Zespół lekarzy chirurgów z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Budzyńskiego przeprowadził nowatorską operację raka odbytnicy (wycięcie z dojścia przez zwieracze) używając technik minimalnie inwazyjnych. To pierwsza tego typu operacja w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.


Rak jelita grubego to drugi pod względem występowania nowotwór w Europie. W Polsce szacuje się na około 16000 nowych przypadków rocznie, z tego jedna trzecia z nich choruje na raka odbytnicy. Krajowe statystyki podają że 5-letnie przeżycia są na poziomie około 45%. Dane krajów Europy zachodniej są zdecydowanie lepsze (60-70%). Z tego powodu oprócz wczesnej diagnostyki ważne jest prawidłowe dobranie odpowiednich metod leczenia, z których leczenie chirurgiczne odgrywa najważniejszą rolę.

Profesor Andrzej Budzyński jest wybitnym specjalistą w zakresie operacji narządów jamy brzusznej przy użyciu technik laparoskopowych oraz endoskopowych. Specjalizuje się w chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego zwłaszcza żołądka, jelita grubego, wątroby oraz trzustki.

Do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przyjechał na zaproszenie doktora Pawła Terleckiego, kierownika Oddziału Chirurgicznego, aby wspólnie z lubelskimi specjalistami przeprowadzić operacje szkoleniowe: laparoskopową resekcję żołądka oraz operację wycięcia odbytnicy z dojściem przez zwieracze odbytu (Transanal Total MesorectalExcision, w skrócie TaTME).

To pierwsze tego typu operacje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Do tej pory operacje minimalnie inwazyjne stanowiły niewielki procent wykonywanych przez nas procedur i głównie dotyczyły jelita grubego.

INNOWACYJNA OPERACJA WYCIĘCIA ODBYTNICY Z DOJŚCIA PRZEZ ZWIERACZE

Operacja wycięcia raka odbytnicy z dojścia przez zwieracze odbytu to zabieg unikalny. Wykonanie procedury jest dużym wezwaniem dla zespołu operacyjnego, ale pacjentom dają nieporównywalnie większy komfort życia.

W przypadku operacji wycięcia odbytnicy z dojścia przez zwieracze procedura pozwala na uniknięcie kolostomii, czyli wyprowadzenia jelita na powierzchnię brzucha. Zależy nam na tym, aby po rozbudowie szpitala operacje minimalnie inwazyjne stanowiły znaczący procent wykonywanych przez nas procedur i oprócz odbytnicy, żołądka, okrężnicy były rozszerzone o operacje z zakresu wątroby i trzustki. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże – mówi dr n. med. Paweł Terlecki, kierujący Oddziałem Chirurgicznym w COZL.

Po wykonaniu niezbędnych badań i konsultacjach do operacji zakwalifikowano dwóch pacjentów. W operacjach nowotworów odbytnicy dotychczas guz usuwano przez dojście od strony brzucha, metodą laparoskopową lub klasyczną. Nowa metoda polega na dostępie z dwóch stron jednocześnie: jeden zespół lekarzy operuje od strony brzucha, drugi wycina guza od strony odbytu. Pozwala to na lepszy dostęp do tkanek nowotworowych i usuwanie ich z większą dokładnością. Operacja wycięcia odbytnicy z dojściem przez zwieracze odbytu pod względem czasu, jak i kosztów jest porównywalna do tradycyjnego leczenia.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest wyposażone w odpowiedni sprzęt do przeprowadzania tego typu zabiegów. Nasz zespół ustawicznie szkoli się w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej w ośrodkach krajowych, takich jak Kraków, Toruń, Warszawa,jak również zagranicznych: Amsterdam, Utrecht, Bordeaux, San Sebastian, Leuven – dodaje dr n. med. Paweł Terlecki.