W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbędzie się II edycja konferencji naukowej połączonej z warsztatami praktycznymi Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi. Wydarzenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwsze dwa dni to warsztaty skierowane do profesjonalistów – lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem raka piersi. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z diagnostyką małoinwazyjną chorób piersi; techniki biopsyjne w teorii i praktyce (z udziałem pacjentów i fantomów) oraz operacje demonstracyjne z zakresu chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej piersi przeprowadzane w salach operacyjnych SU w Krakowie. Operatorami w trakcie części warsztatowej będą specjaliści w zakresie diagnostyki i leczenia kobiet z rakiem piersi z kraju i zagranicy. Udział w części warsztatowej wydarzenia jest odpłatny.

Trzeciego dnia zaplanowano konferencję naukową odnosząca się do wybranych aspektów diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet, która dedykowana jest Pacjentom onkologicznym zainteresowanym tematyką raka piersi. Do wygłoszenia wykładów i moderowania panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali eksperci w zakresie diagnostyki i leczenia kobiet z rakiem piersi z całego kraju. Udział w tej części jest bezpłatny. Część konferencyjna finansowana jest ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) WL UJ CM w Krakowie.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM oraz Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM. O udziale w poszczególnych dniach wydarzenia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na każdy dzień wydarzenia prowadzona jest oddzielnie. Szczegółowe informacje na stronie www.momt.uj.edu.pl

 

chirurgia onkoplastyczna konferencja

 

CHIRURGIA ONKOPLASTYCZNA I REKONSTRUKCYJNA U KOBIET Z RAKIEM PIERSI – KONFERENCJA W KRAKOWIE

 

WARSZTATY

Diagnostyka małoinwazyjna chorób piersi (techniki biopsyjne)
26 kwietnia 2017
Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków

 •  09.00-09.40   Wykład: Wprowadzenie do technik biopsyjnych, Dr n. med. Katarzyna Wadowska-Jaszczyńska
 • 09.40-13.00   Warsztaty biopsyjne (wraz z udziałem pacjentów), Dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska, Dr n. med. Katarzyna Wadowska-Jaszczyńska
 • 13.00-13.30   Lunch
 • 13.30-14.45   Warsztaty biopsyjne (wraz z udziałem fantomów), Dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska, Dr n. med. Katarzyna Wadowska-Jaszczyńska
 • 14.45-15.00   Podsumowanie warsztatów

 

Onkoplastyka i chirurgia rekonstrukcyjna piersi
Miejsce: I Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM, sale operacyjne I-IV, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków
 26 kwietnia 2017

 • 17.00-17.10  Przywitanie uczestników i zaproszonych gości
 • 17.10-19.00  Warsztaty: Przedstawienie przypadków, oznakowanie przedoperacyjne, Dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska, Dr hab. n. med. Paweł Basta

 
27 kwietnia 2017

 • 08.00-10.30  Warsztaty praktyczne cz. 1 (sala operacyjna I-IV)
 • 10.30-11.00  Przerwa kawowa
 • 11.00-13.30  Warsztaty praktyczne cz. 2 (sala operacyjna I-IV)
 • 13.30-14.30  Lunch
 • 14.30-17.00  Warsztaty praktyczne cz. 3 (sala operacyjna I-IV)

 
Operatorzy:

 1. Paweł Basta
 2. Artur Bocian
 3. Marek Budner
 4. Diana Hodorowicz-Zaniewska
 5. Jerzy Jankau
 6. Przemysław Jasnowski
 7. Dawid Murawa
 8. Kazimierz Pityński

 

KONFERENCJA NAUKOWA

28 kwietnia 2017
Wybrane współczesne aspekty chirurgicznego leczenia raka piersi
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

 

08.30-09.00  Rejestracja uczestników

09.00-09.15  Powitanie uczestników Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak – Rektor UJ

09.15-11.00  Sesja 1

 1. Czy jest dzisiaj jeszcze miejsce dla klasycznej mastektomii w chirurgii raka piersi?, Dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska
 1. Klasyfikacja chirurgii onkoplastycznej piersi, Dr hab. n. med. Paweł Basta
 1. Współczesne poglądy na chirurgię układu chłonnego u chorych z rakiem piersi, Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
 1. Rola chirurgii w leczeniu rozsianego raka piersi, Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter,
 1. Specyfika leczenia młodej chorej z rakiem piersi, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki,
 1. Chirurgia prewencyjna w raku piersi, Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński
 1. Współczesny model kształcenia chirurga piersi, Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

 
11.00-11.15  Przerwa kawowa
 
11.15-13.00 Sesja 2

 1. Operacje symetryzujące piersi, Dr n. med. Marek Budner
 1. Jak wybrać odpowiedni implant – zasady doboru kształtu, wielkości i rodzaju protezy piersi, Dr n. med. Marta Raczkowska-Muraszko,
 1. MASH czy ADM – co wybrać?, Prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa
 1. Lipofilling piersi – czy zastąpi klasyczną chirurgię rekonstrukcyjną?, Dr n. med. Artur Bocian
 1. Powikłania w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi, Dr hab. n. med. Jerzy Jankau
 1. Leczenie neoadjuwantowe raka piersi z perspektywy chirurga, Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski
 1. Postępowanie u chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski