Kompleksowe leczenie onkologiczne może prowadzić do wystąpienia licznych zaburzeń metabolicznych, pozostając ważnym czynnikiem rozwoju zaburzeń odżywiania u pacjentów z nowotworem. Dowiedziono, że zastosowanie żywienia wspomagającego odporność, zwłaszcza w fazie okołooperacyjnej, może zmniejszać ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu. Dowiedz się więcej w tym artykule.

Żywienie wspomagające odporność u pacjentów onkologicznych

Odżywianie wspomagające odporność (IN) to kierunek terapeutyczny, którego celem jest próba ograniczenia postępującego wyniszczenia oraz redukcja powikłań septycznych u pacjentów poddanych terapii onkologicznej. Aktualnie prowadzone są liczne badania kliniczne mające określić skuteczności i rolę tzw. żywienia wspomagającego odporność jako składnika różnych terapii przeciwnowotworowych.

Naukowcom udało się wytypować składniki mieszanin odżywczych, których zwiększona podaż może prowadzić do osłabienia odpowiedzi na uraz operacyjny oraz zmniejszać podatność na zakażenia.

ZOBACZ: OKOŁOOPERACYJNE PRZYGOTOWANIE ŻYWIENIOWE

Komponenty żywienia wspomagającego odporność

Prawidłowe żywienie wspomagające odporność opiera się na zastosowaniu wszystkich rekomendowanych składników (polipragmazja). Najważniejsze z nich to:

  • arginina
  • glutamina
  • wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3
  • nukleotydy

Dowiedziono, że istnieje bezpośredni wpływ składników tzw. żywienia immunomodulującego na różne komponenty układu odpornościowego. Zastosowanie zwiększonej podaży substancji immunomodulujących ma na celu poprawę funkcji układu odpornościowego. Zjawisko to próbuje się wykorzystać we wspomaganiu leczenia onkologicznego, przede wszystkim  u chorych poddawanych operacjom chirurgicznym.

WIĘCEJ: JAK WZMACNIAĆ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Żywienie wspomagające odporność w okresie okołooperacyjnym

Właściwie prowadzone leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym zmniejsza liczbę powikłań (szczególnie septycznych)  u pacjentów poddawanych rozległym zabiegom operacyjnym. Odżywianie wspomagające odporność jest stosowane w terapii okołooperacyjnej zwłaszcza pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w obrębie układu pokarmowego. Dowiedziono, że wpływa pozytywnie na skrócenie pobytu w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia do zabiegu.

Zastosowanie żywienia wspomagającego odporność można rozważyć również u niektórych pacjentów poddawanych radioterapii i chemioterapii jako czynnik wspomagający uzyskanie korzyści terapeutycznej. Dane dotyczące skuteczności takiego postępowania są jednak niejednoznaczne.

Źródło: Żywienie w chorobach nowotworowych, pod red: Andrzej W. Szawłowski, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Piotr Paluszkiewicz, Maciej Słodkowski, Jacek Sobocki, PZWL 2020

ZOBACZ: ZALECENIA ŻYWIENIOWE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ