Medyczna marihuana wzbudza duże zainteresowanie wśród Pacjentów onkologicznych. Wokół zastosowania i potencjału kannabinoidów w onkologii narosło wiele mitów. Warto podkreślić, że brakuje naukowych podstaw, aby oczekiwać wyleczenia nowotworu po zastosowaniu medycznej marihuany. Równocześnie, przeprowadzone badania wskazują, że kannabinoidy mają udowodnioną wartość w postępowaniu wspomagającym u pacjentów onkologicznych.

Medyczna marihuana w onkologii jest stosowana w leczeniu bólu nowotworowego, łagodzeniu nudności w trakcie chemioterapii oraz jako środek przeciwdrgawkowy. Medyczna marihuana znajduje zastosowanie również w stanach terminalnych choroby nowotworowej.

Razem z ekspertami Kliniki Medycznej Marihuany w Warszawie przygotowaliśmy dla Czytelników portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl poradnik dotyczący zastosowana i właściwości medycznej marihuany.

Medyczna marihuana w onkologii – wskazania

Przede wszystkim marihuana medyczna nie zastępuje klasycznego leczenia onkologicznego, takiego jak chemioterapia, radioterapia, immunoterapia czy leczenie chirurgiczne. Może jednak wspomagać terapię onkologiczną na wielu różnych etapach, jako część skojarzonego leczenia nowotworów – wyjaśnia dr Albert Jeznach z Kliniki Medycznej Marihuany w Warszawie.

Susz konopi może być bardzo pomocny w łagodzeniu objawów samej choroby onkologicznej, jak i powikłań leczenia onkologicznego. Szczególnie zalecane są takie odmiany rośliny, w którym stosunek THC do CBD  wynosi 1:1. Połączenie THC i CBD wzmacnia przeciwnowotworowe działanie THC.

Prowadzone są liczne prace badawcze nad potencjalnym wykorzystaniem konopi w leczeniu nowotworów. W badaniach na hodowlach komórkowych oraz na zwierzętach wykazano, że kannabinoidy mogą hamować wzrost wielu typów nowotworów. Ich zastosowanie prowadzi do  śmierci wadliwych komórek, hamuje powstawanie naczyń krwionośnych, które odżywiają nowotwór oraz ogranicza rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Medyczna marihuana prawdopodobnie wzmacnia działanie leków przeciwnowotworowych. Badania na modelu zwierzęcym sugerują  współdziałanie między CBD lub THC, a niektórymi lekami przeciwnowotworowymi – komentuje ekspert.

W przebiegu choroby nowotworowej czy w powikłaniach po chemio- lub radioterapii mogą pojawiać się bóle neuropatyczne – to kolejne ważne wskazanie do stosowania marihuany medycznej. Można ją stosować także jako lek wzmacniający działanie opioidowych (narkotycznych) leków przeciwbólowych, co pozwala zmniejszyć ich dawki.

W kontekście medycznej marihuany i zastosowania kannabinoidów w leczeniu wspomagającym u chorych na raka, warto wspomnieć o działaniu przeciwwymiotnym oraz wzmagającym łaknienie, co przeciwdziała wyniszczeniu spowodowanemu chorobą nowotworową.

Równie ważny jest pozytywny wpływ medycznej marihuany na nastrój pacjenta dzięki działaniu przeciwlękowemu. Z tych przyczyn wykorzystanie marihuany medycznej jest warte rozważenia u wszystkich pacjentów leczonych paliatywnie oraz u wielu innych pacjentów onkologicznych – w zależności od objawów – dodaje dr Albert Jeznach z Kliniki Medycznej Marihuany w Warszawie.

ZOBACZ: BÓL NOWOTWOROWY

Czy medyczna marihuana jest bezpieczna?

Jak przypomina ekspert – Każdy lek ma działania niepożądane. Rolą lekarza jest natomiast ocena, czy korzyści płynące z leczenia przeważają nad skutkami ubocznymi. W przypadku medycznej marihuany działania zarówno lecznicze, jak i niepożądane będą zależne od zawartości THC i CBD, przy czym obecność CBD znacząco obniża psychoaktywne właściwości THC.

Do najczęstszych negatywnych efektów stosowania suszu konopi zaliczają się:

 • zaburzenia koordynacji
 • zawroty głowy
 • senność
 • zmęczenie
 • upośledzenie pamięci krótkotrwałej oraz przetwarzania informacji
 • zwiększenie apetytu
 • lęk,
 • tachykardia
 • niedociśnienie ortostatyczne

medyczna marihuana

Czy medyczną marihuanę można przedawkować?

Medyczną marihuanę, jak każdą inną substancję, można przedawkować – to nie ulega wątpliwości. Znaczne przedawkowanie marihuany medycznej, czyli przyjęcie jednorazowo dawki powyżej 1 grama, wiąże się z ryzykiem śpiączki trwającej od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, nie są natomiast znane przypadki śmiertelnego przedawkowania. Szacuje się, że dawka śmiertelna tego środka dla dorosłego mężczyzny wynosi około 250 g przyjętych jednorazowo. Należy od razu zaznaczyć, że dawka lecznicza wynosi zazwyczaj 100–200 mg. Dla porównani przyjrzyjmy się paracetamolowi, który w Polsce jest dostępny nie tylko w aptekach, lecz także sklepach czy stacjach benzynowych. Typowe środki zawierają 500–1000 mg tej substancji, a za dawkę śmiertelną uznaje się już około 20 g, według niektórych szacunków nawet przekroczenie 10 g – tłumaczy dr Albert Jeznach.

Za prawdziwe niebezpieczeństwo dla pacjentów należy uznać stosowanie suszu z konopi nieznanego pochodzenia. Znane są przypadki dodawania syntetycznych kanabinoidów do marihuany pochodzącej z nielegalnych upraw (dodawanie syntetycznego THC do marihuany dotyczy działalności przestępczej związanej z użytkiem rekreacyjnym) w celu zwiększenia ich potencjału narkotycznego.

Jak podkreślają eksperci – równie niebezpieczne jest stosowanie antykoagulacyjnych środków ochrony roślin w niecertyfikowanych uprawach, co może prowadzić do groźnych krwotoków u ludzi.

Podsumowując – susz konopi dostępny w aptekach należy uznać za lek bezpieczny, jeśli stosuje się go zgodnie z zaleceniami oraz pod opieką lekarza.

ZOBACZ: LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W ONKOLOGII

Dostęp do medycznej marihuany w Polsce

Jak wyjaśnia dr Albert Jeznach z Kliniki Medycznej Marihuany w Warszawie – obecnie w Polsce są dwie firmy farmaceutyczne sprowadzające marihuanę medyczną z Kanady. W medycznych bazach danych surowców farmaceutycznych występuje kilka odmian marihuany: o wysokiej zawartości THC i niskiej CBD, porównywalnej ilości THC i CBD, oraz o niskiej zawartości THC i wysokiej CBD. W praktyce klinicznej dostępność do surowca farmaceutycznego marihuany medycznej jest ograniczona. Prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku będzie można spodziewać się ciągłości dostaw marihuany do aptek.

Susz kwiatu konopi został zarejestrowany jako surowiec farmaceutyczny, co oznacza, że lekiem staje się w momencie wypisania odpowiedniej recepty przez lekarza. W związku z tym, nie ma szczegółowych wskazań wynikających z charakterystyki produktu leczniczego.

Każdy przypadek powinien być rozważany indywidualnie. Analogicznie brak jest wskazań odnośnie dawkowania medycznej marihuany, u każdego pacjenta należy indywidualnie miareczkować odpowiednią dawkę leku, a w razie konieczności modyfikować również dawki opioidów – komentuje ekspert.

Medyczna marihuana – wskazania i efekty

Najważniejsze efekty terapeutyczne medycznej marihuany to: zmniejszenie bólu, zmniejszenie spastyczności, działanie przeciwlękowe, pobudzające apetyt, przeciwwymiotne, przeciwdrgawkowe, przeciwzapalne i nasenne.

Wykorzystanie marihuany medycznej jest warte rozważenia u wszystkich pacjentów leczonych paliatywnie oraz u wielu innych – w zależności od objawów.

 • Ból nowotworowy: ograniczenie stosowania opioidów, nudności i wymioty spowodowane chemioterapią
 • Bóle głowy: migrena, klasterowy ból głowy, zespół Hortona, hemikrania
 • Stwardnienie rozsiane: ból ośrodkowy, wzmożone napięcie mięśni – spastyczność
 • Anoreksja i kacheksja (wyniszczenie): w chorobach nowotworowych, w przebiegu HIV/AIDS
 • Padaczka lekooporna: stosuje się tylko odmiany bogate w CBD
 • Choroby układu ruchu: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, nadmierne napięcie mięśniowe, bóle pourazowe i przeciążeniowe układu ruchu, zwyrodnieniowe zespoły bólowe kręgosłupa i nieudane operacje kręgosłupa (Failed Back Surgery)

medyczna marihuana

Zastosowanie kannabinoidów w medycynie

Uważa się że kannabinoidy mogą działać wspomagająco w leczeniu:

CHOROBY NEUROLOGICZNE

 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Alzheimera
 • Zespół Tourette’a
 • Dystonie
 • Neuralgie
 • Nerwica
 • Zespół stresu pourazowego
 • Objawy lęku
 • Psychoza
 • Bezsenność
 • Uzależnienia w tym od alkoholu, leków i narkotyków

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

 • Łagodzenie nudności i wymiotów
 • Zmniejszenie zaburzeń łaknienia
 • Zespół jelita drażliwego
 • Refluks żołądkowo przełykowy
 • Choroba Leśniowskiego Crohna
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • WZW typu C
 • Wyniszczenie, niedobór masy ciała

INNE CHOROBY

 • Astma
 • Cukrzyca
 • Borelioza
 • Jaskra
 • Wyniszczenie w przebiegu HIV/AIDS
 • Zespół przewlekłego zmęczenia
 • Choroby autoimmunologiczne

Medyczna marihuana może mieć korzystny wpływ również w innych chorobach i dolegliwościach, jednak  zastosowanie kannabinoidów wymaga jeszcze dalszych badań lub dostępne na rynku medycznym odmiany nie mają zastosowania w ich leczeniu – podsumowuje dr Albert Jeznach.

Klinika Medycznej Marihuany w Warszawie

W Warszawie powstała pierwsza w Polsce Klinika Medycznej Marihuany zszarzająca specjalistów z różnych dziedzin medycyny, których łączy wspólna pasja – walka z bólem. Klinika Medycznej Marihuany oferuje konsultacje i leczenie medyczną marihuaną – kannabinoidami.

Misją ośrodka jest nie tylko pomoc Pacjentom, ale również edukacja dotycząca wykorzystania medycznej marihuany w medycynie – zgodnie z doniesieniami naukowymi.

Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy wprowadzili leczenie medyczną marihuaną – kannabinoidami. Pracujący w Klinice doświadczeni specjaliści – w zależności od problemu i choroby –  potrafią dobrać leczenie tak, aby było ono skuteczne i bezpieczne dla chorego. Medyczna marihuana to nie trawka – stosujemy dostępne w aptekach i zarejestrowane leki. Uczymy pacjentów jak i kiedy je stosować – wyjaśnia dr n. med. Anna Błażucka specjalista neurolog, kierownik Instytutu Diagnostyki i Leczenia Bólu w Warszawie.

Poradnię w Klinice Medycznej Marihuany prowadzi dr Albert Jeznach, specjalizujący się w leczeniu bólu ze szczególnym uwzględnieniem fitoterapii marihuaną medyczną. Doktor zajmuje się leczeniem kannabinoidami od początku wprowadzenia tego leku na polski rynek.

Do naszej Kliniki nie potrzeba skierowania, przyjmiemy każdego pacjenta, który myśli o leczeniu medyczną marihuaną.  I powtórzę to, co powiedziałam na początku – w zależności od problemu i choroby, doktor Jeznach  dobierze leczenie tak, aby było ono skuteczne i bezpieczne dla chorego oraz nauczy jak i kiedy je stosować – podsumowuje dr n. med. Anna Błażucka.

Więcej informacji na temat zastosowania medycznej marihuany oraz Kliniki Medycznej Marihuany w Warszawie znajdziecie Państwo na stronie: https://instytutleczeniabolu.pl/.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję ekspertom: dr n. med. Anna Błażucka, dr Albert Jeznach.

PRZEJDŹ DO: ZDROWIE