Zmiany w chorobowym w 2022 roku od kilku miesięcy są faktem. Wraz z nowym rokiem w życie weszły nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich i związanego z nimi zasiłku chorobowego. Co dokładnie zmieniła, a co doprecyzowała nowelizacja ustawy? Czy modyfikacje przepisów w zakresie chorobowego 2022 są korzystne dla pracowników? O tym dowiesz się z naszego artykułu.

SPIS TREŚCI

Zmiany w chorobowym w 2022 roku – co dokładnie się zmieniło?

Zmiany w chorobowym w 2022 roku sprawiły, że chory może przebywać krócej na l4 2022, a zasiłek, który z tego tytułu otrzymuje jest zasadniczo mniejszy niż ten, na który mógł liczyć jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Zmiany w zwolnieniu lekarskim 2022 i świadczeniach spowodowały, że zasiłek chorobowy obowiązuje nie dłużej niż 182 dni w ciągu roku – chyba, że niezdolność do pracy wynika z ciąży lub zachorowania na gruźlicę (wówczas ten okres wydłuża się do 270 dni). Ponadto wszystkie wystawione zwolnienia lekarskie 2022 (o ile nie wystąpiła między nimi przerwa przekraczająca 60 dni) sumują się bez względu na rodzaj schorzenia, aż do wyczerpania rocznych świadczeń z tytułu choroby.

W przypadku kiedy ubezpieczony pacjent skorzysta z całego przysługującego mu zasiłku chorobowego i w dalszym ciągu nie będzie zdolny do wykonywania pracy, ale lekarz stwierdzi, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego stan zdrowia w niedalekiej przyszłości poprawi się i pozwoli na pracę – może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, z którego może skorzystać przez maksymalnie 12 miesięcy. Wyjątkiem od reguły jest natomiast niezdolność do pracy wynikająca z ciąży. W takiej sytuacji okres zasiłkowy nie uwzględnia poprzednich okresów niedyspozycji – nawet jeśli zaistniały przed 60-dniową przerwą, pod warunkiem, że niezdolność wystąpiła w trakcie ciąży.

Zwolnienie lekarskie 2022 – jak było wcześniej?

Do końca 2021 roku zliczane były tylko zwolnienia, które zostały wystawione na tę samą jednostkę chorobową, czyli te, które wiązały się z kontynuacją leczenia. W przypadku kiedy L4 wydawano pacjentowi z powodu innego schorzenia – wówczas okres zasiłkowy kalkulowano od początku. Aby został on ponownie wyliczony, wystarczył nawet jeden dzień przerwy między zwolnieniami lekarskimi. Dzięki tak skonstruowanym przepisom ubezpieczony mógł przedłużać zwolnienie lekarskie i w praktyce, np. zawnioskować o L4 na ból kręgosłupa na 14 dni, a potem otrzymać zwolnienie od lekarza psychiatry w związku ze zdiagnozowaną depresją i być na nim przez 180 dni.

Aktualnie obowiązujące zasady uniemożliwiają pracownikom ciągłe przebywanie na zwolnieniach lekarskich wystawionych z powodu różnych jednostek chorobowych. Pozwala to zapobiec bezprawnym nadużyciom ze strony nieuczciwych pracowników, ale jednocześnie jest to niekorzystne rozwiązanie dla osób, które chorują na kilka schorzeń.

Warto wspomnieć również o tym, że do końca ubiegłego roku ubezpieczonemu za okres pobytu w szpitalu przysługiwał zasiłek w wysokości 70% podstawy wynagrodzenia, a teraz jest to 80%.

Praca na l4 2022 to zwrot zasiłku

Choć zasada ta obowiązywała wcześniej, została doprecyzowana w nowelizacji ustawy w zakresie nieprawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich 2022. Chodzi oczywiście o sytuację, w której ubezpieczony przebywający na L4 zamiast się leczyć – wykonuje pracę. Wówczas stwierdza się nienależnie pobrane świadczenie chorobowe, które należy zwrócić.

Dzięki uprawnieniu do pozyskiwania danych i informacji potrzebnych do ustalenia prawa do otrzymywania zasiłków, organ ZUS może zweryfikować, czy osoba zatrudniona w dwóch firmach i korzystająca z l4 2022 u jednego pracodawcy, w tym samym czasie nie wykonuje pracy u drugiego pracodawcy.

Zmiany w chorobowym w 2022 roku – zasiłek macierzyński i wypowiedzenie

Zmiany w chorobowym w 2022 roku wprowadziły również przepisy korzystne dla kobiet w ciąży, które zachowują prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku narodzin dziecka po ustaniu ich zatrudnienia oraz wtedy, kiedy ubezpieczenie wygasło w okresie ciąży w związku ze śmiercią pracodawcy.

Ponadto okres odbierania zasiłku z powodu l4 2022 po ustaniu zatrudnienia został skrócony do 91 dni (choć nadal nie dotyczy to kobiet w ciąży, osób chorych na gruźlicę oraz kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów) i wlicza się do niego niezdolność do pracy, która miała miejsce w czasie obowiązywania stosunku pracy.

Artykuł Partnera

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA