życie w dobrej jakości.

– W moim odczuciu wyniki badania klinicznego nowej terapii potwierdzają, że stoimy na progu nowej rewolucji w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Potwierdzają to chociażby najnowsze rekomendacje wypracowane podczas konferencji ABC w Lizbonie. To co dla nas teraz najważniejsze, to to aby terapia ta była jak najszybciej dostępna dla Polek – podsumowuje Magdalena Kardynał.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE