US Preventive Services Task Force jest amerykańską niezależną organizacją zrzeszającą ekspertów opiniujących działania profilaktyczne. Ostatni opublikowany do dyskusji szkic rekomendacji dotyczy populacyjnych badań skriningowych w kierunku raka trzustki. Główny wniosek płynący z raportu jest pesymistyczny: obecnie nie istnieją skuteczne badania przesiewowe w kierunku raka trzustki pozwalające na skuteczne wykrycie choroby we wczesnym stadium zaawansowania.

Jak podkreślają eksperci, nowotwór trzustki jest rzadką chorobą o wyniszczającym przebiegu i złym rokowaniu. Stanowi trzecią przyczynę zgonu z powodu nowotworów w USA. Pięcioletnie przeżycia wynoszą zaledwie 8,5%. Resekcję guza – dającą największe szanse na wyleczenie – można stosować tylko we wczesnych stadiach choroby, a nawet wtedy średni czas przeżycia chorych wynosi zaledwie 36 miesięcy.

BADANIA PRZESIEWOWE RAK TRZUSTKI

Nie istnieją obecnie badania pozwalające na skuteczne wykrywanie raka trzustki we wczesnym stadium. Żadne z amerykańskich towarzystw naukowych nie zaleca wykonywania profilaktycznych badań przesiewowych w kierunku raka trzustki.

Analiza wykonana przez US Preventive Services Task Force wykazała brak wpływu wykonywania badań obrazowych (w tym rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i ultrasonografii) na czas przeżycia chorych na raka trzustki.

Ponadto w piśmiennictwie brakuje danych oceniających czułość i specyficzność wymienionych metod badań obrazowych jako populacyjnych badań przesiewowych w kierunku raka. Biorąc pod uwagę względnie małą zachorowalność na raka trzustki, wątpliwą skuteczność badań obrazowych oraz złe rokowanie chorych nawet we wczesnym stopniu zaawansowania, US Preventive Services Task Force nie zaleca wykonywania w ogólnej populacji badań profilaktycznych w kierunku tego nowotworu.

Rekomendacje podkreślają także potencjalne szkody związane z wykonywaniem niektórych inwazyjnych procedur diagnostycznych.

źródła:
Onkoserwis – Liga Walki z Rakiem
www.uspreventiveservicestaskforce.org