diagnostyka molekularna

Badania genetyczne w Polsce – raport

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS opracowało raport pt.: Badania genetyczne w Polsce. Stan obecny, potrzeby, problemy, rozwiązania, który przedstawiony został podczas debaty 30 czerwca...

Czytaj więcej

Badania molekularne w onkologii – raport

Zdaniem autorów raportu Diagnostyka molekularna w leczeniu nowotworów, badania genetyczne powinny być nieodłączną częścią procesu diagnostyczno – terapeutycznego nowotworów. Tymczasem w Polsce wydatki na diagnostykę molekularną...

Czytaj więcej

Patomorfologia w raku płuca

Badanie patomorfologiczne i badania genetyczne odgrywają kluczową rolę w diagnostyce raka płuca i w wyborze najbardziej skutecznego leczenia dla danego chorego. Patomorfologia w raku płuca Chorzy z rozpoznanym rakiem...

Czytaj więcej

Onkologia precyzyjna – rak na celowniku

Personalizacja leczenia onkologicznego stanowi jedno z największych osiągnięć współczesnej onkologii. Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi coraz silniej zespala się z biologią molekularną i genomiką (zajmującą...

Czytaj więcej
Ładowanie