Nowe badanie kliniczne dla pacjentów z rakiem prostaty chcących zachować sprawność seksualną po leczeniu radykalnym. Rozmowa ze specjalistami radioonkologii interwencyjnej z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

  • Dr n. med. Artur Chyrek – Kierownik Pracowni Implantów Stałych, Starszy Asystent Zakładu Brachyterapii WCO.
  • Dr n. med. Wojciech Burchardt – Starszy Asystent, Zastępca Kierownika Zakładu Brachyterapii WCO.

sprawność seksualną po leczeniu raka prostaty

Zdjęcie: dr n. med. Artur Chyrek oraz dr n. med. Wojciech Burchardt, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.


 

Sprawność seksualna po leczeniu raka prostaty

Zwrotnik Raka: Spotykamy się po raz kolejny przy okazji corocznej listopadowej akcji Movember. Jak wiemy, ma ona na celu zwrócenie uwagi na temat profilaktyki oraz zachorowalności na raka prostaty. Jednak tematem nieczęsto poruszanym jest sprawa zachowania potencji seksualnej u pacjentów po leczeniu tego nowotworu. Dlaczego tak rzadko mówi się o tym problemie?

Dr n. med. Artur Chyrek: W mojej opinii są przynajmniej dwa powody. Po pierwsze trzeba przyznać, że leczenie onkologiczne w Polsce, póki co, raczej nastawione jest na wyleczenie pacjenta z choroby nowotworowej, a kwestie tzw. jakości życia, w tym zachowania funkcji seksualnych po leczeniu pozostawia na dalszym miejscu. Dodatkowo temat ten dla dużej części pacjentów nadal jest tematem tabu, nawet w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim. Taki stan rzeczy powoduje, że często ani pacjent, ani lekarz nie rozmawiają o tym czy utrzymanie sprawności seksualnej po radykalnym leczeniu raka stercza jest możliwe.

ZR: A jest?

Dr n. med. Wojciech Burchardt: Oczywiście, że tak. Jednak wpływ na to ma bardzo wiele czynników, spośród których najważniejszymi są stopień zaawansowania nowotworu oraz sposób jego leczenia. Im wcześniej wykryty nowotwór tym mniej obciążające leczenie i tym samym lepsza jakość życia. Dlatego po pięćdziesiątce warto zbadać PSA raz do roku. Jeśli uda się wykryć raka prostaty na odpowiednim etapie możliwe będzie zastosowanie brachyterapii uLDR z użyciem implantów stałych jodu 125, które cechuje się jednym z najwyższych wskaźników zachowania potencji ze wszystkich metod leczenia.

AC: Wyniki zeszłorocznej metaanalizy sześciu badań naukowych obejmujących grupę ponad 1000 pacjentów [1] pokazały, że zaburzenia erekcji wystąpiły tylko u 31,5% chorych leczonych brachyterapią uLDR, dla porównania w grupie leczonej chirurgicznie problem ten wystąpił u 54,5% pacjentów.

ZR: Prawie 70% szans na zachowanie sprawności seksualnej to całkiem dobry wynik. Czy można go poprawić?

WB: Sądzimy, że tak. Dlatego po prawie dwuletnich przygotowaniach dołączyliśmy do wieloośrodkowego, międzynarodowego, randomizowanego badania klinicznego POWER (Partial Or Wholegland for ERections) [2]. Jego celem jest ocena zaburzenia erekcji u chorych z rakiem gruczołu krokowego po brachyterapii całej prostaty lub tylko jej połowy zajętej przez raka.

ZR: Co to znaczy, że badanie kliniczne jest randomizowane?

AC: Oznacza to, że pacjenci kwalifikujący się do badania będą losowo podzieleni na dwie grupy. W grupie pierwszej otrzymają leczenie standardowe jakim jest brachyterapia uLDR całej prostaty, w drugiej grupie otrzymają nową formę leczenia jaką jest brachyterapia połowy gruczołu. Mamy nadzieję, że w grupie drugiej odsetek pacjentów z zachowaną potencją będzie istotnie wyższy.

ZR: Jakie zatem są kryteria kwalifikacji do tego badania?

WB: Przede wszystkim pacjent przed leczeniem musi być osobą aktywną seksualnie. Warunkiem koniecznym jest również wykonanie u pacjenta wielordzeniowej, fuzyjnej biopsji mapującej gruczoł krokowy po to, aby z wysokim prawdopodobieństwem potwierdzić, że guz w prostacie jest ograniczony tylko do jednego płata, a jego stopień w skali Gleasona nie jest wyższy niż 7. Ważny jest również wyjściowy poziom PSA, który nie może przekraczać 20 ng/ml w przypadku rozpoznania raka w skali Gleason6(WHO/ISUP 1) lub 15 ng/ml w przypadku Gleason 7 (WHO/ISUP 2-3).

AC: Co ważne, w przypadku pacjentów wyrażających chęć udziału w badaniu fuzyjna biopsja może zostać wykonana nieodpłatnie w naszym ośrodku (WCO).

ZR: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w rekrutacji do tego badania klinicznego.
 

Dane kontaktowe dla Pacjentów zainteresowanych badaniem klinicznym w WCO

E-mail:

artur.chyrek@wco.pl
wojciech.burchardt@wco.pl

Telefon: 61 8850 918

Przypisy:

  1. Zhang P, Qian B, Shi J, Xiao Y. Radical prostatectomy versus brachytherapy for clinically localized prostate cancer on oncological and functional outcomes: a meta-analysis. TranslAndrol Urol. 2020;9(2):332-343. doi:10.21037/tau.2020.02.15
  2. https://www.trialregister.nl/trial/7073

POLECAMY: RADIOTERAPIA RAKA PROSTATY – ROZMOWA Z PACJENTEM