Będące jednym z krajowych liderów w zakresie terapii marihuaną medyczną CMK, nawiązało współpracę z Grupą NU-MED, która specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu osób z chorobami nowotworowymi. Dzięki kolejnemu partnerstwu Centrum Medycyny Konopnej rozszerza swoją działalność edukacyjną, promuje terapie konopne oraz dociera do szerszego grona potencjalnych pacjentów.

W czwartym kwartale ubiegłego roku CMK rozpoczęło współpracę z Fundacją „Pokonać Endometriozę”. Do grona partnerów placówki dołączyła również Grupa NU-MED. Specjaliści Centrum Medycyny Konopnej będą prowadzić warsztaty dla lekarzy pracujących w placówkach NU-MED dotyczące stosowania terapii marihuaną medyczną w leczeniu skojarzonym pacjentów onkologicznych. CMK zapewni także dostęp pacjentom Grupy do swoich lekarzy.

Współpraca z Grupą NU-MED, jednym z liderów leczenia onkologicznego w Polsce, pozwoli nam na dalsze budowanie świadomości, jakie korzyści płyną z terapii marihuaną medyczną zarówno wśród pacjentów, jak i personelu medycznego. Mocno wierzymy, że dzięki tej współpracy i dostępowi do naszych lekarzy specjalistów pacjenci, którzy zmagają się problemem bólu w czasie leczenia onkologicznego, będą mogli sprawdzić, czy taka terapia jest dla nich rozwiązaniem, które znacząco poprawia komfort codziennego życia – mówi Grzegorz Ciężadło, członek zarządu Centrum Medycyny Konopnej.

Grupa NU-MED specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu osób z chorobami nowotworowymi. Aktualnie należą do niej cztery nowoczesne placówki medyczne: w Elblągu, Katowicach, Zamościu oraz Tomaszowie Mazowieckim.

Rośnie liczba nowych zachorowań na nowotwory

Najnowszy Raport Krajowego Rejestru Nowotworów pokazuje, że w Polsce występuje ponad 171 tys. nowych zachorowań na nowotwory rocznie i przeszło 100 tys. zgonów z ich powodu. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę śmierci, odpowiadając za 23,2% zgonów kobiet i 25,7% zgonów mężczyzn.

Od pierwszego dnia działalności naszych szpitali poszukujemy obszarów doskonalenia leczenia i opieki nad pacjentem onkologicznym. Kwestia radzenia sobie z bólem jest jedną z kluczowych potrzeb naszych pacjentów i to na każdym etapie od diagnozy po leczenie oraz monitorowanie po nim. Dodatkowo należy wspomnieć, iż kacheksja nowotworowa determinuje wiele obciążeń pacjenta. Tym bardziej współpraca z placówką, jaką jest Centrum Medycyny Konopnej w zakresie opieki „bólowej” oraz łagodzenia efektów ubocznych towarzyszących wyniszczeniu organizmu, jest dla nas bardzo ważnym elementem kompleksowości opieki nad pacjentami onkologicznymi – mówi Paweł Paczkowski, prezes zarządu Grupy NU-MED.

Według raportu pt. Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce z lutego 2022 roku Fundacji „To Się Leczy” około 80% pacjentów nie jest informowanych o możliwości skorzystania z porady specjalisty leczenia bólu nowotworowego.

Medyczna marihuana – zastosowanie w onkologii

Medyczna marihuana wykazuje korzystne działania łagodzące skutki leczenia przeciwnowotworowego. Liczne badania potwierdzają terapeutyczny wpływ konopi indyjskich w przypadku: zmniejszania bólu, łagodzenia nudności, redukcji stresu czy poprawy apetytu oraz jakości i długości snu.

Warto podkreślić jednak, że stosowanie marihuany to terapia wspomagająca, która nie zastąpi podstawowego leczenia onkologicznego, do którego zalicza się chirurgię onkologiczną, leczenie systemowe (chemioterapię) i radioterapię.

Centrum Medycyny Konopnej to wyspecjalizowana placówka medyczna oferująca kompleksową terapię medyczną marihuaną. Firma działa od czerwca 2021 roku. W drugim kwartale 2022 roku firma otworzyła swoją pierwszą klinikę stacjonarną w Warszawie. Za obszar biznesowo-operacyjny w spółce odpowiedzialny jest fundusz Tar Heel Capital Pathfinder.

źródło: materiały prasowe InnerValue

CZYTAJ WIĘCEJ: MEDYCZNA MARIHUANA A NOWOTWORY