Grupa NU-MED S.A., niezmiennie kładąca nacisk na jakość opieki nad pacjentami i ich bliskimi, wprowadziła stanowisko Pełnomocnika ds. Pacjenta. Ta strategiczna zmiana ma na celu wzmocnienie ochrony praw pacjentów, będąc bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na transparentność i poszanowanie praw w procesie leczenia.

Pełnomocnicy ds. Pacjenta odgrywają kluczową rolę, stając się mostem komunikacyjnym między pacjentami a administracją, a ich misją jest zapewnienie, aby każdy głos pacjenta był słyszany i szanowany.

Pełnomocnik ds. Pacjenta – funkcje i zadania

Naszym celem jest, aby Pełnomocnicy stali się wewnętrznym głosem naszych pacjentów, gwarantując, że każda osoba korzystająca z naszych usług czuje się wysłuchana i rozumiana. Chcemy przez to również podnieść standardy opieki, organizując regularne szkolenia dla naszego personelu dotyczące praw pacjenta – wyjaśnia Mariusz Borzęcki, CFO Grupy NU-MED S.A.

Od stycznia, gdy Pełnomocnicy zadebiutowali w ośrodkach, podjęto szereg działań mających na celu wzmocnienie pozycji pacjentów.

Naszym zadaniem jest być pomostem między pacjentami a lekarzami oraz administracją, mogę śmiało powiedzieć, że nasza rola od początku została zauważona i doceniona – podkreśla Agata Surmacz – Wójcicka, jedna z Pełnomocników.

Wprowadzenie Pełnomocników ds. Pacjenta w czterech ośrodkach Grupy NU-MED odbyło się jednocześnie – co zapewnia jednolitą ochronę i wsparcie dla pacjentów – we wszystkich lokalizacjach.

Grupa NU-MED, obejmująca Centrum Radioterapii i Onkologii w Elblągu, Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, a także Centra Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu i Katowicach, jest wiodącym dostawcą kompleksowej opieki onkologicznej w Polsce. Oferuje pacjentom dostęp do szerokiej gamy usług – od poradnictwa onkologicznego, przez diagnostykę, aż po zabiegi chirurgiczne, chemioterapię i radioterapię, wszystko to w ramach jednej, spójnej sieci medycznej.

Pełnomocnicy ds. Pacjenta w Grupie NU-MED to nie tylko gwarancja przestrzegania praw pacjentów, ale także dowód na nieustanne dążenie do poprawy jakości w każdym aspekcie działalności.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

PRZEJDŹ DO: KOORDYNATOR PACJENTA ONKOLOGICZNEGO