Leczenie osłaniające w onkologii jako element postępowania wspomagającego stanowi istotną część terapii onkologicznej pacjentów z nowotworem, którego celem jest utrzymanie optymalnej częstości i intensywności dawek leczenia systemowego (chemioterapii i radioterapii).

Odpowiednio dobrane leki osłaniające dla pacjentów onkologicznych np. podczas chemioterapii oraz prawidłowe postępowanie osłaniające pozwalają na ograniczenie skutków ubocznych terapii onkologicznej, a tym samym na poprawę jakości życia chorych z nowotworem i przede wszystkim – na utrzymanie zalecanych dawek leków. Przekłada się to w konsekwencji na poprawę rokowania.

POLECAMY: SKUTKI UBOCZNE RADIOTERAPII

Leczenie osłaniające w onkologii – na czym polega

Postępowanie osłaniające u pacjentów onkologicznych stanowi uzupełniający składnik leczenia skojarzonego w onkologii. Jego celem jest redukcja ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych terapii onkologicznej oraz poprawa skuteczności leczenia – poprzez utrzymanie intensywności i dawek leków onkologicznych czy podanie w zaplanowanym czasie dawki radioterapii.

Jak podkreślają eksperci, zmniejszenie intensywności dawek terapeutycznych wynikających z rozwoju działań niepożądanych leczenia np. neutropenii – wiąże się z pogorszeniem wskaźników przeżycia. Większa intensywność dawek wpływa natomiast na poprawę rokowania oraz wydłużenie czas do progresji choroby.

Optymalne stosowanie leczenia osłaniającego może zmniejszyć lub zapobiec wystąpieniu skutków niepożądanych terapii onkologicznych oraz wpłynąć na poprawę skuteczności leczenia

Leki osłaniające należy traktować jako element leczenia wspomagającego w onkologii. Są to farmakologiczne działania mające na celu zapobieganie lub minimalizowanie skutków ubocznych chemioterapii oraz działań niepożądanych napromieniania.

Leki osłaniające u chorych na raka

Leki osłaniające stosowane u pacjentów onkologicznych stosuje się w następujących wskazaniach:

  • zapobieganie nudnościom i wymiotom spowodowanym chemioterapiom i radioterapią
  • zapobieganie powikłaniom hematologicznym (niedokrwistość, neutropenia, małopłytkowość)
  • ochrona przed powikłaniami dermatologicznymi (reakcje skórne, erytrodystezja dłoniowo-podeszwowa)
  • zapobieganie hepatotoksyczności u pacjentów onkologicznych
  • przeciwdziałanie nefrotoksyczności
  • ograniczenia powikłań ze strony układu pokarmowego (biegunki, zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej)
  • ochrona przed kardiotoksycznością i powikłaniom układu sercowo-naczyniowego
  • leczenie osłaniające w onkologii jako ochrona przed rozwojem niedożywienia

Leczenie osłaniające w onkologii stanowi ważny element postępowania skojarzonego w opiece nad pacjentem onkologicznym. Prawidłowe leczenie osłaniające u chorych na nowotwór złośliwy zapobiega uciążliwym objawom niepożądanym intensywnej terapii, wpływa pozytywnie na jakość życia chorych oraz skuteczność postępowania terapeutycznego.

PRZEJDŹ DO: LECZENIE WSPOMAGAJĄCE