Leczenie osłaniające w onkologii jako element postępowania wspomagającego stanowi istotną część terapii onkologicznej pacjentów z nowotworem, którego celem jest utrzymanie optymalnej częstości i intensywności dawek leczenia systemowego (chemioterapii i radioterapii). Odpowiednio dobrane leki osłaniające dla pacjentów onkologicznych np. podczas chemioterapii, oraz prawidłowe postępowanie osłaniające pozwalają na ograniczenie skutków ubocznych terapii onkologicznej, a tym samym na poprawę jakości życia chorych z nowotworem i przede wszystkim – na utrzymanie zalecanych dawek leków. Przekłada się to w konsekwencji na poprawę rokowania.

NA CZYM POLEGA LECZENIE OSŁANIAJĄCE W ONKOLOGII

Postępowanie osłaniające u pacjentów onkologicznych stanowi uzupełniający składnik leczenia skojarzonego w onkologii. Jego celem jest redukcja ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych terapii onkologicznej oraz poprawa skuteczności leczenia – poprzez utrzymanie intensywności i dawek leków onkologicznych czy podanie w zaplanowanym czasie dawki radioterapii.

Jak podkreślają eksperci, zmniejszenie intensywności dawek terapeutycznych wynikających z rozwoju działań niepożądanych leczenia np. neutropenii – wiąże się z pogorszeniem wskaźników przeżycia. Większa intensywność dawek wpływa natomiast na poprawę rokowania oraz wydłużenie czas do progresji choroby.

Leki osłaniające należy traktować jako element leczenia wspomagającego w onkologii. Są to farmakologiczne działania mające na celu zapobieganie lub minimalizowanie skutków ubocznych chemioterapii oraz działań niepożądanych napromieniania.

LEKI OSŁANIAJĄCE U CHORYCH NA RAKA

Leki osłaniające stosowane u pacjentów onkologicznych stosuje się w następujących wskazaniach:

  • zapobieganie nudnościom i wymiotom spowodowanym chemioterapiom i radioterapią
  • zapobieganie powikłaniom hematologicznym (niedokrwistość, neutropenia)
  • ochrona przed powikłaniami dermatologicznymi (reakcje skórne, erytrodystezja dłoniowo-podeszwowa)
  • zapobieganie hepatotoksyczności u pacjentów onkologicznych
  • przeciwdziałanie nefrotoksyczności i powikłaniom ze strony układu pokarmowego
  • ochrona przed kardiotoksycznością i powikłaniom układu sercowo-naczyniowego
  • leczenie osłaniające w onkologii jako ochrona przed rozwojem niedożywienia