6 VI Białowieskie Sympozjum kontrowersje w diagnostyce i leczenie raka piersiW dniach 11-13 lutego 2016 roku w Białowieży odbędzie się VI Białowieskie Sympozjum Onkologiczne: „Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi” organizowane przez Białostockie Centrum Onkologii. Podczas dwudniowej konferencji poruszone zostaną najważniejsze tematy dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na raka piersi w ujęciu interdyscyplinarnym, praktycznym i aktywnym.

Szczególnie ważne miejsce podczas spotkania zajmie tematyka diagnostyki raka piersi, leczenia oszczędzającego oraz nowoczesnych technik rekonstrukcyjnych, a co za tym idzie jakości życia kobiet, które pomyślnie przeszły leczenie i zakończyły walkę z chorobą.


Do czynnego udziału w szóstym Białowieskim Sympozjum zaproszeni zostali wybitni polscy chirurdzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, rehabilitanci oraz lekarze zajmujący się diagnostyką nowotworów piersi, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Udział w VI Białowieskim Sympozjum Onkologicznym: „Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi” wezmą również stowarzyszenia do walki z rakiem. Organizatorzy spodziewają się ok. 300 uczestników z całego kraju oraz zaproszonych gości z zagranicy.


Szóste Białowieskie Sympozjum Onkologiczne: „Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi” – program ramowy

Czwartek 11.02.2016
od godziny 16:00 Rejestracja Uczestników
18.00-18.45 „Regional treatment in breast cancer, the pendulum swings back !”. Philip Poortmans
18.45-20.00 „Choroba naszym sprzymierzeńcem”. Katarzyna Miller
20.00 Kolacja

Piątek 12.02.2016
Sesja I. Profilaktyka, diagnostyka obrazowa
Prowadzący: Prof. Barbara Bobek-Billewicz, Prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
9.00-9.05 Wprowadzenie. Prof. Barbara Bobek-Billewicz
9.05-9.20 Czy można zapobiegać rakowi piersi?. Dr med. Wojciech Wysocki
9.20-9.35 Skrining raka piersi w Polsce: blaski i cienie. Dr med. Joanna Didkowska
9.35-9.50 Diagnostyka dziedzicznych mutacji. Które geny warto badać, a których nie? Dr med. Dorota Nowakowska
9.50-10.05 Rola MRI w diagnostyce raka piersi. Prof. Barbara Bobek-Billewicz
10.05-10.20 Rola PET/CT w diagnostyce raka piersi. Dr med. Grzegorz Romanowicz
10.20-10.35 Dyskusja
10.35-11.05 Przerwa

Sesja II. Nowoczesna patologia i diagnostyka molekularna
Prowadzący: Dr hab. Agnieszka Kołacińska, Prof. Maria Litwiniuk
11.05-11.10 Wprowadzenie Prof. Maria Litwiniuk
11.10-11.25 Patomorfolog jako przyjaciel klinicysty. Dr med. Wojciech Olszewski
11.25-11.40 Biopsja ogniska przerzutowego: nowy standard? Prof. Maria Litwiniuk
11.40-11.55 Molekularne sygnatury rokownicze i predykcyjne w raku piersi: oczekiwania i rzeczywistość. Prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
11.55-12.10 Klasyczne surowicze markery w raku piersi: użyteczne, czy nadużywane? Dr med. Barbara Radecka
12.10-12.25 Krążące komórki nowotworowe, DNA i mikro RNA: nowe narzędzia w diagnostyce raka piersi? Dr hab. Agnieszka Kołacińska
12.25-12.40 Dyskusja
12.40-14.30 Obiad

Sesja III. Od leczenia maksymalnie tolerowanego do minimalnego, ale skutecznego
Prowadzący: Prof. Janusz Jaśkiewicz, Dr med. Tomasz Filipowski
14.30-14.35 Wprowadzanie. Prof. Janusz Jaśkiewicz
14.35-14.50 Od chirurgii dużej do małej. Dr med. Maciej Świerblewski
14.50-15.05 Limfadenektomia pachowa – zanikający zabieg?. Dr med. Wojciech Wysocki
15.05-15.20 Rekonstrukcja piersi – nie tylko po amputacji. Prof. Janusz Jaśkiewicz
15.20-15.35 Ewolucja radioterapii w raku piersi. Dr med. Tomasz Filipowski
15.35-15.50 Przedoperacyjne leczenia systemowe w zależności od wczesnej oceny odpowiedzi. Dr med. Michał Jarząb
15.50-16.05 Od leczenia empirycznego do spersonalizowanego. Dr med. Elżbieta Senkus-Konefka
16.05-16.20 Dyskusja
16.20-16.40 Przerwa

Sesja IV. Nowe terapie systemowe
Prowadzący: Prof. Marek Wojtukiewicz, Prof. Piotr Potemski
16.40-16.45 Wprowadzenie. Prof. Marek Wojtukiewicz
16.45-17.00 Terapie anty-HER2. Prof. Marek Wojtukiewicz
17.00-17.15 Inhibitory PARP. Dr med. Aleksandra Łacko
17.15-17.30 Inhibitory CDK 4/6. Dr med. Elżbieta Senkus-Konefka
17.30-17.45 Inhibitory szlaku m TOR. Dr med. Bogumiła Arłukowicz
17.45-18.00 Inhibitory szlaku PI3K. Prof. Piotr Potemski
18.00-18.15 Dyskusja
19.30 Kolacja

Sobota 13.02.2016
Sesja V. Mam raka piersi, ale chciałabym… (sesja pod patronatem Polskiej Ligi Walki z Rakiem)
Prowadzenie: Prof. Jacek Jassem, Dr fil. Łukasz Andrzejewski
9.00-9.05 Wprowadzenie. Prof. Jacek Jassem
9.05-9.20 …mieć nadal ładne piersi. Prof. Janusz Jaśkiewicz
9.20-9.35 …mieć dziecko. Dr med. Aleksandra Łacko
9.35-9.50 …być w pełni sprawna fizycznie. Dr Joanna Filipowska
9.50-10.05 …mieć udane życie płciowe. Dr psych. Mariola Kosowicz
10.05-10.20 …mieć zapewnione poszanowanie mojej godności. Elżbieta Kozik
10.20-10.35 …mieć mądre wsparcie. Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
10.35-10.50 …czuć się bezpiecznie w chorobie. Dr fil. Łukasz Andrzejewski
10.50-11.00 Dyskusja
11.00-11.20 Przerwa

Sesja VI. Jak skuteczniej leczyć raka piersi w Polsce?
Prowadzący: Prof. Jacek Jassem, Prof. Tadeusz Pieńkowski
11.20-11.25 Wprowadzenie. Prof. Jacek Jassem
11.25-11.35 Zwiększyć udział kobiet w badaniach przesiewowych. Prof. Barbara Bobek-Billewicz
11.35-11.45 Przestrzegać standardy diagnostyczno-lecznicze. Prof. Piotr Potemski
11.45-11.55 Stworzyć „breast unity”. Prof. Tadeusz Pieńkowski
11.55- 12.05 Zwiększyć dostęp do innowacyjnych terapii. Jakub Szulc
12.05-12.30 Dyskusja panelowa

Sesja VII. Sesja satelitarna firmy Amgen
12.30-13.00 „Optymalizacja chemioterapii u chorych na raka piersi poprzez zastosowanie hematopoetycznych czynników wzrostu”. Prof. Marek Z. Wojtukiewicz
Zamknięcie konferencji
13.00 Obiad

 

zobacz więcej:  jak badać piersi

diagnostyka raka piersi

pierwsze objawy i symptomy nowotworu piersi