W ostatnich latach toczy się ożywiona dyskusja temat użyteczności technologii 3D w medycynie. Pierwszym skojarzeniem dotyczącym jej zastosowania może być druk protez kończyn, czyli technologia niegdyś znana wyłącznie z filmów science-fiction. Eksperci mają nadzieję, że niedaleka przyszłość przyniesie kolejne innowacje, które zrewolucjonizują świat medycyny. Jedną z nich stanowią wizualizacje 3D.

Druk 3D w medycynie – stosowane technologie

W przypadku druku 3D pożądany obiekt jest tworzony przestrzennie z użyciem najnowszych dostosowanych materiałów, warstwa po warstwie, drukując nie tylko protezy kończyn, ale również takie elementy jak organy, zastawki serca czy nawet naczynia krwionośne. Mowa jednak o standardowym typie wydruku.

Rozwój technologii poszedł o krok dalej, oferując dostępność materiałów zawierających żywe komórki (tzw. biotusze) i tym samym budując technologię znaną jako biodruk 3D. Choć głównym filarem jej rozwoju jest medycyna, gdzie biodruk 3D umożliwia tworzenie narządów, dając nadzieję na rozwój transplantologii. Technologia ta pozwala także unikać wykorzystywania zwierząt do badań klinicznych.

Technologia 3D w medycynie – od protez do wizualizacji

Wraz z postępem technologicznym zmienia się oblicze medycyny, z uwzględnieniem niemal wszystkich jej dziedzin. Jednym z rezultatów jest innowacja w postaci wizualizacji 3D.

Wizualizacje 3D zmian nowotworowych przygotowywane są przez specjalistów z dziedziny radiologii. Obrazowanie narządów wewnętrznych poprzez wizualizację trójwymiarową odbywa się na podstawie badania zawierającego dane obrazowe.

Badanie rezonansem magnetycznym lub tomografem komputerowym jest zapisywane w formacie DICOM (ang. Digital Imaging and Communications in Medicine), co pozwala na odtworzenie zapisanego badania na dowolnym sprzęcie diagnostyczno-komputerowym.

Wizualizacje 3D stanowią pełne odzwierciedlenie struktur, układu narządów i tkanek pacjenta. Umożliwiają również oznaczenie widocznych zmian nowotworowych, ich lokalizacji, wielkości oraz wpływu na sąsiadujące organy.

Stanowią istotne wsparcie diagnostyczne, mogą pomóc w dobraniu odpowiedniej metody leczenia, a także monitorowania jego przebiegu.

Wizualizacje 3D – dostępność dla pacjenta

Usługa wykonania wizualizacji 3D jest świadczona przez Tumor3D nie tylko dla lekarzy, ale i bezpośrednio samych pacjentów. Wystarczy zarejestrować konto, a następnie logując się wgrać pliki DICOM otrzymane po badaniu.

Szczegółowe wizualizacje wykonywane są przez zespół radiologów korzystając z medycznie certyfikowanej technologii 3D. Co ważne, wysoka jakość plików DICOM wraz z opisem badania pozwala na najdokładniejszy odwzorowanie zmian nowotworowych.

Po opłaceniu usługi wizualizacja jest opracowywana maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, a pacjent otrzymuje powiadomienie kiedy będzie gotowa. Standardowo wizualizacja obejmuje 5 obrazów ukazujących zmianę nowotworową i jedno wideo, jednak w uzasadnionych przypadkach lekarz może zdecydować o wykonaniu większej ilości obrazów.

Co łączy technologię 3D z radiologią?

Choć obrazowanie 3D nie zastępuje diagnostycznego badania obrazowego, może stanowić cenną pomoc w zrozumieniu rozległości procesu nowotworowego i zaplanowania leczenia. Z kolei opis wykonanych przez radiologa obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wpływa na szczegółowość wykonywanych wizualizacji trójwymiarowych. Ważna jest również jakość danych obrazu.

Wizualizacja 3D – poniżej przekrój guza okrężnicy, wykonany przez zespół radiologów Tumor3D.

Wizualizacja 3D raka okrężnicy

Wizualizacja 3D – przekrój guza okrężnicy,

Jakie zastosowania w medycynie ma wizualizacja 3D?

Wizualizacja trójwymiarowa jest przede wszystkim ogromną pomocą nie tylko dla lekarzy – onkologów, chirurgów czy osób pracujących w branży medycznej. Pacjenci przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego mają dzięki niej możliwość zrozumienia procesu chorobowego, wpływu choroby nowotworowej na pobliskie narządy i zmiany w funkcjonowaniu organizmu.

Podobnie w przypadku osób otrzymujących chemioterapię, które poddają się regularnym badaniom tomografii komputerowej, dzięki wizualizacji 3D mogą zobaczyć jakie zmiany zachodzą po następnych krokach leczenia. Na wizualizacji zmiany nowotworowe są przedstawione w zrozumiały i przejrzysty sposób.

Wizualizacja 3D – poniżej przekrój guza trzustki, wykonany przez zespół radiologów Tumor3D.

Wizualizacja 3D przekrój guza trzustki

Wizualizacja 3D – rak trzustki

Usługa wykonania wizualizacji może być szczególnie pomocna dla osób, u których zdiagnozowano nowotwór, niezależnie od stopnia zaawansowania, po badaniu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

Polecana jest również osobom przed i po chemioterapii oraz radioterapii. Stanowi także wsparcie dla lekarza – onkologa, chirurga aby mógł dobrać najlepszą metodę leczenia. Należy również podkreślić rolę wizualizacji 3D w komunikacji lekarz-pacjent, gdyż pełne zrozumienie przekazu stanowi podstawę leczenia i diagnostyki w przebiegu choroby.

Wizualizacje trójwymiarowe pozwalają na lepsze wyjaśnienie zmian zachodzących w organizmie, pozwalając na proaktywne i świadome decyzje pacjenta dotyczące zalecanego leczenia, zwiększając tym samym jego motywację do walki o zdrowie.

Artykuł Partnera

POLECAMY: WIZUALIZACJE 3D W ONKOLOGII