Mam Raka Chcę Dziecko to akcja prowadzona w ramach projektu Oncofertility – Zachowanie Płodności fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, która ma informować o możliwości zachowania płodności u pacjentów poddanych leczeniu onkologicznemu. W ramach projektu uruchomiono bezpłatną Infolinię Zachowania Płodności.

Mam raka chcę dziecko – projekt oncofertility

Zachorowania na nowotwory złośliwe są coraz bardziej powszechne u osób poniżej 40. roku życia. Według Krajowego Rejestru Nowotworów prawie 8 tys. osób z tej grupy wiekowej zachorowało na raka w 2015 r., a część z nich przed zachorowaniem nie zrealizowała planów prokreacyjnych.

Nowotwór oraz zastosowane leczenie mogą prowadzić do pogorszenia funkcji rozrodczych lub powodować bezpłodność, dlatego obowiązkiem lekarza prowadzącego jest poinformowanie chorych o możliwości wystąpienia takich powikłań.

Usunięcie narządu rodnego u kobiety, jąder u mężczyzny lub napromienianie miednicy powoduje trwałą niepłodność, natomiast zastosowanie chemioterapii i hormonoterapii może trwale lub odwracalnie hamować funkcje rozrodcze u obojga płci.

Pacjenci onkologiczni powinni na każdym etapie leczenia, przed operacją, radioterapią lub leczeniem systemowym, otrzymywać wyczerpujące informacje na temat możliwych powikłań, w tym ryzyka utraty płodności oraz możliwości jej zachowania i wspomagania rozrodu.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: ONCOFERTILITY

#MamRakaChceDziecko

W ramach projektu Mam Raka Chcę Dziecko Fundacja PLWZR uruchomiła Infolinię Zachowania Płodności. Infolinia działa we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00 pod numerem tel. 793 555 238.

Bezpłatnych informacji na temat możliwości posiadania potomstwa oraz zachowania płodności u pacjentów onkologicznych w ramach Infolinii udzielają dr Milena Lachowicz oraz mgr inż. Katarzyna Barańska.

Akcja #MamRakaChceDziecko skierowana jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet. Rozpoczął ją webinar dla organizacji pozarządowych pt. Sposoby zachowania płodności u pacjentów onkologicznych. Kolejne webinary dla pacjentów i specjalistów odbędą się 27 i 31 maja.

Więcej informacji o akcji dostępne jest na stronie: mamrakachcedziecko.pl oraz ligawalkizrakiem.pl, a także na profilu FB Fundacji. Partnerem akcji #MamRakaChceDziecko jest firma MSD.

PRZEJDŹ DO: LECZENIE WSPOMAGAJĄCE