W dniach 17-19 października 2019 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbędą się warsztaty z zakresu chirurgii onkologicznej: Zabiegi Rekonstrukcyjne i Onkoplastyczne w Leczeniu Raka Piersi. Gościem specjalnym wydarzenia będzie dr n. med. Marek Budner, ordynator Kliniki Ginekologii i Położnictwa HELIOS Klinikum w Bad Saarow (Niemcy). Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Podczas praktycznych warsztatów zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące zabiegów onkoplastycznych w chirurgii oszczędzającej gruczołu piersiowego, problematyka mastektomii z zaoszczędzeniem skóry (zwłaszcza przy koniecznej redukcji skóry) oraz możliwe opcje zabiegów naprawczych gruczołu piersiowego po poprzednich zabiegach.

Organizatorzy zaplanowani kilka wykładów dotyczących m.in. planowania i zasad mastektomii podskórnych z uwzględnieniem sposobów i technik położenia implantu, zasad redukcji skóry oraz z zakresu aktualnych zaleceń dotyczących leczenia chirurgicznego raka piersi po terapii neoadjuwantowej.

Warsztaty będą odbywały się po raz dziewiąty, a ich organizatorem jest Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi Wielkopolskiego Centrum Onkologii, kierowany przez dr n. med Janusza Wasiewicza.

Rejestracja na: www.chirurgia-piersi.wco.pl

ZABIEGI REKONSTRUKCYJNE I ONKOPLASTYCZNE W LECZENIU RAKA PIERSI

Czwartek, 17 października 2019

 • 9:00 – 10:00  Część wykładowa – podstawy teoretyczne i praktyczne kwalifikacji do biopsji gruczołu piersiowego oraz wykonania i postępowania po zabiegu w przypadku biopsji wspomaganej próżnią pod kontrolą USG
 • 10:00 – 15:00  Część praktyczna – przewidziane pokazowe biopsje oraz warsztaty na modelach (uczestnicy podzieleni na 2 grupy, zajęcia rotacyjne)
 • 17:30 – 20:00 Planowanie zabiegów z transmisją na żywo i komentarzem oraz możliwością dyskusji

Piątek, 18 października 2019

 • 8:15 – 8:30  Otwarcie warsztatów i przywitanie uczestników, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki, Ordynator Oddziału Chirurgii Chorób Piersi WCO, dr n. med. Janusz Wasiewicz
 • 8:30 – 09:30  Wykłady: Dr n. med. Marek Budner: Mastektomia podskórna z rekonstrukcją „old fashion” – bez siatki czy „new fashion” – z siatką, Dr Przemysław Jasnowski: Mastektomia podskórna z rekonstrukcją prepektoralną z użyciem siatki biolgicznej czy syntetycznej.
 • 09:30 – 17:30  Zabiegi – transmisja na żywo z sali operacyjnej z komentarzem oraz możliwością dyskusji z operatorem: NSM oraz SRM mastektomie z jednoczasową rekonstrukcją implantami – zabiegi profilaktyczne oraz lecznicze
 • 10:00 – 10:30 Przerwa kawowa – w trakcie przekazu na żywo z sali operacyjnej
 • 13:30 – 14:00 Lunch – w trakcie przekazu na żywo z sali operacyjnej
 • 19:00 Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów, kolacja.

Sobota, 19 października 2019

 • 8:30 – 9:30  Wykłady: Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski: Postępowanie chirurgiczne u pacjentek po chemioterapii neoadjuwantowej, Dr n. med. Piotr Nowaczyk: BIA-ALCL – czy to realny problem kliniczny? Stan wiedzy na dzień dzisiejszy, Dr Katarzyna Pater-Listwan: Zastosowanie opatrunków podciśnieniowych w chirurgii piersi.
 • 9:30 – 14:00
  Zabiegi – zabiegi naprawcze, transmisja na żywo z sali operacyjnej z komentarzem oraz możliwością dyskusji z operatorem: Zabieg naprawczy po powikłanej rekonstrukcji jednoczasowej.
 • 10:00 – 10:30 Przerwa kawowa – w trakcie przekazu na żywo z sali operacyjnej
 • 14:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów