Szacuje się, że rak pochwy (carcinoma vaginae) stanowi około 2% wszystkich nowotworów narządu rodnego. Częstość występowania nowotworów pochwy wynosi 0,8 na 100 000 rocznie. Zdecydowana większość zachorowań dotyczy kobiet pomiędzy 50-75 rokiem życia.

Rak pochwy może rozwijać się jako pierwotne lub wtórne ognisko choroby nowotworowej (przerzut z innego narządu). Każdego roku w Polsce notuje się kilkaset nowych przypadków zachorowań.

Rak pochwy

Jeśli chodzi o postacie histologiczne, to 90% przypadków raka pochwy stanowi rak płaskonabłonkowy. Zdecydowanie rzadziej występują: gruczolakorak z pozostałości przewodu Gartnera, czerniak złośliwy, sarcoma botryoides, guz zatok endodermalnych oraz wtórne ogniska z raka szyjki macicy i raka trzonu macicy.

Charakterystyczne objawy kliniczne związane z rozwojem raka pochwy to najczęściej krwawienia z narządu rodnego, rzadziej bóle, parcie i zaburzenia w oddawaniu moczu.

Rak pochwy występuje częściej u kobiet, których matki w okresie ciąży przyjmowały stilbestrol. Do czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór pochwy należą przebyte choroby przenoszone drogą płciową, przewlekłe stany zapalne oraz zakażenia HPV.

Istotnym czynnikiem rokowniczym jest głębokość naciekania ścian pochwy i objętość raka pochwy. Zmiany nowotworowe umiejscowione w górnej części pochwy dają przerzuty do węzłów chłonnych miednicy. Zmiany zlokalizowane w dolnej części pochwy, dają z reguły jednostronne przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych.

ZOBACZ: RAK SZYJKI MACICY

Diagnostyka i leczenie raka pochwy

Początkowy etapy diagnostyki raka pochwy obejmuje badanie ginekologiczne oraz cytologię (ewentualnie kolposkopię). Kolejny krok postępowania stanowi pobranie wycinka guza  i badanie histopatologiczne.

Szczegółowy plan leczenia w przypadku raka pochwy jest opracowywany indywidualnie dla danego pacjenta. Postępowaniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny z następową radioterapią. W leczeniu chirurgicznym stosuje się kriochirurgię i waporyzację CO2-laserową.

Zastosowanie radioterapii wiąże się z mniejszym kalectwem. Rozwój bardziej precyzyjnych oraz mniej  inwazyjnych metod radioterapii przemawia za coraz częstszym zastosowaniem napromieniania w leczeniu raka pochwy.

Rokowania raka pochwy w I stadium zaawansowania są bardzo dobre. 5-letnie przeżycia wynoszą 100%. Najgorzej rokujący jest zaawansowany rak pochwy w stadium III i IV.

ZOBACZ: NOWOTWORY GINEKOLOGICZNE