W dniach 17-18 listopada 2016 w Warszawie odbędzie się piąta edycja Jesiennej Szkoły Senologii. Organizatorem dwudniowego wydarzenia jest Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi oraz Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS/ISS). Tematem spotkania będą najnowsze doniesienia z zakresu organizacji pracy i procesu akredytacji ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi oraz omówienie rozmaitych metod i terapii celowanych w raku piersi, obejmujących rekonstrukcję jako integralną część leczenia onkologicznego.

Jesienna Szkoła Senologii skierowana jest do szerokiego grona osób, które na co dzień spotykają się z problemami związanymi z diagnostyką i leczeniem nowotworów piersi, a przede wszystkim do: onkologów, chirurgów, chirurgów plastyków, radioterapeutów, kardiologów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz lekarzy w trakcie wymienionych specjalizacji.

Rejestracja i informacje na stronie: www.rakpiersi.org.pl

 

JESIENNA SZKOŁA SENOLOGII 2016 – PROGRAM RAMOWY

Czwartek, 17 listopada 2016r.  
15:00-16:00 Rejestracja uczestników
16:00-16:30 Przegląd wydarzeń senologicznych 2015- 2016  – prof. Tadeusz Pieńkowski
16:30-17:00 Zmiany w chirurgii raka piersi – Monika Maria Nagadowska
17:00-17:30 Radioterapia celowana w raku piersi – Jarosław Łyczek
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-18:30 Jak długo leczyć chorych na raka piersi? Małgorzata Kuc-Rajca
18:30-19:30 Study cases – Katarzyna Pogoda, Małgorzata Kuc-Rajca
20:00 Kolacja

Piątek, 18 listopada 2016 
09:00-09:30 Epidemiologia kliniczna raka piersi  – Joanna Didkowska Toni Patama
09:30-10:00  Breast Cancer Unit – ośrodki: Szczecin, Kielce, Bydgoszcz, Kraków
10:00-10:30 Sesja humanistyczna – Barbara Czerska-Pieńkowska
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:30 Leczenie raka piersi HER 2+  – Tadeusz Pieńkowski Marek Wojtukiewicz
11:30-12:00 Leczenie raka piersi HER 2-  – Katarzyna Pogoda
12:00-12:30 Przerzuty do Ośrodkowego Układu Nerwowego, ból neuropatyczny – Renata Duchnowska Malec – Milewska
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-13:30 Podsumowanie: wręczenie dyplomów oraz punkty za udział w Jesiennej Szkole Senologii
14:00 Obiad

 

jesienna szkoła senologii

 

ZOBACZ – RAK PIERSI – PIERWSZE OBJAWY