28 listopada odbyła się konferencja prasowa inaugurująca działalność Unitu Urologicznego (tzw. Prostate Cancer Unit) w Szpitalu Kopernika w Łodzi. Podczas spotkania prasowego przedstawiono celowość oraz zasady funkcjonowania nowej jednostki oraz zaprezentowano zespół pracujących w niej specjalistów. W skład Unitu Urologicznego wchodzić będą dwa zespoły: interdyscyplinarny zespół ds. raka nerki i pęcherza moczowego oraz zespół ds. raka prostaty (Prostate Cancer Unit).

To kolejna tego typu jednostka w naszym kraju. W 2018 roku przy uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstało Centrum Leczenia Raka Prostaty.

Prostate Cancer Unit w Łodzi

Jak podkreślają eksperci – w ostatnich latach całkowicie zmieniono podejście do diagnostyki i leczenia raka prostaty, które w chwili obecnej jest wielodyscyplinarne (multimodalne).

Oznacza to, że od postawienia rozpoznania w leczenie pacjentów zaangażowani są lekarze różnych specjalności: urolodzy, radiolodzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, histopatolodzy, rehabilitanci, seksuolodzy, specjaliści opieki paliatywnej, geriatrzy, psychiatrzy, psycholodzy kliniczni czy fizycy jądrowi zaangażowani w planowanie radioterapii.

Innymi osobami dodatkowo wspierającymi pacjentów od samego początku procesu diagnostyczno-terapeutycznego są pielęgniarki koordynujące, koordynatorzy, sekretarki medyczne, rzecznik praw pacjenta, pracownik socjalny i osoba zarządzająca danymi na każdym etapie leczenia.

Optymalna opieka onkologiczna – oprócz sztabu wykwalifikowanych pracowników i nakładów finansowych – wymaga również odpowiedniej infrastruktury i organizacji. Kluczową rolę w leczeniu pacjentów odgrywa systematyczna i chronologicznie zaplanowana współpraca wszystkich osób pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w proces terapii.

W tym celu powstają na świecie – głównie w Europie Zachodniej – ośrodki wielospecjalistycznego leczenia nowotworów ukierunkowane na konkretny narząd/nowotwór, w tym ośrodki specjalizujące się w leczeniu raka prostaty (ang. Prostate Cancer Unit). W Polsce funkcjonują już placówki typu Breast Cancer Unit, a trwają prace nad uruchomieniem ośrodków Lung Cancer Unit.

Prostate Cancer Unit to ośrodek, którego celem jest świadczenie skoordynowanej i interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami z rakiem prostaty.

Dochodzi w nich do swoistej synergii działań – opieki skoordynowanej, owocującej ostatecznie lepszymi wynikami leczenia pacjenta. Liczne badania potwierdzają, że jest to kierunek świetnie oceniany i preferowany zarówno przez chorych z rakiem prostaty, jak i lekarzy.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jako jedyna jednostka w makroregionie łódzkim dysponuje odpowiednimi kadrami wraz z infrastrukturą. Znajdują się tu kluczowe kliniki i oddziały: urologii, radioterapii i onkologii klinicznej wraz z poradniami specjalistycznymi niezbędnymi do działania ośrodka.

Również nie bez znaczenia jest sprzęt, którym dysponuje szpital oraz zalążki organizacji ośrodka jakim jest pakiet onkologiczny i działająca od kilku lat w ramach pakietu kompleksowa koordynacja tzw. zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego – DiLO. W łódzkim ośrodku pacjenci są również leczeni w ramach programów lekowych MZ i prowadzonych badań klinicznych.

Rak prostaty – opieka skoordynowana

Rak prostaty (inaczej rak gruczołu krokowego, rak stercza) stanowi olbrzymi i w dodatku stale rosnący problem medyczny, społeczny i niestety również ekonomiczny. Jest drugim co do częstości rozpoznawania rakiem u mężczyzn stanowiąc ponad 13% zachorowań na nowotwory złośliwe.

Według danych rejestru w ciągu trzydziestu lat liczba zachorowań wzrosła około 5-krotnie. Możemy wręcz mówić o wyzwaniu jakim dla nas wszystkich jest epidemia raka prostaty. Na szczęście dzięki postępowi diagnostyki opartej na powszechnym oznaczaniu stężenia specyficznego antygenu sterczowego (PSA) zahamowano w latach dziewięćdziesiątych wzrost śmiertelności z powodu tego nowotworu.

Nie bez znaczenia pozostaje rosnąca świadomość pacjentów i ich rodzin, a obecnie refundowanie badania PSA przez NFZ.

Większość zachorowań na raka prostaty przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia. Wprawdzie ryzyko zachorowania osiąga maksimum po 75 roku życia, to jednak pacjenci dużo młodsi (50 i 60 latkowie) potencjalnie mogą odnieść najwięcej korzyści ze wczesnego rozpoznania i radykalnego leczenia, o ile choroba została rozpoznana dostatecznie wcześnie.

źródło: materiały prosowe, foto: http://roo.kopernik.lodz.pl/

ZOBACZ WIĘCEJ: NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO