Przed nami największy i najbardziej prestiżowy kongres onkologiczny na świecie – ASCO 2020.  Tegoroczna konferencja – w związku z pandemią koronawirusa – została przeniesiona do internetu i odbędzie się w wersji on-line.

ASCO20 Virtual Meeting odbędzie się w dniach 29-31 maja 2020. Podczas wirtualnego spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze doniesienia oraz wyniki badań klinicznych w dziedzinie onkologii.

Czego eksperci oczekują w tym roku od konferencji ASCO 2020? Przede wszystkim nowych doniesień dotyczących wyników badań, które daję nadzieję na postęp w leczeniu nowotworów złośliwych. Dotyczy to m.in. poszukiwania nowych połączeń leków, stosowania terapii o mniejszej toksyczności, wykorzystania mechanizmów aktywacji układu odpornościowego czy onkologii spersonalizowanej.

Interesujące mogą okazać się wskazówki oraz doświadczenia dotyczące procedur leczenia onkologicznego w dobie epidemii COVID-19.

Kongres ASCO 2020

Treści dla uczestników konferencji ASCO 2020 będą dostarczane w dwóch formatach:
 1. NA ŻĄDANIE – zgłoszone plakaty oraz sesje naukowe nieobjęte zaplanowaną transmisją. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do setek prezentacji wideo i slajdów, a także komentarzy do dyskusji przez 180 dni.
 2. ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM transmisji on-line

 
Piątek, 29 maja

 • Oral, Poster Discussion, and Poster Sessions, as well as track-based Clinical Science Symposia, will be available on demand.
 • Registrants will have exclusive access to hundreds of video and slide presentations, as well as discussant commentary for 180 days.

Sobota, 30 maja

 • 9:30 AM ET: Opening Session with President’s Address from Howard A. “Skip” Burris III, MD and Guest Speaker’s Address by David Fajgenbaum, MD
 • 10:30 AM ET: Highlights Sessions: Breast Cancer; Head and Neck Cancer
 • 11:00 AM ET: Highlights Sessions: Gastrointestinal Cancers; Central Nervous System Tumors
 • 11:30 AM ET: Highlights Sessions: Hematological Malignancies; Gynecological Cancers
 • 1:00 PM ET: Special Clinical Science Symposium: Harnessing Immunotherapy with Novel Approaches Beyond Checkpoint Inhibitors
 • 2:30 PM ET: Highlights Sessions: Cancer Prevention, Risk Reduction, and Genetics; Symptoms and Survivorship
 • 3:30 PM ET: Special Clinical Science Symposium: Redefining Cancer of Unknown Primary: Is Genomics the Answer?
 • 4:30 PM ET: Special Clinical Science Symposium: Cancer Care in the time of COVID:  Assessing Impact and Future Directions

Niedziela 30 maja 

 • 9:30 AM ET: Highlights Sessions: Melanoma; Health Services Research and Quality Improvement
 • 10:00 AM ET: Highlights Sessions: Lung Cancer; Pediatric Oncology
 • 10:30 AM ET: Special Clinical Science Symposium: Drug Development for Rare Mutations: The Opportunity to Unite and Conquer
 • 1:00 PM ET: Plenary Session
 • 3:30 PM ET: Highlights Sessions: Genitourinary Cancers; Sarcoma
 • 4:00 PM ET: Highlights Sessions: Developmental Therapeutics; Care Delivery and Regulatory Policy

Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu wymagana jest rejestracja. Jak informuje organizator – opłaty za spotkanie w ramach wirtualnego programu naukowego ASCO 2020 zostały obniżone dla osób niebędących członkami organizacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie: https://meetings.asco.org/

konferencja ASCO 2020

Konferencja ASCO 2020 – wybrane doniesienia

Kongres ASCO obfituje w ważne i nierzadko przełomowe doniesienia dotyczące najnowszych wyników badań onkologicznych. Poniżej prezentujemy wybrane newsy zaprezentowane podczas tegorocznej konferencji:

 • Podczas ASCO 2020 zaprezentowano dane z badania klinicznego SOLO2, w którym wzięło udział 295 pacjentek z kolejnym nawrotem raka jajnika z mutacjami w genach BRCA. Wszystkie chore otrzymały co najmniej dwie linie chemioterapii z użyciem pochodnych platyny. W ramach badania klinicznego SOLO2 pierwsza grupa pacjentek otrzymywała leczenie podtrzymującego po chemioterapii lekiem z grupy inhibitorów PARP o nazwie olaparib, a druga grupa – placebo. Różnica przeżycia pomiędzy pacjentkami w obu ramieniach badania wyniosła 16,3 miesiąca. Dla przypomnienia, pod koniec 2018 roku ukazały się wyniki badania SOLO1, z których wynika, że olaparib daje jeszcze lepsze efekty, gdy zastosuje się go jako leczenie podtrzymujące już w pierwszej linii terapii u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika z mutacjami w genach BRCA.
 • W trakcie tegorocznego kongresu ASCO przedstawiono wyniki badania klinicznego III fazy ADAURA, w którym wzięło udział 682 uczestników. Pacjentów przydzielono w sposób losowy do ramienia otrzymującego w leczeniu uzupełniającym ozymertynib lub do grupy otrzymującej placebo. Okazało się, że zastosowanie ozymertynibu w leczeniu uzupełniającym po zabiegu chirurgicznym u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania II-IIIA z obecnością mutacji w genie EGFR istotnie wydłuża czas wolny od choroby (DFS). Po dwóch latach nie stwierdzono nawrotu choroby u 90% chorych w ramieniu z ozymertynibem i u 44% chorych w ramieniu z placebo.
 • W ramach wirtualnego programu naukowego dorocznego spotkania ASCO omówiono końcową analizę badania KEYNOTE-189, które dotyczyło zastosowania pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią u chorych na przerzutowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Okazało się, że immunoterapia pembrolizumabem w połączeniu z chemioterapią zmniejszała ryzyko zgonu o 44% (HR = 0,56 [95% CI, 0,46-0,69]) w porównaniu z samą chemioterapią, z medianą czasu przeżycia całkowitego (OS) wynoszącą 22,0 w porównaniu do 10,6 miesiąca. Ogólna odpowiedź na leczenie (ORR) wyniosła 48,3% dla immunoterapii w połączeniu z chemioterapią w porównaniu do 19,9% dla samej chemioterapii.
 • Podczas ASCO 2020 zaprezentowano dane pochodzące z randomizowanego badania III fazy KEYNOTE-177. Wykazano, że zastosowanie immunoterapii cząsteczką pembrolizumab w pierwszej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z niestabilnością mikrosatelitarną lub zaburzeniami genów odpowiedzialnych za naprawę DNA wiązało się z dwukrotnym wydłużeniem czasu do progresji choroby – w porównaniu do standardowej chemioterapii.
 • Na tegorocznym ASCO ogłoszono nową analizę badawczą podgrup badań fazy III MONALEESA-3MONALEESA-7, która wykazuje korzyść ze stosowania rybocyklibu w postaci przeżycia całkowitego (OS) pacjentek z bardziej agresywną postacią zaawansowanego raka piersi HR+/HER2. W analizie podgrup, rybocyklib w skojarzeniu z leczeniem hormonalnym wydłużył OS w porównaniu z monoterapią hormonalną u kobiet z HR+/HER2- zaawansowanym rakiem piersi z przerzutami do narządów trzewnych.
 • Zaktualizowane wyniki badania klinicznego COMBI-AD wykazały, że leczenie celowane za pomocą terapii cząsteczkami dabrafenib i trametynib po chirurgicznym usunięciu czerniaka zapewnia korzyści terapeutyczną w postaci długoterminowego i trwałego przeżycia bez wznowy (RFS) u pacjentów z czerniakiem w III stopniu zaawansowania z mutacją BRAF. Ponad połowa pacjentów chorujących na czerniaka z obecnością mutacji BRAF przyjmujących dabrafenib i trametynib żyła i była wolna od wznowy po upływie 5 lat.

PRZEJDŹ DO DZIAŁU: AKTUALNOŚCI