Wystartowała platforma kolejkoskop.pl, dzięki której pacjenci onkologiczni sprawdzą gdzie najszybciej wykonać refundowane przez NFZ badania obrazowe typu tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy pozytonowa tomografia emisyjna (PET). Kolejkoskop zakłada aktywny współudział pacjentów onkologicznych, którzy za pośrednictwem serwisu mogą informować innych chorych o aktualnej długości kolejek w danym ośrodku i regionie oraz o szacowanym okresie oczekiwania na realizację badania diagnostycznego.


Co zapewnia portal Kolejkoskop.pl?

Użytkownik portalu Kolejkoskop.pl może zapoznać się z aktualnymi czasami oczekiwania na badania TK, RM, PET CT w różnych ośrodkach diagnostycznych ma terenie całego kraju, sprawdzić gdzie w okolicy jego zamieszkania kolejki są najkrótsze oraz wyrazić swoją opinię na temat konkretnej placówki.

Projekt Kolejkoskop – kontrola dostępności badań obrazowych w publicznej opiece zdrowotnej stanowi narzędzie i próbę odpowiedzi na istotny problem związany z ograniczonym dostępem do wysokokosztowych badań obrazowych dla pacjentów chorych na raka. Jego celem jest również aktywizacja obywatelska pacjentów onkologicznych i ich bliskich w obszarze monitorowania kolejek do badań. Kolejkoskop jest realizowany przez Fundację Alivia w partnerstwie z organizacją pozarządową z Islandii – Kraftur w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Operatorem grantu są Fundacja Batorego i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

 

KOLEJKOSKOP.PL

kolejkoskop

 

ZOBACZ:  BADANIA DIAGNOSTYCZNE RAKA

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE GUZA

OBJAWY RAKA – SYMPTOMY CHOROBY NOWOTWOROWEJ