W dniach 25-27 października 2018 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbędą się warsztaty z zakresu chirurgii onkologicznej: Zabiegi Rekonstrukcyjne i Onkoplastyczne w Leczeniu Raka Piersi. Gościem wydarzenia będzie dr n. med. Marek Budner, ordynator Kliniki Ginekologii i Położnictwa HELIOS Klinikum w Bad Saarow (Niemcy). Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl jest patronem medialnym wydarzenia.


Podczas praktycznych warsztatów zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące zabiegów onkoplastycznych w chirurgii oszczędzającej gruczołu piersiowego, problematyka mastektomii z zaoszczędzeniem skóry (zwłaszcza przy koniecznej redukcji skóry) oraz możliwe opcje zabiegów naprawczych gruczołu piersiowego po poprzednich zabiegach.

Dodatkowo zaplanowano kilka wykładów, między innymi dotyczących anatomii chirurgicznej gruczołu piersiowego, planowania i zasad mastektomii oszczędzających skórę z uwzględnieniem technik redukcji skóry oraz wykłady z zakresu aktualnych zaleceń dotyczących leczenia chirurgicznego raka gruczołu piersiowego.

Warsztaty będą odbywały się po raz ósmy, a ich organizatorem jest Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi Wielkopolskiego Centrum Onkologii, kierowany przez dr n. med Janusza Wasiewicza.

Więcej na: www.chirurgia-piersi.wco.pl
 

WARSZTATY – ZABIEGI REKONSTRUKCYJNE I ONKOPLASTYCZNEJ W LECZENIU RAKA PIERSI

Czwartek, 25 października 2018

 • 9.00 – 10.00 – Część wykładowa – podstawy teoretyczne i praktyczne kwalifikacji i wykonania oraz postępowania po zabiegu w przypadku biopsji wspomaganej próżnią pod kontrolą USG
 • 10.00 – 15.00 – Część praktyczna – przewidziane pokazowe biopsje oraz warsztaty na modelach (uczestnicy podzieleni na 2 grupy, zajęcia rotacyjne)
 • 17.30 – 20.00 – Planowanie zabiegów z transmisją na żywo i komentarzem oraz możliwością dyskusji

 
Piątek, 26 października 2018

 • 8.15 – 8.30 – Otwarcie warsztatów i przywitanie uczestników, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki, Ordynator Oddziału Chirurgii Chorób Piersi WCO, dr n. med. Janusz Wasiewicz.
 • 8.30 – 09.30 – wykłady: Prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski: Anatomia kliniczna gruczołu piersiowego; Dr n. med. Marek Budner: Wskazania i planowanie zabiegów mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją piersi – skin sparing mastectomy, nipple sparing mastectomy, skin reducing mastectomy.
 • 09.30 – 17.30 –  Zabiegi – transmisja na żywo z sali operacyjnej z komentarzem oraz możliwością dyskusji z operatorem:- Pacjentka po leczeniu raka piersi prawej (pT1cN0M0) – stan po kwadrantektomii piersi prawej z SNB, stan po chemioterapii uzupełniającej, stwierdzona mutacja BRCA1. Planowany zabieg: SRM piersi prawej z jednoczasową implantacją protezy, pierś lewa planowana do operacji w dalszym etapie.
   
  – Pacjentka po leczeniu raka piersi lewej – stan po niepełnej podskórnej mastektomii piersi lewej z zaoszczędzeniem kompleksu otoczka – brodawka oraz SNB, stwierdzona mutacja genu MLH1. Planowany zabieg: re-NSM z rekonstrukcją jednoczasową protezą ostateczną lub ekspanderem.

  – Pacjentka po leczeniu raka piersi prawej (pT1cN0M0) – stan po mastektomii prawostronnej z SNB, stwierdzona mutacja BRCA 1. Planowany zabieg: profilaktyczna NSM piersi lewej z jednoczasową rekonstrukcją protezą, rekonstrukcja piersi prawej z użyciem ekspandera.

  – Pacjentka z rakiem piersi prawej (cT2N0M0). Planowany zabieg: SSM piersi prawej z implantacją protezy ostatecznej oraz SNB.

  – Pacjentka po leczeniu raka piersi prawej – stan po NSM z SNB oraz rekonstrukcji jednoczasowej z implantacją ekspanderoprotezy Beckera, stan po chemioterapii uzupełniającej, stwierdzona mutacja BRCA1. Planowany zabieg: wymiana ekspanderoprotezy piersi prawej na protezę profilowaną ostateczną, korekcja piersi prawej.

  – Pacjentka z rakiem piersi prawej (cT2N0M0), stan po chemioterapii przedoperacyjnej z trastuzumabem. Planowany zabieg: NSM piersi prawej z jednoczasową rekonstrukcją protezą oraz SNB.

 • 19.00 – Wieczór towarzyski – NIKU Bowling, ul. Piątkowska 200, Poznań

 
Sobota, 27 października 2018

 • 8.30 – 9.30 – wykłady: Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski: Algorytm postępowania z układem chłonnym pachy w raku piersi z punktu widzenia chirurga; Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek: Postępowanie z układem chłonnym pachy w raku piersi z punktu widzenia patologa.
 • 9.30 – 14.00 – Zabiegi – zabiegi naprawcze, transmisja na żywo z sali operacyjnej z komentarzem oraz możliwością dyskusji z operatorem:
   
  – Pacjentka po leczeniu raka piersi prawej (pT2N0M0) – stan po mastektomii z redukcją skóry i SNB oraz rekonstrukcją jednoczasową ekspanderem z martwicą płatów skórnych i zakażeniem, brak pokrycia tkankowego ekspandera w zakresie kwadrantów dolnych, stwierdzona mutacja BRCA 1. Planowany zabieg naprawczy piersi prawej – płat z mięśnia najszerszego grzbietu oraz jednoczasowa profilaktyczna SRM po stronie lewej z rekonstrukcją protezą.
Warsztaty z chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego
5 (100%) 3 vote[s]