Dynamicznie rośnie fala uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy szukają schronienia w naszym kraju. Szacuje się, że po kilku dniach konfliktu granicę Polski przekroczyło już blisko pół miliona osób. Wśród nich są osoby chore przewlekle i wymagające opieki medycznej, w tym onkologicznej.

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia. Refundacja leków będzie odbywała się na takiej samej zasadzie jak dla obywateli Polski.

Pacjenci onkologiczni z Ukrainy

Warto, aby osoby uciekające z Ukrainy zabrały ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki badań. Zaleca się, aby pacjenci w tracie aktywnego leczenia onkologicznego zgłosili ten fakt służbom medycznym natychmiast po przekroczeniu granicy z Polską. Dokument uprawniający do usługi medycznej na terenie naszego kraju to paszport z odpowiednią pieczątką (lub inny zweryfikowany dokument), którą można uzyskać w punkcie recepcyjnym.

Wsparcia informacyjnego uchodźcom z Ukrainy udzielają organizacje pacjenckie. Pomoc zadeklarowało również wiele polskich ośrodków i szpitali m.in. Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, który prowadzi infolinię onkologiczną dla osób ukraińskojęzycznych. Pod numerem +48 22 546 20 00 można otrzymać informacje dotyczące leczenia onkologicznego oraz procedur.

Pierwsi pacjenci z Ukrainy znajdują się już w polskich ośrodkach onkologicznych i została im zapewniona odpowiednia opieka. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dotarła czwórka dzieci z Kijowa chorych na białaczkę. Darmowe konsultacje i pomoc w organizacji leczenia oferują w mediach społecznościowych polscy lekarze i pracownicy ochrony zdrowia.

Jak ogłosił Minister Zdrowia Adam Niedzielski, każdy chętny obywatel Ukrainy, którzy z powodu wojny przybył do Polski i dotychczas nie skorzystał ze szczepionki przeciwko COVID-19, może bez przeszkód przyjąć cały cykl szczepień w naszym kraju. Rząd przygotowuje obecnie plan kompleksowej opieki medycznej dla wszystkich uchodźców.

Obywatele Ukrainy mogązyskać poradę medyczną na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu 800-137-200, która działa poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Porada dostępna jest w języku ukraińskim i języku migowym.

Ważny apel dotyczący wsparcia pacjentów onkologicznych z Ukrainy wystosowało Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Poniżej jego treść.

Pomoc medyczna dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy

Polskie Towarzystwo Onkologiczne stoi na stanowisku, że absolutnie bezdyskusyjną i oczywistą sprawą jest zapewnienie uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy pomocy medycznej. PTO szacuje, że w związku z napływem do Polski uchodźców z Ukrainy na oddziałach onkologicznych nastąpi 5-10 proc. wzrost pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Polscy onkolodzy są gotowi objąć specjalistyczną opieką onkologiczną wszystkich pacjentów ukraińskiego pochodzenia, gdyż wielu z nich mogło znajdować się w trakcie diagnostyki lub aktywnego leczenia przeciwnowotworowego. Pierwsi pacjenci z Ukrainy znajdują się już w polskich ośrodkach onkologicznych i została im zapewniona odpowiednia opieka.

Mając na uwadze, że otoczenie opieką tak dużej liczby nowych pacjentów wiąże się z potrzebą zwiększenia wydajności systemu, Polskie Towarzystwo Onkologiczne skierowało do Ministra Zdrowia pismo o wsparcie systemowe ułatwiające onkologom niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. PTO w szczególności zwróciło się z prośbą o pilne przygotowanie szczegółowych wytycznych dotyczących warunków realizacji świadczeń dla obywateli Ukrainy.

PTO wskazało również, że niezbędna jest koordynacja opieki onkologicznej nad pacjentami pochodzącymi z Ukrainy. Należy rozważyć powołanie specjalnej infolinii (lub wykorzystanie już uruchomionej przez Ministerstwo) i/lub koordynatora na poziomie krajowym, który będzie kierować obywateli Ukrainy do odpowiednich ośrodków onkologicznych (z możliwością komunikowania się w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim). Ponadto, PTO zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia tłumaczy w szpitalach onkologicznych, w tym tłumaczy przysięgłych.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne przygotowuje obecnie, wspólnie z innymi towarzystwami onkologicznymi, oddolne aktywne działania w celu zapewnienia pacjentom z Ukrainy diagnostyki i leczenia onkologicznego.

źródło: http://pto.med.pl/

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE