Komisja Europejska wydała pełne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla azacytydyny w tabletkach jako leczenia podtrzymującego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), u których stwierdzono całkowitą remisję (CR) lub CR z niepełną regeneracją morfologii krwi (CRi) po chemioterapii indukcyjnej z leczeniem konsolidującym lub bez niego, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) lub którzy zdecydowali, że nie przystąpią do tego zabiegu.

Azacytydyna jest pierwszym lekiem przyjmowanym raz na dobę, stosowanym w pierwszej linii leczenia podtrzymującego, który wykazał znaczące korzyści w zakresie przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od nawrotu u pacjentów z szerokim spektrum podtypów ostrej białaczki szpikowej.

W kluczowym badaniu klinicznym o akronimie QUAZAR® AML-001 azacytydyna znacząco poprawiła przeżycie całkowite i przeżycie wolne od nawrotu u pacjentów z AML.

źródła: www.onclive.com, www.ema.europa.eu

WIĘCEJ: NAJNOWSZE INFORMACJE