Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2020 roku Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zostało przemianowane na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Zmianie uległa również nazwa ośrodka w Gliwicach. Od teraz placówka działa jako Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. Autorem logo Narodowego Instytutu Onkologii jest Katarzyna Cichecka.

Przedmiotem działania Narodowego Instytutu Onkologii będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych, przystosowywanie ich wyników, a następnie wdrażanie do praktyki.

Jednym z kluczowych zadań nowo powołanego podmiotu będzie także koordynacja i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej.

narodowy instytut onkologii

Jakie są zadania Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 roku w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, do jego zadań należy:

  1. Upowszechnianie przez Narodowy Instytut Onkologiczny wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. Wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. Prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;
  4. Opracowywanie ocen dotyczących stanu rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
  5. Prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Narodowego Instytutu Onkologicznego;
  6. Prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, medycznej, ekonomicznej, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i wynalazczości oraz ochrony własności naukowej i intelektualnej;
  7. Wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury;
  8. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
  9. Uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej i realizację programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich.

ZOBACZ: JAK WYBRAĆ SZPITAL ONKOLOGICZNY

Powstał Narodowy Instytut Onkologii – historia

O planach i debacie nad stworzeniem Narodowego Instytutu Onkologii w Polsce pisaliśmy już jakiś czas temu. Dla przypomnienia:

13 grudnia 2017 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w swoim expose powołanie organu, który zajmie się koordynacją opieki onkologicznej na poziomie województw i kraju. Plany premiera z zadowoleniem przyjęli eksperci, którzy poparli potrzebę utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii.

W ich ocenie, powołanie Narodowego Instytutu Onkologii umożliwiłoby realizację wyzwań współczesnej onkologii. Placówki tego typu działają z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych oraz we Francji.

Cieszymy się, że te słowa padły, bo już od pewnego czasu koncepcja powołania Narodowego Instytutu Onkologii w Polsce była wysuwana przez nasze środowisko. Środowisko jest przygotowane żeby się włączyć w prace związane z powołaniem Narodowego Instytut Onkologii – zapewniał w rozmowie z mediami prof. Krzysztof Składkowski.

Środowisko onkologiczne od lat deklarowało potrzebę utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii. W 2013 roku mówił o tym m.in. ówczesny szef warszawskiego Centrum Onkologii prof. Krzysztof Warzocha.

W myśl tamtej koncepcji, Narodowy Instytut Raka miał powstać na bazie Centrum Onkologii w Warszawie wraz z jego oddziałami m.in. w Gliwicach, Krakowie i Bydgoszczy i być trzonem, na którym będzie opierać się opieka onkologiczna w Polsce.

Swój autorski plan nowej instytucji przedstawił w 2015 roku były minister zdrowia prof. Marian Zembala. W jego wizji, główny obszar działalności Narodowego Instytutu Onkologii miała stanowić profilaktyka przeciwnowotworowa, koordynowanie badań nad rakiem oraz wprowadzanie nowych metod leczenia onkologicznego. W utworzonej placówce mieli zostać zgromadzeni najlepsi polscy eksperci z różnych dziedzin nauki – m.in. genetyki raka, epidemiologii i profilaktyki.

Legislacyjne i formalne prace nad powołaniem Narodowego Instytutu Onkologii zakończyły się 17 października 2019 roku, kiedy to ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Dotychczasowemu Centrum Onkologii nadano status państwowego instytutu badawczego. Tym samym oficjalnie uruchomiono Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

źródło i foto: www.coi.pl, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2153/1

zobacz:   NOWE METODY LECZENIA RAKA