Przedstawiamy materiał filmowy zarejestrowany podczas konferencji „Onkologia 2019 – podsumowanie roku” zorganizowanej przez fundację im. dr Macieja Hilgiera oraz Health Project Management.

Profesor Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, zaprezentował wydarzenia, które odegrają w najbliższym czasie znaczącą rolę w walce z rakiem płuca.

Szanse na poprawę wyników leczenia raka płuca w Polsce

Podczas swojego wystąpienia Profesor Maciej Krzakowski zwrócił szczególną uwagę na:

  1. Zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca w następstwie badań przesiewowych (korzyść z zastosowania niskodawkowej tomografii komputerowej w skriningu raka płuca)
  2. Zwiększenie skuteczności leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium miejscowego zaawansowania przy wykorzystaniu immunoterapii konsolidującej po radiochemioterapii (durwalumab)
  3. Korzyść z zastosowania immunoterapii anty-PD1 w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
  4. Zwiększenie możliwości leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia z mutacjami aktywującymi w genie EGFR przy wykorzystaniu inhibitorów tyrozynowej kinazy EGFR (badanie Flaura – ozymertynib)
  5. Zwiększenie możliwości leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia z rearanżacją genu ALK przy wykorzystaniu inhibitorów tyrozynowej kinazy ALK