Infuzory są prostej budowy urządzeniami medycznymi służącymi do podawania leków dożylnych we wlewach trwających od jednego do kilku dni. Dzięki zastosowaniu takiego urządzenia chory może przyjmować chemioterapię w domu.

Autor: Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, kierownik kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB.

Artykuł pochodzi z kampanii „Diagnoza: Nowotwór” przygotowanej przez Warsaw Press. Całość materiałów dostępna na www.eksperciozdrowiu.pl.

Infuzory do chemioterapii w domu

Infuzory stosujemy najczęściej przy chemioterapii wybranymi cytostatykami. Najczęściej stosowanym lekiem jest 5-fluorouracyl – lek, który podany dożylnie ulega rozkładowi w ciągu nawet już kilku minut. Stąd konieczne jest stosowanie przedłużonych wlewów, aby lek mógł skutecznie działać. Alternatywą do stosowania infuzorów jest podawanie ciągłego wlewu leku pacjentowi w ramach zwyczajnej hospitalizacji.

O ile pojedynczy wlew nie stanowi zwykle problemu dla chorego, to pacjent z rakiem jelita grubego może wymagać nawet 20 takich cykli chemioterapii w ciągu jednego roku, każdy trwający przez 3 dni pobytu szpitalnego. Tym samym – pacjent spędzić może w szpitalu nawet 60 dni w roku.

Chemioterapia w domu – oddech dla systemu

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w samym 2019 roku pacjenci spędzili w polskich szpitalach ponad 300 000 osobodni związanych z podawaniem 5-fluorouracylu. Tym samym daje to skalę około 800-900 łóżek szpitalnych zajętych w skali kraju na stałe dla prowadzenia takiego leczenia, w jednostkach, które nie stosują powszechnie jednorazowych infuzorów.

W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie infuzory do chemioterapii stanowią alternatywę dla hospitalizacji już od około 2006 roku, a w ostatnich latach stosowanych jest nawet do 10 000 takich urządzeń rocznie.

chemioterapia w domu infuzory

Zastosowanie infuzorów u pacjentów onkologicznych

Infuzory są urządzeniami służącymi do podawania leków w przedłużonych wlewach. Taką chemioterapię stosujemy w leczeniu pooperacyjnym i leczeniu paliatywnym chorych na raka jelita grubego, raka żołądka czy raka trzustki.

W ten sposób mogą podawane być także inne leki niż 5-fluorouracyl i stosujemy je w Narodowym Instytucie Onkologii do podawania dobowych wlewów trabektydyny w mięsakach tkanek miękkich.

Powikłania

W przypadku, gdy pacjent ma podawany lek do tak zwanego portu naczyniowego, czyli specjalnego wszczepialnego urządzenia medycznego łączącego kroplówki z dużymi naczyniami w okolicy serca pacjenta, powikłania samego wlewu są rzadkie. W przypadku złego samopoczucia chorego przebywającego w domu, pacjent musi wiedzieć, iż na drenie łączącym infuzor z jego ciałem znajduje się zacisk, który przerywa wlew.

Zawsze należy chorego wyposażyć w informację na temat możliwości kontaktu telefonicznego z oddziałem prowadzącym leczenie.

Infuzory do wlewów chemioterapii – dostępność

W chwili obecnej stosowanie infuzorów w czasie wlewów 5-fluorouracylu jest świadczeniem gwarantowanym, czyli każdy pacjent jest uprawniony do tego, aby otrzymać to świadczenie w każdej jednostce prowadzącej leczenie onkologiczne finansowane przez NFZ. Dodatkowo w przypadku stosowania leków celowanych w ramach programów lekowych możliwe jest także finansowanie stosowania infuzorów.

Odłączenie infuzora po zakończeniu wlewu jest także nowym świadczeniem gwarantowanym, co jest bardzo pomocne w przypadku pacjentów, którzy otrzymują leczenie poza miejscem zamieszkania, a odłączają infuzor w pobliskiej poradni onkologicznej.

Obecnie pracujemy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia nad rozszerzeniem katalogu świadczeń, w których możliwe będzie finansowanie infuzorów o programy lekowe leczenia chorych na raka żołądka i mięsaki tkanek miękkich.

PRZEJDŹ DO: CHEMIOTERAPIA – BAZA WIEDZY