W dobie pandemii koronawirusa kluczową rolę odgrywa profilaktyka. Szczepionki są nadzieją na pokonanie pandemii, niestety szczepi się niewystarczający odsetek Polaków, przez co nie uzyskujemy odporności populacyjnej. Ważnym narzędziem w walce z COVID-19 może być profilaktyka preekspozycyjna w postaci gotowych przeciwciał monoklonalnych.

COVID-19 – Jak wzmocnić najsłabszych?

Zakażenie wirusem Sars-Cov2 jest szczególnie niebezpieczne dla osób z obniżoną odpornością, a w szczególności cierpiących na nowotwory krwi, chorych dializowanych i po przeszczepach. Te osoby należą też do grupy, która nie odpowiada na szczepienia przeciwko COVID-19 lub odpowiada w sposób niewystarczający.

Szacuje się, że nawet 2% zaszczepionych osób może być narażonych na poważne konsekwencje zakażenia SARS-CoV-2, bo nie wykształciła należytej odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę COVID-19.

Wiele badań wskazuje, że odsetek pacjentów z zaburzeniami układu odpornościowego, którzy są w stanie wytworzyć ochronną odpowiedź immunologiczną, waha się od 37% do 55%. Pozostali nie osiągają wystarczającej liczby przeciwciał, która chroniłaby przed zakażeniem.

Mamy zatem do czynienia ze szczególnie wrażliwą grupą społeczną – chorych o obniżonej odporności, którzy nie odpowiadają lub bardzo słabo odpowiadają na szczepienie i którzy są bardzo podatni na wszelkie infekcje. COVID-19 dla tych chorych jest śmiertelnie groźny.

Eksperci medyczni potwierdzają niepokojące statystyki, które mówią o tym, że spośród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, którzy zachorują na COVID-19 umrze nawet 30%! Nie dlatego, że się nie zaszczepili, a dlatego, że ich układ odpornościowy jest niewydolny – nie jest w stanie obronić się przed zakażeniem ani wytworzyć przeciwciał.

Nadzieją na zabezpieczenie tych pacjentów jest immunoprofilaktyka, czyli wyręczenie układu odpornościowego tych pacjentów i podanie im gotowych przeciwciał zdolnych pokonać wirusa, gdy dochodzi do zakażenia.

profilaktyka preekspozycyjna covid

Profilaktyka preekspozycyjna w COVID-19

Profilaktyka preekspozycyjna opiera się na wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych. To nie szczepionka, a gotowe przeciwciała podawane w iniekcji.

Celem szczepienia jest pobudzenie układu odpornościowego do wytworzenia przeciwciał, które będą zwalczały wirusy i bakterie podczas kontaktu z nimi. Nie każdy organizm zareaguje na szczepionkę w wystarczający sposób, a wtedy poziom przeciwciał jest zbyt niski, aby chronić przed zakażeniem.

Profilaktyka preekspozycyjna w COVID-19 polega na podaniu pacjentom przeciwciał monoklonalnych, które
w kontakcie z wirusem od razu są gotowe do walki. Ich skuteczność utrzymuje się przez ok. 6 miesięcy po podaniu.

Badanie dotyczące profilaktyki przedekspozycyjnej pokazuje, że taka opcja terapeutyczna redukuje o 83% ryzyko rozwoju objawowego przebiegu COVID-19 w porównaniu z placebo.

Lek powinien być stosowany zapobiegawczo zwłaszcza u pacjentów, u których odpowiedź układu odpornościowego na szczepienie przeciwko COVID-19 była niska.

Do takich pacjentów należą przede wszystkim:

  • pacjenci hematoonkologiczni
  • pacjenci po przeszczepach
  • pacjenci dializowani
  • chorzy onkologicznie, szczególnie w trakcie chemioterapii i radioterapii.

Przeciwciała monoklonalne – immunoprofilaktyka koronawirusa

Immunoprofilaktyka powinna być jak najszybciej udostępniona polskim pacjentom, w pierwszej kolejności powinni skorzystać z niej pacjenci hematoonkologiczni, dializowani i po przeszczepach. Lek może być w tej chwili zakupiony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i sprowadzony do Polski w trybie importu interwencyjnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Farmaceutyczne – analogicznie do leku molnupirawir.

Przeciwciała  monoklonalne są zarejestrowane w USA, w Europie czekają na rejestrację. Leki znajdujące się w zasobach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dystrybuowane są nieodpłatnie do podmiotów leczniczych.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE