Współczesna opieka onkologiczna opiera się na ogromnym postępie technologicznym jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce i terapii raka. Szczególne znaczenie w kontekście pacjentów z chorobami nowotworowymi mają nowoczesne metody obrazowania, które osiągnęły poziom i możliwości do niedawna oglądane jedynie w filmach fantastyczno-naukowych. Badania obrazowe raka stanowią jeden z podstawowych fundamentów diagnostyki nowotworowej, bez których współczesna onkologia praktycznie nie istnieje. Przykładem postępu technologicznego w obrazowaniu zmian nowotworowych jest rezonans magnetyczny piersi z wykorzystaniem systemu 3-Teslowego.


Celem diagnostyki onkologicznej jest nie tylko stwierdzenie obecności choroby onkologicznej, ale również określenie jej rodzaju, stopnia agresji oraz zaawansowania nowotworu (czy dał przerzuty). Badania diagnostyczne raka pomagają zespołowi medycznemu określić najskuteczniejszy sposób leczenia oraz odpowiednio zaplanować i kontrolować postępy terapii onkologicznej. Dzięki szczegółowemu obrazowaniu, chirurg przystępujący do zabiegu operacyjnego posiada pełną wiedzę o anatomii operowanego pacjenta, która jest przedstawiana często w sposób wręcz trójwymiarowy.

Badania obrazowe są również niezbędne do kontroli wyników leczenia, a także w profilaktyce zachorowań na nowotwory. Dzięki temu można wykluczyć potencjalnie niebezpieczne dla życia patologie u osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka np. poprzez zastosowanie rezonansu magnetycznego piersi u pacjentek z mutacjami genu BRCA-1.

Rodzaje i zakres badań obrazowych

Rodzaj badań obrazowych i kolejność w jakiej są wykonywane, zależy od typu i zaawansowania danego nowotworu. Można jednak przyjąć, że badanie rezonansem magnetycznym jest techniką, która ogrywa kluczową rolę w przypadku wykrywania większości zmian nowotworowych. Diagnostyka z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego przeżywa dynamiczny rozwój. Pojawia się wiele nowych typów sekwencji i technik obrazowania wykorzystywanych w diagnostyce klinicznej, a najnowsze aparaty cechują się niespotykaną dotychczas precyzją i głębią uzyskiwanego obrazu. Trudno wyobrazić sobie nowoczesny ośrodek onkologiczny, który funkcjonuje bez doskonałego zaplecza diagnostycznego.

Jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków diagnostyki obrazowej w Polsce jest Zakład Diagnostyki Obrazowej Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. Szpital jest pionierem w stosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii rezonansu magnetycznego przede wszystkim dzięki posiadanemu zaawansowanemu 3-Teslowemu systemowi rezonansu magnetycznego (3T MR). Placówka w Otwocku jako pierwsza w naszym kraju została wyposażona w system Achieva 3T TX, który umożliwia obrazowanie wszystkich obszarów ciała z wysoką jakością opartą o magnes 3T, czyli magnes co najmniej dwukrotnie silniejszy niż „zwykłe” systemy MR 0.2 – 1.5T.

Badanie rezonansem magnetycznym piersi, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

badanie rezonansem magnetycznym piersi, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock


3 TESLOWY REZONANS MAGNETYCZNY PIERSI W EUROPEJSKIM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU – NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW

Szczegółowa analiza i interpretacja wyników otrzymanych w toku przeprowadzonego badania rezonansem magnetycznym pozwala lekarzowi na postawienie diagnozy, ocenę skuteczności zastosowanej terapii lub np. wykluczenie wznowy procesu nowotworowego. Aby ułatwić pracę ekspertowi i uzyskać jak najbardziej precyzyjny obraz, badanie warto wykonać na możliwie nowoczesnej aparaturze do rezonansu magnetycznego.

Im wyższy parametr natężenia pola magnetycznego określony w Teslach posiada dany aparat, tym lepsze obrazowanie oraz rozdzielczość i tym mniejsze struktury można ocenić w trakcie wykonywania badania.

Badania obrazowe za pomocą rezonansu magnetycznego wyposażonego w system 3 Teslowy są dedykowane do bardzo zaawansowanych badań klinicznych i umożliwiają wykonywanie wielu procedur diagnostycznych, które nie mogą być dobrze obrazowane na aparatach niskopolowych 0,2-0,35 Tesli. Badania wykonane z wysoką rozdzielczością są niezbędne przy precyzyjnych diagnozach onkologicznych i neurologicznych.

Wspomniany 3 Teslowy rezonans magnetyczny w Otwocku wyposażony jest w najwyższej klasy system gradientowy. Ustalony przez NFZ trzeci, najwyższy stopień referencyjności pracowni MR wymaga amplitudy gradientów 33mT/m, natomiast wspomniane urządzenie przy amplitudzie 80mT/m posiada prawie 2.5 raza wyższe parametry. Rezonans magnetyczny Achieva 3T TX jest pierwszym w kraju urządzeniem 3T wyposażonym w podwójny nadajnik RF i 32 niezależne kanały odbiorcze RF. Aparat posiada najsilniejszy dostępny klinicznie system gradientowy o maksymalnej amplitudzie 80 mT/m i maksymalnej szybkości 200 mT/m/ms. Zapewnia to doskonałą jakość otrzymywanych obrazów i krótki czas badania pacjenta.

Jak tłumaczy dr n. med. Łukasz Kownacki, specjalista radiolog z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku – podstawowym zjawiskiem rozróżniającym aparaty 1.5T i 3T jest tzw. magnetyzacja podłużna pojawiająca się w tkankach badanego pacjenta po wprowadzeniu go do aparatu. Wartość tej magnetyzacji wpływa na parametr jakości obrazu jakim jest stosunek sygnał/szum (SNR). Im wyższe natężenie pola tym magnetyzacja podłużna jest większa. W badaniach strukturalnych MR wykorzystywanych jest wiele rodzajów akwizycji obrazu (tzw. sekwencji) charakteryzujących się szeregiem parametrów (kilkanaście – kilkadziesiąt), które są od siebie uzależnione (zwykle zmiana jednego parametru wpływa na inne). W przypadku aparatu zainstalowanego w ECZ Otwock (Philips Achieva 3T TX) zarówno system gradientowy, liczba (32) kanałów odbiorczych oraz 2 nadajniki w połączeniu z magnesem 3T dają największy dostępny klinicznie potencjał obrazowania w technologii 3T.

Rezonans magnetyczny piersi 3 T Otwock

Rezonans magnetyczny piersi 3 T, ECZ Otwock


REZONANS MAGNETYCZNY PIERSI – DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RAKA SUTKA

Rezonans magnetyczny piersi stanowi obok klasycznego badania mammograficznego oraz badania ultrasonografem fundament diagnostyki raka piersi. Ultrasonografia to podstawowa metoda diagnostyczna raka piersi dla młodych kobiet – do 40 roku życia. U starszych kobiet, tkanka gruczołowa powoli zanika i zastępuje ją tkanka tłuszczowa, wtedy zalecane jest mammografia. Zdaniem wielu ekspertów diagnostyka piersi metodą rezonansu magnetycznego stanowi swego rodzaju ukoronowanie palety metod diagnostycznych piersi i umożliwia wykrycie nieprawidłowej tkanki w piersiach pacjentki z bardzo dużą czułością, przewyższającą metody „konwencjonalne” – takie jak mammografia czy USG. Nie oznacza to jednak, że metody te powinny zostać zarzucone. Ich odpowiednie zastosowanie sprawia, że mogą one być względem siebie komplementarne, co przybliża do postawienia szybkiego i precyzyjnego rozpoznania. Najlepszym przykładem dla uzupełniania się wspomnianych metod diagnostycznych rak piersi jest wykrywanie i ocena mikrozwapnień mogących wskazywać ogniska raka. Są one najlepiej widoczne w badaniu mammograficznym, ale nie w obrazie uzyskanym w ramach rezonansu magnetycznego piersi – gdzie ocenia się inne parametry tkanki np. jej patologiczne unaczynienie bądź zaburzenia dyfuzji wody.

Jak podkreśla dr n. med. Łukasz Kownacki, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z Zakładu Diagnostyki Obrazowej ECZ Otwock – najlepszym przykładem jak ważne jest komplementarne stosowanie wszystkich technik oceny piersi jest wyposażenie Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie tuż obok siebie – w odległości kilkunastu metrów – zgromadzono najnowocześniejszy cyfrowy mammograf 3D, ultrasonografię cyfrową, zaawansowany cyfrowy mammograficzny stół biopsyjny oraz 3-Teslowy rezonans magnetyczny z możliwością biopsji piersi. Pozwala to na kompleksowe rozwiązywanie problemów klinicznych związanych z rakiem piersi w jednym miejscu.

Badanie piersi za pomocą rezonansu magnetycznego jest procedurą stosunkowo nową i nadal „elitarną”, a co za tym idzie – stosunkowo kosztowną i dlatego nie zawsze wykonywaną rutynowo. Badanie rezonansu magnetycznego piersi może zostać wykonane zarówno na podstawie skierowania na NFZ, jak też można wykonać je prywatnie po ustaleniu wskazań do badania na miejscu przez radiologa. Biopsja piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego nie jest jeszcze refundowana w ramach świadczeń w zakresie rezonansu magnetycznego gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynika to najpewniej z tego, że w Polsce jest to procedura nowa. Dostępność do niej istnieje jedynie w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach m.in. w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, posiadającym wspomniany nowoczesny 3-Teslowy rezonans magnetyczny umożliwiający najdokładniejsze badanie piersi oraz wykonanie biopsji pod kontrolą MR.

Co ważne, rezonans magnetyczny piersi jest obojętny dla zdrowia kobiet (nie jest stosowane promieniowanie jonizujące), może być powtarzany i nie naraża pacjentki na często źle tolerowany ucisk piersi.

rezonans 3 teslowy raka piersi, Otwock

Rezonans 3 teslowy raka piersi, ECZO


REZONANS MAGNETYCZNY PIERSI – GŁÓWNE WSKAZANIA DO BADANIA

Rezonans magnetyczny piersi ma szczególne zastosowanie u kobiet młodych, zwłaszcza z rodzin obciążonych genetycznie mutacjami w genach BRCA-1 i BRCA-2. U pacjentek ze wspomnianymi mutacjami rezonans piersi stanowi metodę z wyboru, wykorzystywaną do systematycznej kontroli – jako działanie profilaktyczne, całkowicie obojętne dla zdrowia, co ma szczególne znaczenie u osób młodych.

Zdaniem ekspertów, badanie piersi za pomocą rezonansu magnetycznego należy rozważyć u kobiet z już rozpoznanym (innymi metodami) rakiem piersi, przed planowaną operacją. Pozwala to wykluczyć obecność zmian mnogich, które nie były widoczne w badaniach wcześniejszych, na podstawie których zaplanowano postępowanie lecznicze. Wykrycie innych zmian w piersi lub współistniejących zmian w drugiej piersi może całkowicie zmienić planowane postępowanie terapeutyczne i przez to zwiększyć szansę na wyleczenie pacjentki.

Ważnym wskazaniem do badania MR piersi jest kontrola po operacyjnym leczeniu raka piersi, zwłaszcza jeżeli przed samą operacją nie wykonano rezonansu magnetycznego piersi. Pozwala to na uzyskanie dużej pewności o skutecznie przeprowadzonym leczeniu i ma ogromne znaczenie psychologiczne dla pacjentki.

Coraz większe rozpowszechnienie chirurgii plastycznej i stosowanie implantów piersi sprawia, że coraz więcej pacjentek ma obawy przed wykonaniem klasycznej mammografii z powodu dużego nacisku na piersi – z obawy przed uszkodzeniem implantów. Ponieważ rezonans magnetyczny pozwala na badanie całkowicie bez ucisku i jednocześnie doskonale przedstawia materiał implantu, badanie to świetnie nadaje się do kontroli piersi po wszczepieniu implantów – również jako metoda zastępująca mammografię klasyczną.

[accordion]
[acc_item title=”3-TESLOWY REZONANS MAGNETYCZNY PIERSI”]
Badanie piersi za pomocą rezonansu magnetycznego w technologii 3T dostępne jest komercyjne lub w ramach refundacji NFZ (na podstawie skierowania) w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku.
Informacje na temat badania:
tel. rejestracja ogólna: 22 710 30 10
call center: 22 710 33 33
e-mail: rejestracja@ecz-otwock.pl[/acc_item]
[/accordion]

3 TESLOWY REZONANS MAGNETYCZNY PIERSI – NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA RAKA PIERSI, red. Jarosław Gośliński, więcej na: www.ecz-otwock.pl

 

ZOBACZ: DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

RAK PIERSI