"WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!"

VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2016

Letnia Akademia Onkologiczna dla dziennikarzy LAO 2016W dniach 10-12.08.2016 roku w Warszawie odbędzie się szósta edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego. Konferencja już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych i najbardziej merytorycznych spotkań środowiska onkologicznego i dziennikarskiego w Polsce. Patronat merytoryczny nad LAO 2016 objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne, a gospodarzem oraz prowadzącym tegoroczną konferencję będzie prof. Jacek Jassem – członek Zarządu Głównego PTO.

Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni onkolodzy i eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkają się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej. Konferencja stanowi dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego, dziennikarskiego, jak i pacjentów. W ciągu trzech dni VI Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy uczestnicy omówią blisko kilkanaście różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki. W programie spotkania przewidziano m.in. prezentację najnowszych doniesień z kongresu ASCO 2016, omówienie dostępu do nowych leków onkologicznych w Polsce, dyskusję nad etycznymi wyzwaniami w onkologii oraz prezentację zagadnień związanych z nowoczesną terapią personalizowaną oraz immunoonkologią. Organizatorzy przygotowali również sesje poświęcone psychoonkologii, strategiom walki z rakiem, skoordynowanej opiece onkologicznej i radioterapii w Polsce. Wszystkie wykłady zostaną zarejestrowane kamerą cyfrową.

Szczegółowe informacje na temat Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy 2016, oraz relacje z poprzednich edycji LAO można znaleźć na stronie www.fundacjahilgiera.com
 

VI LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA DLA DZIENNIKARZY 2016 – PROGRAM KONFERENCJI

Środa 10 sierpnia 

15.00 – Powitanie

I Sesja – Onkologia w szerszym wymiarze 

15.10 – 15.30 – Życie po raku – prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk  Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa  Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.
15.30 – 15.50 – Wspólnotowe wyzwanie choroby nowotworowej –  dr fil. Łukasz Andrzejewski, Instytut Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
15.50 – 16.10 – Życie płciowe chorych na nowotwory  – dr n. med. Mariola Kosowicz, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii w Warszawie
16.10 – 16.25 – Dyskusja
16.25 – 16.50 – Przerwa

II Sesja – Etyczne wyzwania w onkologii

16.50 – 17.20 – Czy grozi nam „medycyna alternatywna”?  – prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
17.20 – 17.40 – „Alternatywna diagnostyka” w onkologii – dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład leczenia nowotworów Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu
17.40 – 18.00 – Nadmierne leczenie raka piersi –  dr n. med. Aleksandra Łacko
18.00 – 18.20 – Dyskusja
18.20 – 19.40 – Przejrzystość współpracy środowiska medycznego z przemysłem farmaceutycznym debata z udziałem: Dorota Hryniewiecka-Firlej lub Paweł Szwiertnia (Infarma), Agata Polińska (przedstawiciel chorych, Alivia) lub Bartosz Poliński (Alivia), Grzegorz  Makowski (Fundacja Batorego), prof. Jacek Jassem (lekarz)
19.40 – 20.00 – Dyskusja – Prowadzenie: red. Artur Wolski  Uniwersytetu Medycznego
20.00 – kolacja

Czwartek 11 sierpnia 

9.00 – 9.20 – Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2016. – prof. dr hab. Piotr Potemski, Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

III Sesja – Medycyna personalizowana 

9.20 – 9.40 – Jak personalizować medycynę? – prof. dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela, Pracownia Genetyki Nowotworów, Centrum  Onkologii w Warszawie
9.40 – 10.00 – Dostępność polskich pacjentów do diagnostyki molekularnej – prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
10.00 – 10.20 – Czy większość nowotworów stanie się chorobami rzadkimi?  – prof. dr hab. Piotr Wysocki, Klinika Onkologii Uniwersytet Jagielloński – Collegium  Medicum, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
10.20 – 10.40 – Zalety i ograniczenia terapii celowanych – prof. dr hab. Piotr Potemski
10.40 – 11.00 – Jak interpretować testy określające ryzyko zachorowania na nowotwór?  dr n. med. Dorota Nowakowska, Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii w Warszawie
11.00 – 11.20 – przerwa

IV Sesja – Postępy w immunoterapii nowotworów

11.20– 11.40 – Czy immunoterapia nowotworów ma racjonalne podłoże? – prof. dr hab. Maciej Siedlar, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii.
11.40 – 12.00 – Gorący temat: Zakażenia HPV w onkologii – nowe wyzwania  – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Zakład Patologii, Centrum Onkologii w Warszawie.
12.00 – 12.20 – Nowe możliwości leczenia chłoniaków nieziarniczych  – prof. dr hab. Andrzej Deptała, Klinika Onkologii i Hematologii, CSK MSWiA Warszawa
12.20 – 12.40 – Szpiczak plazmocytowy – chorobą przewlekłą?  prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii  Ziemi Lubelskiej
12.40 – 13.00 –Leki immunokompetentne w leczeniu nowotworów klatki piersiowej  – prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,  Centrum Onkologii w Warszawie.
13.00 – 13.20 – Immunoterapia raka nerki  prof. dr hab. Piotr Potemski
13.20 – 13.40 – Onkologiczny serwis dla dziennikarzy: projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem  prof. dr hab. Jacek Jassem
13.40 – 14.00 – Dyskusja
14.00 – 15.00 – Obiad

V Sesja – Skoordynowana opieka onkologiczna

15.00 – 15.20 – Skoordynowana opieka jako nowa koncepcja w onkologii  dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia publicznego
15.20 – 15.40 – Rak piersi (Breast Units) – dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
15.40 – 16.00 – Nowotwory układu moczowego  – prof. dr hab. Paweł Wiechno, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie
16.00 – 16.20 – Nowotwory przewodu pokarmowego –  prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie
16.20 – 16.40 – Przełomy w terapii czerniaka  – prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości  i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii
16.40 – 17.00 – Dyskusja
17.00 – 17.20 – Przerwa

VI Sesja – Czy stać nas na nowe leki w onkologii?

17.20 – 17.35 – Jak powstają zalecenia AOTMiT?  Wojciech Matusewicz, prezes AOTMiT
17.35 – 17.50 – Jak powstają analizy HTA?  dr hab. Maciej Niewada, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,  Warszawski Uniwersytet Medyczny
17.50 – 18.05– O etyce finansowania leczenia rzadkich chorób nowotworowych  – prof. dr hab. Piotr Fiedor, dyrektor Narodowego Instytutu Leków.  członek Komitetu Naukowego CHMP Europejskiej Agencji Leków
18.05 – 18.20 – Jak to finansować?  Przedstawiciel MZ
18.20 – 18.35 – Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków  mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Kancelaria KRK
18.35 – 19.30 – Dyskusja panelowa: Wojciech Matusewicz, Maciej Niewada, Paulina Kieszkowska-Knapik,  Onkologicznej  Piotr Fedor, przedstawiciel MZ, Jacek Jassem
19.30 – Kolacja
20.00 – LAO po godzinach. Na krawędziach świata: wyprawy prof. Jacka Jassema

Piątek 12 sierpnia 

VII Sesja – Co z polską radioterapią?

9.00 – 9.20 – Współczesna radioterapia – gdzie jesteśmy?  prof. dr hab. Krzysztof Składowski, dyrektor Instytutu Onkologii w Gliwicach.  Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
9.20 – 9.40 – Czy rozwijać terapię protonową?  dr n. med. Krzysztof Konopa, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego  Uniwersytetu Medycznego
9.40 – 10.00 – Państwowa czy prywatna?  Małe czy duże ośrodki – jaki model jest optymalny dla chorych? – prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
10.00 – 10.20 – Jak liczyć koszty? – prof. dr hab. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
10.20 – 10.40 Dyskusja
10.40 – 11.00 – przerwa

VIII Sesja – Strategia walki z rakiem w Polsce – polski Cancer Plan

11.00 – 11.20 – Strategie walki z rakiem w świecie  – Magdalena Zmysłowska, Polska Liga walki z Rakiem, Primum PR
11.20 – 11.40 – Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem w świecie  prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki
11.40 – 12.00 – Rola organizacji pacjenckich w systemie opieki onkologicznej  Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
12.00 – 12.20 – Jak powstawała Strategia Walki z Rakiem w Polsce i jak ją teraz wdrożyć?  prof. dr hab.Jacek Jassem
12.20 – 12.40 – Strategia walki z rakiem w Polsce: mapa drogowa – min. Katarzyna Głowala (MZ)
12.40 – 13.00 – Pakiet onkologiczny – postęp, czy stracona szansa?  dr n. med. Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii w  Warszawie
13.00 – 13.20 – Szybka ścieżka w praktyce. Jak pakiet onkologiczny wpłynął na czas oczekiwania na  diagnozę i leczenie?  prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki,
13.20 – 13.50 – Dyskusja  14.00 – Zakończenie konferencji i obiad

 

 

VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2016
5 (100%) 9 votes
About the Author
 

Powiązane artykuły


Konferencja FALENTY 2017 – Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi

Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi FALENTY 2017, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2017 w...
Opublikowane 25 Mar 2017

“Historie Pacjentów” – czekamy na Wasze wiadomości

Drodzy Czytelnicy! Choroba onkologiczna to nie tylko przypadek medyczny i schemat leczenia zbuntowanych komórek nowotworowych, ale przede wszystkim konkretny człowiek oraz jego indywidualna historia. Na...
Opublikowane 24 Mar 2017

Radomskie Centrum Onkologii zaprasza na Akademię Onkologiczną

Wykrywanie i leczenie nowotworów piersi to temat kolejnej edycji Akademii Onkologicznej dla Pacjentów, która odbędzie się 24 marca 2017 o godz. 16:00. Radomskie Centrum Onkologii na Wacynie już po raz...
Opublikowane 21 Mar 2017

Akademia Dziennikarzy Medycznych ‘2017: Wszystko o raku piersi

23 marca 2017 roku w warszawskim Hotelu Belweder odbędzie się Akademia Dziennikarzy Medycznych ‘2017: Wszystko o raku piersi. Spotkanie ma charakter interaktywny z udziałem wszystkich prelegentów...
Opublikowane 20 Mar 2017

Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi – konferencja

W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbędzie się II edycja konferencji naukowej połączonej z warsztatami praktycznymi Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi....
Opublikowane 15 Mar 2017
Więcej w konferencje onkologiczne, LAO2016
II konferencja onkologiczno paliatywna Gdańsk
II Konferencja Onkologiczno-Paliatywna Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

W dniach 13-15 października 2016 roku w Gdańsku odbędzie się II Konferencja Onkologiczna-Paliatywna Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza....

Zamknij