We współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Onkologii Interwencyjnej (SIO) dr Grzegorz Rosiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainicjował Międzynarodowy Tydzień Świadomości Onkologii Interwencyjnej (IO Awaraness Week). To inicjatywa mająca na celu poszerzenie wiedzy na temat małoinwazyjnych zabiegów w zakresie leczenia nowotworów. Czym zajmuje się onkologia interwencyjna?

Onkologia interwencyjna

Onkologia interwencyjna to część radiologii interwencyjnej. Jest to dziedzina medycyny w zakresie której wykonuje się małoinwazyjne zabiegi – pod kontrolą obrazu RTG, USG, TK, MR – służące leczeniu nowotworów. Zabiegi te wykonywane są najczęściej przed drobne wkłucie przez skórę, dlatego są bezpieczniejsze, szybsze i mniej bolesne.

Onkologia interwencyjna to dynamicznie rozwijający się filar opieki onkologicznej, który obecny jest w trzech obszarach: diagnostyce, leczeniu choroby oraz terapii jej objawów.

  • Diagnoza – dzięki pomocy badań obrazowych można w sposób małoinwazyjny, w znieczuleniu miejscowym uzyskać próbki tkanki nowotworu i dobrać odpowiednie leczenie;
  • Leczenie – metody onkologii interwencyjne pozwalają na dostarczenie leku bezpośrednio do guza nowotworowego, za pomocą bardzo cienkich cewników. Z kolei metody ablacyjne pozwalają na niszczenie nowotworów za pomocą wysokiej lub niskiej temperatury;
  • Terapia objawów i bólu – onkologia interwencyjna oferuje szeroki zakres zabiegów paliatywach i przeciwbólowych.

POLECAMY: ONKOLOGIA KLINICZNA

Zastosowanie onkologii interwencyjnej

Zabiegi onkologii interwencyjne stosuje się w leczeniu wielu nowotworów. Przykładami są rak wątroby, rak nerki, rak płuca, przerzuty do wątroby, płuc czy kości.

Wielu pacjentów onkologicznych nie kwalifikuje się od klasycznych metod leczenia ze względu na zły stan ogólny. U części chorych alternatywę stanowi właśnie zastosowanie małoinwazyjnych zabiegów onkologii interwencyjnej.

Onkologia interwencyjna może wydłużać życie pacjentów – u których mimo leczenia operacyjnego i chemioterapii – nawróciły zmiany przerzutowe. Małoinwazyjne zabiegi stosuje się z powodzeniem także w leczeniu bólu u chorych na raka.

Najważniejsze zalety onkologii interwencyjnej to: krótki pobyt w szpitalu, rzadkie powikłania, wysoka skuteczność procedur oraz brak negatywnego wpływu na inne narządy.

Przykładowe zabiegi z zakresu onkologii interwencyjnej

  • Radioembolizacja przeztętnicza (TARE)
  • Chemoembolizacja przeztętnicza (TACE)
  • Termoablacja mikrofalowa (MWA) lub radiowa (RFA
  • Krioablacja

Źródło: www.onkologiainterwencyjna.pl

PRZEJDŹ DO: NOWE METODY LECZENIA RAKA