Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku to pierwszy ośrodek w Polsce, któremu przyznano certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO) – Certified Centre in Advanced Ovarian Cancer Surgery.

Oznacza to, że szpital w Białymstoku stał się akredytowanym ośrodkiem leczenia zaawansowanego raka jajnika typu Ovarian Unit, a jego pacjentki mogą liczyć na leczenie zgodne z europejskimi standardami.

To potwierdzenie dla pacjentek z naszego regionu i z całej Polski, że jest tu dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia w chorobie, która wymaga dużego zaangażowania personelu medycznego. Ująłbym to takimi słowami, że zachodni standard leczenia raka jajnika wkracza do Polski od wschodu – skomentował dr hab. Jan Kochanowicz, p.o. dyrektora UCO.

ZOBACZ: RAK JANIKA – OBJAWY  I DIAGNOSTYKA

Ovarian Unit w Polsce

Aby ubiegać się o certyfikat wydawany przez Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku musiało przedstawić członkom komisji oceniającej wyniki wszystkich wykonanych operacji raka jajnika przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat.

Ocenie podlegała nie tylko ilość wykonanych zabiegów chirurgicznych, ale także ich rozległość, technika, stopień radykalności oraz powikłania pooperacyjne. Komisja akredytacyjna analizowała także uzupełniające techniki leczenia np. stosowanie chemioterapii podgrzewanej.

Badania naukowe prowadzone na świecie wskazują, że najlepsze rokowania udaje się uzyskać w przypadku zastosowania ultraradykalnych operacji raka jajnika. Zabiegi tego typu trwają wiele godzin, są niezwykle trudne technicznie i bardzo obciążające dla organizmu. Ale znacząco wydłużają życie pacjentek.

Certified Centre in Advanced Ovarian Cancer Surgery jest prestiżowym w ginekologii onkologicznej. To jest pierwszy w Polsce Ovarian Unit, który powstał dzięki ocenie naszej pracy. Stworzyliśmy pełnoprofilowy oddział, pełnoprofilowe centrum leczenia oczywiście nie tylko raka jajnika, ale wszystkich innych nowotworów ginekologicznych. Natomiast zostaliśmy wyróżnieni, gdyż rak jajnika w chwili obecnej jest chorobą, która wymaga naprawdę dużego kunsztu operacyjnego – tłumaczył na briefingu prasowym koordynator UCO dr hab. Paweł Knapp.

ZOBACZ POLECANE: LECZENIE RAKA JAJNIKA

źródło i zdjęcie: Uniwersyteckie Centrum Onkologii USK w Białymstoku