„Rok 2020 będzie rokiem raka płuca” – takie zapewnienie padło z ust wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego podczas sesji Rak płuca pod lupą. Premiera raportu specjalnego The Economist, która odbyła się w ramach corocznej konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020”. Na spotkaniu zaprezentowano raport Breathing in a new era sporządzony przez the Economist Intelligence Unit (EIU).

Dokument stanowi analizę porównawczą polityki w zakresie raka płuca w Europie, opisuje zapadalność na nowotwory płuca w Europie oraz przedstawia sposoby radzenia sobie z tym problemem w poszczególnych państwach.

Raport „Breathing in a new era” – „Powiew świeżego powietrza”

Specjalnie z okazji polskiej premiery raportu „Breathing in a new era” na zaproszenie organizatorów konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020” przyjechała do Polski Mary Bussell reprezentująca „The Economist”. Przedstawiła dane i wnioski oraz rekomendacje dla Polski w zakresie zmniejszenia liczby chorych na raka płuc.

W pierwszej fazie projektu przeanalizowano dane z Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Obecnie trwa druga faza analizy danych dla kolejnych 16 krajów.

Celem raportu jest określenie aktualnych wyników leczenia chorych na raka płuca i ich poprawienie. Jest to wyzwanie, które dotyczy całej Europy. Raport „Breathing in a new era” stanowi impuls do działań poprawiających plany walki z rakiem i polityki zdrowotnej poszczególnych krajów. Wyniki analizy pozwolą tym krajom sprawdzić, jak radzą sobie w porównaniu z innymi, a wnioski będą mogły być wykorzystane do poprawy sytuacji.

Oprócz wiceministra Sławomira Gadomskiego w sesji dotyczącej raka płuca udział wzięli: prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. Rodryg Ramlau, członek zarządu Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Liczba zachorowań na raka płuca na świecie rośnie – w 2018 roku odnotowano 2 miliony nowych zachorowań, co stanowi wzrost w porównaniu z 1,8 mln nowych przypadków w 2012 roku.

W Polsce jest to najczęstszy rodzaj nowotworu. Każdego roku odnotowuje się ok. 23 tys. nowych zachorowań na raka płuca, a o tysiąc więcej wynosi śmiertelność.

Raport Breathing in a new era

Co musi się wydarzyć, aby śmiertelność w Polsce zmalała?

Podczas debaty prof. Maciej Krzakowski zwrócił uwagę na słabą profilaktykę, zbyt późne wykrywanie choroby oraz brak kompleksowości i koordynacji w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym.

Polska jest jednym z nielicznych krajów, który posiada strategię walki z rakiem płuca, ale potrzeba poprawić choćby kwestie kadrowe. Problem stanowi m.in. mała liczba patomorfologów czy diagnostyków molekularnych.

Zmagamy się ze zbyt małą liczbą lekarzy różnych specjalności. W Polsce pracuje ok. 400 patomorfologów, co plasuje nas na przedostatnim miejscu w Europie. Na całe szczęście ministerstwo dostrzegło ten problem i są czynione działania, aby szczególnie w tych deficytowych specjalnościach niedobory wyrównać. Kibicuję też idei powołania ośrodków Lung Cancer Unit i w tym upatruję szansy na lepsze leczenie raka płuca – komentował raport „Breathing in a new era” prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Według Eksperta powinniśmy również dążyć do leczenia sekwencyjnego w raku płuca, dzięki czemu stanie się on chorobą przewlekłą. Możliwe jest to m.in. dzięki wprowadzaniu immunoterapii oraz leczenia ukierunkowanego na cele molekularne.

Raport podkreślił, że jesteśmy krajem z najwyższym współczynnikiem umieralności z powodu raka płuca w krajach Unii Europejskiej. Rak płuca traktowany jest jak choroba niszowa, a powinien być traktowany priorytetowo. Trzeba pilnie zająć się chorymi i skrócić ścieżkę pacjenta w systemie. Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w leczeniu chorych, natomiast pamiętajmy, że leki są dostępnym narzędziem, kiedy są refundowane. Elementem blokującym wdrożenie u pacjentów nowoczesnego leczenia jest czas od momentu rejestracji do wpisania do programu lekowego – zwrócił uwagę prof. Rodryg Ramlau.

Jak wynika z raportu „Breathing in a new era” w innych krajach Unii Europejskiej ten czas wynosi od 100 do 200 dni, natomiast w Polsce od 600 do 1000 dni.

Naszym priorytetem na dziś powinna być wczesna diagnostyka,  aby jak najszybciej rozpocząć kompleksowe leczenie Pacjenta. Karta DiLO to postęp, ale wszystkiego nie załatwi. Musimy też otworzyć się na pełną wielodyscyplinarność leczenia, gdzie jest miejsce dla onkologów, pulmonologów, patomorfologów, biologów molekularnych, chirurgów, radioterapeutów i psychologa – zaapelował ekspert.

Minister Gadomski potwierdził, że rak płuca w roku 2020 będzie traktowany priorytetowo. Wyjaśnił, że zwłoka w powołaniu w kraju Lung Cancer Unitów, które mają zapewnić kompleksową diagnostykę i leczenie chorych, jest spowodowana rozbieżnościami opinii w środowisku medycznym. Ministerstwo zastanawia się nad zajęciem stanowiska i wprowadzeniem rozwiązań, które zapewne nie zadowolą wszystkich.

Mamy pole do działań. Musimy mocniej stawiać na profilaktykę, choćby na pilotażowy program tomografii niskodawkowej. Podnosimy i dalej chcemy podnosić akcyzę na papierosy, co ma zniechęcać do ich palenia. Mamy też Narodową Strategię Onkologiczną, która pokazuje, że idziemy w słusznym kierunku. Dużo pracy przed nami, ale wiemy co poprawiać – komentował Minister Sławomir Gadomski.

Swój apel w kontekście raportu „Breathing in a new era” przedstawiła również Aleksandra Rudnicka – rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych:

Ten rok będzie rakiem płuca, ale potrzebujemy więcej zgody w środowisku. Część specjalistów zajmujących się leczeniem raka płuca nie chce ze sobą współpracować. Wydaje się też, że za mało wydajemy na leczenie tego nowotworu patrząc na wydatki w innych schorzeniach onkologicznych. Trzeba to jakoś zrównoważyć oraz dodać nowe, ale podkreślam – tylko skuteczne – terapie – podsumowała Aleksandra Rudnicka.

Wersja skrócona raportu „Breathing in a new era” dostępna  jest TUTAJ

źródła: materiały prasowe i własne