Szacuje się, że około 1% wszystkich nowotworów złośliwych piersi to choroba zdiagnozowana u mężczyzn. Oznacza to, że rak piersi u mężczyzn występuje stukrotnie rzadziej niż u kobiet. Cechy kliniczne, biologiczne oraz sposoby leczenia raka piersi u mężczyzn są podobne jak w przypadku nowotworu wykrytego u kobiet.

Niestety, jak podkreślają eksperci – brak badań przesiewowych, nieświadomość ryzyka oraz ignorowanie objawów choroby powodują, że rak piersi u mężczyzn wykrywany jest często w zaawansowanym stadium.

Rak piersi u mężczyzn – najważniejsze fakty

  • Jako czynniki etiologiczne raka piersi u mężczyzn wskazuje się: zaburzenia hormonalne, czynniki środowiskowe, mutacje genu receptora androgenowego, mutacje genu BRCA2
  • Średni wiek zachorowania na raka piersi jest u mężczyzn o 5-10 lat późniejszy niż u kobiet. Tylko 10% przypadków choroby diagnozuje się przed 50. rokiem życia.
  • Zdecydowana większość nowotworów piersi u mężczyzn rozwija się w postaci guza w okolicy podbrodawkowej i może współistnieć z wyciekiem z brodawki lub owrzodzenie skóry
  • Ponad 90% przypadków zachorowań u mężczyzn stanowią raki z ekspresją receptora estrogenowego
  • Zasady leczenia raka piersi u mężczyzn opierają się na dowodach naukowych z badań prowadzonych u kobiet oraz doświadczeniach głównych ośrodków onkologicznych
  • W większości chorych wykonuje się tzw. zmodyfikowaną radykalną lub prostą amputację piersi, nierzadko z usunięciem mięśni piersiowych. Zastosowanie w leczeniu raka piersi u mężczyzn znajduje pooperacyjne napromienianie oraz leczenie systemowe (tamoksyfen jako standard systemowego leczenia uzupełniającego).
  • W przypadku choroby o charakterze uogólnionym u mężczyzn stosuje się podobne metody leczenia jak w przypadku raka piersi u kobiet.

 
ZOBACZ WIĘCEJ: OBJAWY RAKA PIERSI