Komisja Europejska zaprezentowała Europejski Plan Walki z Rakiem (Europe’s Beating Cancer Plan), który wyznacza priorytety i działania Wspólnoty w zakresie profilaktyki, leczenia i opieki nad pacjentami onkologicznymi. Europejski Cancer Plan składa się z czterech kluczowych obszarów (Profilaktyka, Wczesne wykrywanie, Diagnostyka i leczenie, Poprawa jakości życia). Ich wdrożenie zostanie wsparte szeregiem instrumentów finansowych o łącznej wartości 4 miliardów euro.

Poprawa leczenia i opieki onkologicznej stanowi jeden z priorytetów Parlamentu Europejskiego, który w tej kadencji powołał Komisja Specjalną ds. Walki z Rakiem. Na jej czele stanął Bartosz Arłukowicz. Przedstawiony 3 lutego 2021 roku Europejski Plan Walki z Rakiem to efekt zaangażowania i prac Komisji Ursuli von der Leyen w dziedzinie zdrowia.

W 2020 roku, kiedy wszyscy walczyliśmy z pandemią COVID-19, wielu z naszych obywateli toczyło cichą bitwę. Walczyli z rakiem. W 2020 roku z powodu chorób nowotworowych straciliśmy 1,3 miliona Europejczyków. Niestety, liczba nowych przypadków wzrasta. Z tego powodu przedstawiamy Europejski Plan Walki z Rakiem – skomentowała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Szacuje się, że w 2020 roku zdiagnozowano blisko 2,7 mln przypadków nowotworów złośliwych u mieszkańców Unii Europejskiej.

ZOBACZ WIĘCEJ: AKTUALNOŚCI

Europejski plan walki z rakiem – priorytety

  • Profilaktyka ukierunkowana na ograniczanie czynników zwiększające ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe (tytoń, alkohol, zanieczyszczenie środowiska, niebezpieczne substancje). Europejski Plan Walki z Rakiem postuluje cel obniżenia do 2040 roku odsetka populacji EU korzystającej z tytoniu poniżej 5%. Strategia zakłada podniesienie poziomu wyszczepialności wśród dziewcząt i chłopców ukierunkowanej na ochronę przed nowotworami będącymi efektem zakażeń (np. rak szyjki macicy). W planach kampania edukacyjna HealthyLifestyle4All promująca profilaktykę, zdrową dietę i aktywność fizyczną.
  • Wczesne wykrywanie nowotworów – opracowanie nowego schematu badań przesiewowych (skrining nowotworów), podniesienie poziomu dostępności i poprawa jakości badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. Aby wspierać państwa członkowskie w realizacji tego celu Unia planuje wykorzystać program Cancer Screening Scheme.
  • Diagnozowanie i leczenie – działania ukierunkowane na promocję zintegrowanej i kompleksowej opieki onkologicznej oraz wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości leków. Europejski Plan Walki z Rakiem zakłada, że do 2030 roku 90% kwalifikujących się pacjentów zyska dostęp do kompleksowego leczenia świadczonego w ramach krajowych centrów onkologicznych (National Comprehensive Cancer Centres) połączonych za pośrednictwem nowej sieci UE. Nowa strategia zakłada uruchomienie do końca 2021 roku inicjatywy Cancer Diagnostic and Treatment for All nakierowanej na poprawę dostępu do innowacyjnej diagnostyki i leczenia onkologicznego.
  • Poprawa jakości życia pacjentów oraz ozdrowieńców (postępowanie wspomagające i rehabilitacja, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa). W planach projekt Better Life for Cancer Patients Initiative ukierunkowany na opiekę i badania kontrolne (follow-up care).

Przedstawiony w lutym 2021 roku Europejski Plan Walki z Rakiem zakłada utworzenie Centrum Wiedzy o Raku (Knowledge Centre on Cancer) koordynującego projekty naukowe i technologiczne dotyczące onkologii. Wsparciu wspomaganych komputerowo narzędzi stosowanych w diagnostyce onkologicznej oraz doskonaleniu onkologii personalizowanej posłuży European Cancer Imaging Initiative.

Szczególną uwagę poświęcono chorobie nowotworowej u dzieci. Uruchomienie Inicjatywy na rzecz pomocy dzieciom chorym na nowotwór (Helping Children with Cancer Initiative) ma na celu zapewnienie szybkiego i optymalnego dostępu do diagnostyki, leczenia i opieki dla najmłodszych pacjentów.

Jeszcze na 2021 rok zaplanowano inaugurację rejestru (Cancer Inequalities Registry), który zajmie się analizą trendów, dysproporcji oraz nierówności w dostępie do opieki onkologicznej pomiędzy poszczególnymi państwami i regionami Wspólnoty.

Pierwsze rezultaty Europejskiego Planu Walki z Rakiem zostaną zaprezentowane i ocenione przez instytucje UE w 2024 roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: KRAJOWA SIEĆ ONKOLOGICZNA

źródło: https://ec.europa.eu/