Zgodnie z najnowszymi danym opublikowanymi w prestiżowym czasopiśmie Lancet, stosowanie anastrozolu u kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi zmniejsza zachorowalność na nowotwór – nawet po zaprzestaniu stosowania leku.

Anastrozol to lek z grupy niesteroidowych inhibitorów aromatazy, który poprzez hamowanie wytwarzania estronu i estradiolu z androstendionu i testosteronu powoduje zmniejszenie stężenia estrogenów w surowicy. Leki z tej grupy są stosowane w radykalnym i paliatywnym leczeniu chorych na hormonozależnego raka piersi.

Anastrozol zmniejsza ryzyko raka piersi

W badaniu klinicznym International Breast Cancer Intervention Study II przeprowadzonym w latach 2003-2012 sprawdzono, czy profilaktyczne podawanie anastrozolu zdrowym kobietom z wysokim ryzykiem raka piersi zmniejsza liczbę zachorowań na ten nowotwór.

W tym celu losowo przydzielono 3864 kobiety po menopauzie i z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi do dwóch grup. Pierwsza przez 5 lat otrzymywała raz dziennie anastrozol, a druga placebo. W 2013 roku opublikowano pierwsze wyniki badania, które wykazało, że stosowanie anastrozolu zmniejszyło ryzyko rozwoju raka piersi aż o 61%.

W grudniu 2019 roku w czasopiśmie Lancet opublikowano kolejne wyniki z tego badania. Wykazano, że pomimo zakończenia stosowania anastrozolu, ryzyko raka piersi po 12 latach od rozpoczęcia interwencji było o 49% mniejsze niż w grupie stosującej placebo.

Naukowcy podkreślają konieczność dalszej obserwacji badanej grupy celem oceny wpływu profilaktycznego stosowania anastrozolu na umieralność z powodu raka piersi oraz na odległe działania niepożądane tego leku.

Warto dodać, że istnieją również niefarmakologiczne czynniki wpływające na obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi. Należą do nich karmienie piersią, utrzymywanie odpowiedniej wagi, regularna aktywność fizyczna oraz ograniczenie spożycia alkoholu.
 

ZOBACZ: KARMIENIA PIERSIĄ W PROFILAKTYCE RAKA

 
źródła:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32955-1/fulltext
Onkoserwis – Polska Liga Walki z Rakiem